Greco ugotavlja znaten napredek Slovenije na področju boja proti korupciji

Slovenija je dosegla znaten napredek pri implementaciji priporočil za preprečevanje korupcije v državnem zboru, v sodstvu in tožilstvu. Stanje na tem področju tako ni več v celoti nezadovoljivo, v poročilu ugotavlja Greco. Med še neizvedenimi ukrepi pa Greco izpostavlja, da Slovenija še ni preučila možnosti sprememb pri imenovanju sodnikov vrhovnega sodišča.

Skupina držav proti korupciji pri Svetu Evrope ugotavlja 
znaten napredek Slovenije na področju boja proti korupciji. Foto: Leo Caharija
Skupina držav proti korupciji pri Svetu Evrope ugotavlja znaten napredek Slovenije na področju boja proti korupciji. Foto: Leo Caharija

LJUBLJANA > Poročilo Skupine držav proti korupciji (Greco) pri Svetu Evrope se nanaša na obdobje od oktobra 2015 in temelji na podatkih, ki jih je organizaciji posredovala slovenska vlada. V njem je predstavljena implementacija 19 osnovnih priporočil iz poročila, objavljenega maja 2013.

Uresničenih 12 od 19 priporočil

Izvajanje priporočil je v pravkar objavljenem poročilu Greco ocenil že tretjič. Marca 2015 je ugotovil, da je Slovenija uspešno uresničila le dve od 19 priporočil, do januarja 2016 pa je implementirala še dodatni dve. Vse dotlej je bilo izvajanje ukrepov ocenjeno kot v celoti nezadovoljivo.

Skupina za boj proti korupciji Greco je organ Sveta Evrope, katerega namen je izboljšanje sposobnosti držav članic za boj proti korupciji, in sicer z ocenjevanjem položaja držav članic glede na protikorupcijske standarde. Skupina združuje 48 evropskih držav in ZDA.

Tokrat pa je Greco ugotovil znaten napredek pri izvajanju priporočil, saj je uresničenih že 12 od omenjenih 19 priporočil. Delno je bilo uresničenih še pet, medtem ko dve ostajata neuresničeni.

Preprečevanje korupcije v državnem zboru podobno kot lani

Na področju preprečevanja korupcije v DZ je stanje povečini podobno kot v lanskem letu, ugotavlja Greco. Pozdravlja sicer odločitev mandatno-imunitetne komisije DS za izvajanje usposabljanj na področju etike in integritete. Ugotavlja pa, da ostaja neizpolnjeno priporočilo, naj se za poslance in svetnike imenuje poseben svetovalec, ki bi jih usmerjal in jim svetoval o zakonskih dolžnostih s področja etike.

Etični kodeks še v povojih

Hkrati Greco opozarja, da je vzpostavitev etičnega kodeksa še vedno v povojih. V DS je bila ustanovljena delovna skupina, toda pisanje kodeksa se še ni začelo. Aktivnosti na tem področju pogreša tudi med poslanci DZ. Prav tako Greco obžaluje, da še ni bila ocenjena učinkovitost izvajanja pravil o stikih poslancev DZ in državnih svetnikov z lobisti.

Pozitivne spremembe pri preprečevanju korupcije med sodniki in tožilci

Na področju preprečevanja korupcije med sodniki in tožilci Greco ugotavlja več pozitivnih sprememb. Z delom je začela komisija za etiko in integriteto. Prav tako Greco pozdravlja sprejetje usmeritev za sodnike in tožilce s področja nasprotja interesov.

V zvezi s prehajanjem sodnikov v zasebni sektor so slovenske oblasti Greco obvestile, da se je v zadnjih desetih letih le 16 nekdanjih sodnikov registriralo za odvetnike. Ne gre torej za visoko število, še zanje pa veljajo varovalke proti nasprotju interesov.

Greco je zadovoljen tudi z vzpostavitvijo pravilnika o odkrivanju in obvladovanju korupcijskih tveganj ter z usposabljanjem sodnikov in tožilcev s področja etike in integritete. Sredstva za delovanje Komisije za preprečevanje korupcije se niso zmanjšala, a tudi ne posebej povečala, ugotavlja v poročilu.

O reviziji postopka imenovanja sodnikov vrhovnega sodišča še nič

Kritično pa Greco gleda na to, da Slovenija še ni preučila možnosti revizije postopka imenovanja sodnikov vrhovnega sodišča, da bi se zmanjšala možnost političnega vpliva. Prav tako še ni bil vzpostavljen kodeks poklicne etike s pojasnili. Kljub ukrepom za krepitev prepoznavnosti urada generalnega državnega tožilstva še ni bila vzpostavljena strategija komuniciranja z javnostjo.

STA


Najbolj brano