Državni proračun aprila prvič letos s presežkom

Državni proračun je aprila prvič letos zabeležil presežek, bilo ga je za 61,2 milijona evrov, kažejo danes objavljeni podatki finančnega ministrstva. V štirih mesecih skupaj znaša proračunski primanjkljaj 510,9 milijona evrov.

 Foto: Susana Vera
Foto: Susana Vera

LJUBLJANA > V skladu s proračunom, ki ga je DZ sprejel novembra lani, je proračunski primanjkljaj za leto 2016 določen v višini 839,3 milijona evrov oziroma 2,1 odstotka bruto domačega proizvoda. To je najnižji predvideni primanjkljaj po začetku krize.

Doslej je državni proračun v letu 2016 vseskozi beležil primanjkljaj: januarja ga je bilo za nekaj manj kot milijon evrov, februarja za 247,4 milijona evrov in marca za 324,4 milijona evrov.

V štirih mesecih skupaj so proračunski prihodki znašali 2,67 milijarde evrov oz. 135 milijonov evrov manj kot v enakem obdobju lani.

Od tega se je samo aprila v proračun steklo 751,3 milijona evrov, kar je največ letos, kljub temu pa še vedno za približno sto milijonov evrov manj kot aprila lani.

K tej številki so največ prispevali davki, ki so jih zavezanci aprila vplačali za skupaj 678 milijonov evrov. To je približno 35 milijonov evrov manj kot aprila lani.

Davka na dodano vrednost je bilo aprila vplačanega 302,9 milijona evrov, davka od dohodkov pravnih oseb pa 25,3 milijona evrov. Ob teh številkah na finančnem ministrstvu poudarjajo, da je bilo dejansko vplačanih prihodkov v proračun iz naslova obračunov obeh davkov še več, vendar so približno 50 milijonov evrov evidentiranih vplačil na dan 30. april vknjižili takoj prvi delovni dan v maju.

Domačih davkov na blago in storitve, kjer predstavljajo DDV in trošarine največji delež, je država aprila pobrala 465,2 milijona evrov, največ letos. V prvih štirih mesecih pa so prihodki od teh davkov za 26 milijonov evrov zaostali za vplačanimi v enakem obdobju lani, in sicer jih je bilo pobranih 1,69 milijarde evrov.

Denarja EU se je prejšnji mesec v slovenski proračun steklo za 45 milijonov evrov, v štirih mesecih skupaj pa za 201,5 milijona evrov. Ta številka je za 113 milijonov evrov nižja kot v prvih štirih mesecih leta 2015.

Proračunski odhodki so se aprila ustavili pri 690,1 milijona evrov, kar je najmanj letos in tudi 50 milijonov evrov manj kot v lanskem aprilu. V prvih štirih mesecih skupaj pa je bilo iz proračuna izplačanih 3,16 milijarde evrov, to je približno 180 milijonov evrov manj kot med januarjem in aprilom lani.

Za plačila domačih in tujih obresti je Slovenija aprila dala 97,4 milijona evrov, kar je prav tako najmanj letos. Štirimesečni strošek za plačila obresti pa skupaj znaša 584,1 milijona evrov.

Proračunski prihodki so letos načrtovani v višini 8,7 milijarde evrov, odhodki pa pri 9,5 milijarde evrov.

STA


Najbolj brano