Za Markovec so najcenejši Hrvati

V torek so odpirali ponudbe izvajalcev za dokončanje cestnih del pri predoru Markovec, najcenejšo ponudbo so dali hrvaški gradbinci GP Krk. Dars si še kar prizadeva, da bi se po hitri cesti do Jagodja lahko peljali še letos. To pa je v veliki meri odvisno od tega, ali se pri izboru izvajalca za končanje del na trasi hitre ceste ne bo nič zapletlo.

Predor Markovec dobiva končno podobo. Dars se zdaj osredotoča na dokončanje hitre ceste zunaj predora. Foto: Helena Race
Predor Markovec dobiva končno podobo. Dars se zdaj osredotoča na dokončanje hitre ceste zunaj predora. Foto: Helena Race

KOPER > GP Krk bi dela dokončal za 4,125.662 evrov. Za posel se poteguje tudi koprski CPK, ki je traso hitre ceste začel graditi skupaj s propadlim gradbenim trojčkom SCT-Primorje-Kraški zidar. Zdaj bi bil hitro cesto pripravljen končati za 4,724.942 evrov. Na koprski strani predora je treba urediti približno stometrski priključek, na izolski dvokilometrsko navezavo na tamkajšnjo obvoznico. Porušiti je treba hiši Klobasovih in Gregoričevih ter tam narediti izkope za hitro cesto. Nazadnje bo traso treba preplastiti z asfaltom in jo dopolniti s prometno signalizacijo. Dars pričakuje, da bodo vse to opravili v 90 dneh po podpisu pogodbe z izvajalcem in njegovi uvedbi v delo. Predložiti bo moral tudi bančno garancijo za dobro izvedbo del.

Kot pojasnjujejo v Darsu, je Map Trade iz Slovenske Bistrice maja končal s pleskanjem predora. V teh dneh konzorcij CVP inženiring-Grafist-Hipox končuje gradbena dela predvsem ob vstopu in izstopu v predor. V delo so uvedli tudi monterja elektro-strojne opreme, konzorcij Iskra sistemi-Riko-IMP-Javna razsvetljava-Traffic Design. Z montažo naj bi končal oktobra.

Kdo bo dobil posel, je odvisno od prihodnjih pogajanj z Darsom. Tisti, ki izpolnjujejo razpisne pogoje, bodo lahko znižali predlagano ceno. V hrvaškem podjetju so odločeni, da dobijo posel. Kot so nam povedali v slovenski podružnici, v Ilirski Bistrici gradijo obvoznico. Dva posla so v zadnjem letu dobili tudi v Luki Koper in menda sodelovali z Grafistom ter Adriaingom. Stike naj bi imeli tudi s Finali Trading.

Peter Pravhar, komercialist v slovenski podružnici, navaja, da so zgradili reško džamijo in sodelovali pri gradnji reške obvoznice. “GP Krk ima do konca leta za 90 milijonov evrov poslov. Ima 800 zaposlenih, tri kamnolome, tri betonarne in dve asfaltni bazi. Deluje od leta 1956 in je v zasebni lasti, njegovi lastniki so nekdanji in zdajšnji zaposleni.”

MIRJANA CERIN


Najbolj brano