Vinjeta tudi za predor Markovec

Vinjeta bo potrebna tudi za vožnjo skozi predor Markovec na hitri cesti Koper-Izola. Ministrstvo za infrastrukturo tako ni ugodilo pobudi koprske in izolske občine po izvzetju predora iz sistema vinjetnega cestninjenja.

Vinjeta bo potrebna tudi za vožnjo skozi predor Markovec na 
hitri cesti Koper-Izola.  Foto: Zdravko Primožič/Fpa
Vinjeta bo potrebna tudi za vožnjo skozi predor Markovec na hitri cesti Koper-Izola.  Foto: Zdravko Primožič/Fpa

LJUBLJANA > Ministrstvo je ugotovilo, da zakonodaja, ki ureja področje vinjetnega cestninjenja, ne omogoča ugoditve pobudi po izvzetju predora Markovec iz sistema vinjetnega cestninjenja, saj so vinjete obvezne na vseh cestah, ki so v upravljanju in vzdrževanju Darsa, so danes sporočili z infrastrukturnega ministrstva.

Odgovor ministra za infrastrukturo Petra Gašperšiča na pobudo za izvzetje obalne hitre ceste iz vinjetnega sistema, ki so ga danes občine prejele, pomeni skrajno sprenevedanje ministrstva in države, so zapisali v skupni izjavi treh istrskih občin. “Vsi vemo, da je bila gradnja predora Markovec načrtovana zato, da se z novo hitro cesto sprosti zelo pomemben del slovenske obale, ki se ga namesto za cesto nameni potrebam prebivalcev slovenske Istre in širše Slovenije. Vseskozi smo istrski župani ponujali rešitve, ki bi omogočale, da bi dejansko zadostili temu prvotnemu namenu. Predlagali smo tudi, da bi še vedno očitno slab sistem vinjet obstajal na določenih odsekih, ne pa na tem odseku med Koprom in Izolo ter dalje proti Luciji, še posebej zaradi tega, ker se ta hitra cesta danes 'konča sredi ničesar', kar bodo občutili vsi, ki bodo po njej vozili. Če smo bili v Istri do sedaj med konci tedna in v poletnih mesecih priča zastojem, vemo, da bo z odprtjem predora teh zastojev bistveno več. Načelo enakosti pred zakonom, na katerega se ministrstvo med drugim sklicuje, očitno velja samo takrat, ko to nekaterim ustreza. Zahtevamo, da se realizacija cest na območju slovenske Istre izpelje na način, kot je bila prvotno zamišljena - v smislu ohranitve in pridobitve kakovostnega obalnega prostora in dejanskega omogočanja varnega koriščenja hitrih cest, ne pa dodatnega obremenjevanja lokalnih cest,” so sporočili iz izolske, koprske in piranske občine.

Če bi se držali dosledno črke zakona, bi morali že za nekaj metrov po hitri cesti imeti vinjeto

Od uvedbe vinjet sredi leta 2008 je obvezna uporaba vinjete tudi na odseku hitre ceste mimo Kopra, pri čemer je upravljalec te ceste izhajajoč iz načela prijaznosti do lokalnih uporabnikov voznikom po tej cesti, ki se na hitro cesto priključujejo na zadnjem uvozu (priključek Semedela), gledano iz smeri Kopra proti Izoli, omogočil, da cestni odsek hitre ceste v dolžini le nekaj metrov uporabljajo brez plačila cestnine (vinjete).

Enak pristop je upravljalec hitre ceste uporabil tudi za voznike, ki prihajajo iz smeri Izole proti Kopru, saj lahko ti uporabljajo hitro cesto do prvega izvoza brez plačila cestnine. “Če bi se dosledno držali črke zakona, bi morali uporabniki že zdaj pred vstopom na hitro cesto na vozilo na predpisan način namestiti veljavno vinjeto,” pravijo na ministrstvu.

Korak nazaj v prizadevanjih po zagotovitvi pravičnega in nediskriminatornega sistema cestninjenja

V skladu z načelom enakosti pred zakonom oziroma načelom prepovedi kakršnekoli diskriminacije bi po mnenju ministrstva ugoditev pobudi po izločitvi predora Markovec iz sistema vinjetnega cestninjenja pomenila korak nazaj v prizadevanjih po zagotovitvi pravičnega in nediskriminatornega sistema cestninjenja, saj bi ponovno prišli do položaja, ko bi bili prebivalci posameznega območja privilegirani in ne bi plačevali cestnine za uporabo ceste, ki sicer izpolnjuje vse zakonske pogoje.

“To bi pomenilo odstopanje od načela enakosti pred zakonom in s tem njegovo kršenje, kar pa je nedopustno v pravno urejenih državah, kjer je družbeno življenje in delovanje države podvrženo spoštovanju pravnih pravil,” poudarjajo na ministrstvu.

Ministrstvo podpira prekategorizacijo obalne ceste, vendar ...

Na ministrstvu načeloma podpirajo pobudo za prekategorizacijo obalne ceste med Koprom in Izolo v občinsko cesto, saj bo odsek sedanje državne ceste nadomeščen z dograditvijo hitre ceste skozi predor Markovec. Vendar je treba pri tem upoštevati določene zahteve področne zakonodaje, in sicer zahteve zakonov o cestah, o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti, o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja.

Poleg zakonodaje je treba pri vprašanju prenosa lastništva predmetne državne ceste upoštevati tudi uredbo o merilih za kategorizacijo javnih cest, ki določa, da se po zgraditvi hitre ceste obstoječa državna cesta ali odsek te ceste, ki poteka vzporedno z novozgrajeno daljinsko cesto in povezuje najmanj dve središči regionalnega pomena, prekategorizira med regionalne ceste tako, da se zagotovi nepretrgana vzporedna povezava te kategorije.

To pomeni, tako na ministrstvu, da bosta morali občini v primeru prenosa lastništva državne ceste v občinsko cesto zagotoviti drugo vzporedno cestno povezavo, ki bo sposobna prevzeti promet zlasti v primeru prometne nesreče ali drugega izrednega dogodka na hitri cesti skozi predor Markovec.

Kljub temu, da veljavna zakonodaja ne omogoča uporabe novozgrajene cestne navezave skozi predor Markovec na obstoječo hitro cesto mimo naselja Koper brez uporabe vinjete, se bo uporabnikom, za katere že zdaj ni bila zahtevana uporaba vinjete za vožnjo med Koprom (priključek Semedela) in Izolo ter obratno, omogočil enak način dnevne migracije z ustrezno cestno navezavo na obalno glavno cesto, ki bo predana v promet hkrati s predorom Markovec.

To pa pomeni, da je prenos lastništva obalne glavne ceste, ki ga ministrstvo sicer podpira, tudi neločljivo povezan z vprašanjem zagotavljanja vzporedne državne necestninske cestne povezave za potrebe zlasti dnevne migracije lokalnega prebivalstva.

STA


Najbolj brano