Minister predlaga, da se obalna cesta prekategorizira v občinsko cesto

Ministra za za infrastrukturo Petra Gašperšiča so danes v Ljubljani obiskali predstavniki istrskih občin, ki želijo, da se obalna državna cesta po odprtju predora Markovec zapre za motorni promet, za novi odsek na hitri cesti Koper-Izola pa ni treba plačevati cestnine.

 Foto: Leo Caharija
Foto: Leo Caharija

LJUBLJANA > Minister Peter Gašperšič jih je opozoril na veljavno zakonodajo, so sporočili z ministrstva.

Gašperšič je uvodoma povedal, da se na ministrstvu zavedajo razvojnega potenciala in pomena, ki ga ima prostor ob sedanji obalni državni cesti, ne le za lokalno prebivalstvo, pač pa za celo Slovenijo. Zato so naklonjeni prenosu upravljanja predmetne ceste na obalni občini, vendar ne morejo mimo veljavne zakonodaje.

Zlasti je opozoril na uredbo o merilih za kategorizacijo javnih cest, ki določa, da se po zgraditvi hitre ceste obstoječa državna cesta ali odsek te ceste, ki poteka vzporedno z novozgrajeno daljinsko cesto in povezuje najmanj dve središči regionalnega pomena, prekategorizira med regionalne ceste tako, da se zagotovi nepretrgana vzporedna povezava te kategorije.

Gašperšič je tudi povedal, da je odprtje predora Markovec predvideno 5. junija, tudi na novem odseku hitre ceste pa da bo veljal vinjetni sistem. Na ministrstvu predlagajo, da se obalna cesta 1. decembra prekategorizira v občinsko cesto, ter da se ob tem dogovori tudi potek ustrezne necestninske povezave.

V občinah Izola, Koper in Piran predlagani rešitvi niso naklonjeni in želijo, da se novi odsek skupaj s predorom Markovec ne cestnini, obalna cesta pa da se zapre za motorni promet.

Vendar je Gašperšič poudaril, da so v skladu z veljavno zakonodajo vinjete obvezne na vseh avtocestah in hitrih cestah, ki jih upravlja in vzdržuje Družba za avtoceste v RS. O tej problematiki bo razpravljala tudi vlada, so še sporočili z ministrstva.

STA


Najbolj brano