Najbolj iskani poklici so …

Razpisanih delovnih mest, ki obljubljajo zanesljiv obstoj, je čedalje manj. Želja, da bi se vrnili v oddaljenih dvajset, trideset let, ko so iskalci zaposlitve prejemali pozitivne odgovore na skoraj vse poslane prošnje za delo, je tako rekoč utopična. Razmere so se malone obrnile na glavo, saj vedo obupani, dolgotrajno brezposelni ljudje povedati, da ne le, da prejemajo negativne odgovore, temveč celo to, da se na njihove prošnje sploh nihče ne odzove več!

Vozniki težkih tovornjakov in vlačilcev so iskani na trgu delovne sile.
Vozniki težkih tovornjakov in vlačilcev so iskani na trgu delovne sile. 

Gospodarska kriza je močno spremenila ravnotežje na trgu delovne sile. Zavod RS za zaposlovanje pa na podlagi letnih podatkov o aktualnem povpraševanju po delavcih, podatkov o povprečnem številu brezposelnih ter podatkov o številu izdanih delovnih dovoljenj ugotavlja, katerih kadrov pravzaprav primanjkuje in katerih je preveč. Navsezadnje ugotavlja tudi, kateri poklici so v nastajanju, kaj pravzaprav kaže prihodnost na trgu dela.

Raziskovalci prihodnosti predvidevajo, da bo v nadaljnjih dvajseti letih nastala kopica poklicev, ki jih dandanes še ne poznamo, po katerih pa se na trgu počasi že kažejo potrebe. Tovrstni poklici pa niso zgolj tisti, povezani s silovitim razvojem in uvajanjem sodobne tehnologije v vsakdanje življenje, temveč nastajajo potrebe po novih strokovnjakih tudi na področjih, povezanih z medčloveškimi odnosi, raznolikimi potrebami generacij in spremembami na področju demografskih trendov.

Torej, kateri so tisti poklici, po katerih delodajalci najbolj povprašujejo?

Delodajalci bodo najpogosteje iskali delavce za naslednjih deset poklicev: voznike težkih tovornjakov in vlačilcev, varilce, delavce za preprosta dela v predelovalnih dejavnostih, prodajalce, komercialne zastopnike za prodajo, orodjarje, čistilce, strežnike in gospodinjske pomočnike, strugarje, elektromehanike, kuharje.
Med poklici, ki so jih delodajalci napovedali, je precej poklicev, ki na slovenskem trgu že dalj časa veljajo za deficitarne, kar pomeni, da so možnosti za zaposlitve v teh poklicih tako večje na področju gradbeništva, prevozništva, gostinstva ... Delodajalci pričakujejo od kandidatov različne kompetence. Od splošnih kompetenc so delodajalci najbolj pogrešali pomanjkanje spretnosti za reševanje problemov, sposobnost za skupinsko delo, organizacijske sposobnosti in podobno

Napovedi delodajalcev, ki zaposlujejo 332.000 ljudi, so za prihodnjega pol leta optimistične. Napovedujejo namreč kar 1,4-odstotno rast zaposlenosti (lani oktobra je bila napovedana 0,6-odstotna rast), odprlo pa naj bi se skoraj 8500 novih delovnih mest.

Podatki delodajalcev, s katerimi razpolaga zavod za zaposlovanje, so optimistični. Prav tako se kažejo pozitivni premiki v upadanju registrirane brezposelnosti, kar je povezano z gospodarsko rastjo. Pozitivna gibanja se obetajo tudi v prihodnjih dveh letih, k čemur bo v največji meri prispeval izvoz, okrepila se bo tudi zasebna poraba, vičje bodo naložbe. Delodajalci namreč napovedujejo, da bodo podjetja v prihodnjega pol leta potrebovala nekaj več kot 20.000 delavcev, deloma zaradi nadomeščanja deloma pa tudi zaradi povečanega števila zaposlenih.

V prihodnjega pol leta naj bi se tako odprlo nekaj več kot 8400 novih delovnih mest, skupna rast zaposlenosti naj bi bila 1,4-odstotna. Največjo rast števila zaposlenih predvidevajo delodajalci iz drugih raznovrstnih poslovnih dejavnosti, kamor se uvrščajo tudi agencije za zaposlovanje, optimistične so tudi napovedi delodajalcev iz gradbene dejavnosti, gostinstva, prometa in skladiščenja, predelovalnih dejavnosti, medtem ko se bo zaposlenost zmanjšala v izobraževanju.

Prijave za štipendije za deficitarne poklice za šolsko leto 2016/2017 so odprte!
Od 15. junija do vključno 20. septembra leta 2016 lahko dijaki, ki bodo v šolskem letu 2016/2017 obiskovali 1. letnik srednjega poklicnega izobraževanja, oddajo vlogo za pridobitev štipendije za deficitarne poklice. Čas oddaje vloge ne bo več merilo za pridobitev štipendije.

Na novo lahko štipendijo pridobijo le dijaki 1. letnikov, ki so vpisani v programe srednjega poklicnega izobraževanja in se izobražujejo za naslednje poklice:
> kamnosek/kamnosekinja,
> izdelovalec/izdelovalka kovinskih konstrukcij,
> oblikovalec kovin orodjar/orodjarka,
> elektrikar/električarka,
> avtokaroserist/avtokaroseristka,
> pek/pekarka,
> mesar/mesarka,
> mizar/mizarka,
> zidar/zidarka,
> klepar-krovec/kleparka-krovka,
> izvajalec/izvajalka suhomontažne gradnje,
> slikopleskar-črkoslikar/slikopleskarka-črkoslikarka,
> pečar/pečarka,
> gozdar/gozdarka in
> dimnikar/dimnikarka.
Podelili bodo do 1000 štipendij v višini 100 evrov mesečno. Štipendijo za deficitarne poklice bodo dijaki prejeli za celotno obdobje izobraževanja in jo bodo lahko prejemali hkrati z nekaterimi drugimi štipendijami, ni pa združljiva s kadrovsko štipendijo.

KB


Najbolj brano