Dogovor o plačah v javnem sektorju za leto 2016 parafiran

Pogajalci vlade in sindikatov javnega sektorja so včeraj parafirali dogovor o ukrepih na področju stroškov dela in drugih ukrepih v javnem sektorju za leto 2016. Sredstva za ta namen se bodo tako v primerjavi z letos prihodnje leto povečala za okoli 148 milijonov evrov. Dogovor naj bi bil podpisan v torek, če bo dobil podporo tudi v sindikalnih centralah.

 Foto: Susana Vera
Foto: Susana Vera

LJUBLJANA > Kot so se dogovorili vladni in sindikalni pogajalci, bodo javni uslužbenci prihodnje leto dobili višji, čeprav še vedno znižan regres, s septembrom pa se bo tudi sprostila znižana plačna lestvica. Prihodnje leto bodo izplačana tudi napredovanja, ki pa niso bila predmet pogajanj.

Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja bodo ostale na enaki ravni kot letos. Redna delovna uspešnost se tudi v prihodnjem letu ne bo izplačevala, ostajajo tudi omejitve pri izplačevanju delovne uspešnosti iz naslova povečanega obsega dela.

Za eno leto se podaljšujejo še nekateri ukrepi iz zakona za uravnoteženje javnih financ, in sicer prenehanje pogodbe o zaposlitvi za javne uslužbence z izpolnjenimi pogoji do starostne pokojnine, omejitev letnega dopusta na 35 dni in nekatere omejitve pri sklepanju avtorskih in podjemnih pogodb.

O postopnem sproščanju preostalih ukrepov in okviru za rast mase stroškov dela v javnem sektorju v obdobju 2017-2019 se bosta vladna in sindikalna stran pogajali v začetku prihodnjega leta, dogovor naj bi bil sklenjen najkasneje do konca aprila 2016.

Minister za javno upravo Boris Koprivnikar je v izjavi za medije pojasnil, da je dogovor za vladno stran na meji možnega, vendar ne bo podrl proračuna, kot je načrtovan za leto 2016.

Predsednik Konfederacije sindikatov javnega sektorja Slovenije Branimir Štrukelj pa je kot pomembno dejstvo ocenil, da se od podaljševanja varčevanja premikajo k postopnemu izboljševanju pogojev. Pomembno pa je po njegovem mnenju tudi, da dogovor velja za eno leto, kar pomeni, da so stvari za naprej odprte. “Verjamemo, da bo vlada konstruktivna v teh pogovorih in bomo prišli do rešitve,” je dejal.

Vodja druge pogajalske skupine javnega sektorja Drago Ščernjavič pa je spomnil, da so vladi podali več konstruktivnih predlogov, kje in kaj bi lahko naredili na prihodkovni strani proračuna, in sicer brez povečevanja davkov, da se ne bi posegalo v maso za plače. Vladna stran se je po njegovih ocenah premalo potrudila.

Po ministrovih besedah se lahko sicer še zalomi pri verifikaciji dogovora znotraj sindikatov in tudi na vladi, ki bo morala potrditi dogovor, ki presega pogajalska izhodišča. “Vendar sem prepričan, da bomo v luči tega dogovora in trdih pogajanj, ki so bila izvedena, ta soglasja dosegli,” je dejal Koprivnikar. Tudi iz obeh sindikalnih central imajo po njegovih besedah informacijo, da je naklonjenost k podpisu dogovora velika, zato pričakujejo, da tudi s kvorumom ne bo težav.

Štrukelj je bil pri odgovoru na vprašanje, ali bo podpisov dovolj, zadržan. Pri včerajšnjem parafiranju po njegovih besedah te nevarnosti ni bilo. Vendar pa je po njegovih besedah od tega, da so se pogajalci posameznih sindikatov strinjali z vsebino, do glasovanja znotraj sindikatov velika razlika. Zato je zelo možno, da se bo število podpisov nekoliko zmanjšalo, meni Štrukelj.

Sindikati bodo s potrjevanjem dogovora na svojih organih predvidoma zaključili v torek. Prav tako se bo do takrat do dogovora opredelila vlada, je pojasnil Koprivnikar. Za torek je sklicana tudi seja parlamentarnega odbora, na katerem morajo predstaviti zakonske predloge, ki izhajajo iz dogovora. Koprivnikar predvideva, da bo odbor z obravnavo te točke končal v sredo.

Na dnevnem redu torkove seje parlamentarnega odbora za notranje zadeve, javno upravo in lokalno samoupravo je namreč predlog zakona o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela za leto 2016 in drugih ukrepih v javnem sektorju, v katerega bodo predvidoma vključili dopolnila, ki sledijo iz včeraj parafiranega dogovora.

STA


Najbolj brano