Študentska nagrada Maksa Fabianija za zamisli o revitalizaciji dela Izole

Društvo urbanistov in prostorskih planerjev Slovenije, ustanova Maks Fabiani in občina Komen so danes v Štanjelu predstavili prijavljene dosežke, ki so se potegovali za nagrado Maksa Fabianija, ki se podeljuje za posebne dosežke na področju urbanizma. Vendar se jim nobeno izmed osmih del ni zdelo tako posebno, da bi zaslužilo nagrado.

Komisija za nagrade  je letos prvič podelila študentsko nagrado Maksa Fabianija za delo z naslovom Prožen obalni rob - Izola vzhod, ki  na inovativen in neobremenjen način predstavi več možnih oblik revitalizacije ter sanacije dela slovenske obale od Foto: Tomaž Primožič/Fpa
Komisija za nagrade je letos prvič podelila študentsko nagrado Maksa Fabianija za delo z naslovom Prožen obalni rob - Izola vzhod, ki na inovativen in neobremenjen način predstavi več možnih oblik revitalizacije ter sanacije dela slovenske obale od Foto: Tomaž Primožič/Fpa

ŠTANJEL > “Kljub širini nabora kandidiranih del in raznovrstnosti tematik, pa ni nobeno delo tako izjemno, sporočilno ali vzorčno, oziroma ne prispeva tako zelo k slovenski ter svetovni kulturi načrtovanja in oblikovanja prostora, da bi mu za obdobje minulih dveh let lahko podelili nagrado Maksa Fabianija. Žirija želi, da bo takšna možnost zopet čez dve leti,” so zapisali v obrazložitvi svoje odločitve o nagradi.

Žirija za ocenjevanje in podelitev odličij Maksa Fabianija, ki jo je vodil Andrej Pogačnik, kot člana pa sta v njej sodelovala Lučka Ažman Momirski in Boštjan Cotič, je bila zadovoljna z odzivom prijaviteljev, saj je za obdobje zadnjih dveh let kandidiralo osem del.

Žirija je podelila tri Fabianijeva priznanja za zelo različne vrste del, ki predstavljajo aktualne naloge oziroma vidike v urejanju prostora. Eno je s področja ekologije, energetike in ohranjanja dediščine, drugo s področja komuniciranja z javnostjo na konkretnem primeru občinskega prostorskega načrta, tretje pa je vzoren primer študije, projekta in realizacije kolesarske poti po enem najlepših delov naše države. Nagrajena dela so iz zelo različnih pokrajin Slovenije, iz Bele Krajine, Krasa in Gorenjske, velikih mest tokrat ni, so zapisali v obrazložitev.

Ker ima inovativna ideja o revitalizaciji starih mlinov hkrati z njihovim energetskim izkoristkom pomembno sporočilo o slovenski kulturni krajini in je hkrati aktualna za evropsko prostorsko načrtovanje, ga žirija kandidira kot slovenskega nominiranca za evropsko nagrado ECTP.

Komisija za nagrade je letos prvič podelila študentsko nagrado Maksa Fabianija. Delo z naslovom Prožen obalni rob - Izola vzhod na inovativen in neobremenjen način predstavi več možnih oblik revitalizacije ter sanacije dela slovenske obale od Izole do Rude, vključno z avtokampom in območjem Valižanskega zaliva.

Izdelki več skupin študentov, ki so nastali na ljubljanski fakulteti za arhitekturo ter drugih sodelujočih visokošolskih ustanovah in projektnih birojih, so prepričljivo predstavljeni s kombinacijo kartogramov, prerezov in fotomontaž ter poudarjajo peš poti in kolesarske povezave ob obali, nov kulturni ter turistični razvoj v opuščeni ladjedelnici Izola, izkoriščanje termalnih vrelcev ... Komisija je ocenila inovativnost pristopa, ki upošteva načela trajnostnega, humanega, postindustrijskega razvoja ter pohvalila prizadevnost študentov, da se vključijo v izbor za odličja Maksa Fabianija.

STA


Najbolj brano