V primežu pritožb tudi trasa do Lucije

Dars je vnovič odločil, da bo projektno dokumentacijo za traso hitre ceste Jagodje-Lucija dopolnila deveterica podjetij PNZ, PA-NG, LUZ, Econo, Promico, Geoinženiring, GI ZRMK, Arhitektura in Igikon. Odločitev je ponovil, čeprav jo je neizbrani trojček z Irgo Consultingom na čelu izpodbijal na državni revizijski komisiji, saj je pripravil cenejšo ponudbo.

Nov odsek hitre ceste Jagodje-Lucija se bo začel tam, kjer se 
zdaj konča izolska obvoznica.   Foto: Tomaž Primožic/Fpa
Nov odsek hitre ceste Jagodje-Lucija se bo začel tam, kjer se zdaj konča izolska obvoznica.  Foto: Tomaž Primožic/Fpa

ISTRA, LJUBLJANA > Omenjeni trojček Irgo Consulting-Lineal-Gradis BP bi projektno dokumentacijo za traso hitre ceste in piranski priključek dopolnil za 313.192 evrov. Izbrana deveterica pa bi to naredila za 317.336 evrov, kar pomeni, da je pripravila za nekaj več kot 4000 evrov dražjo ponudbo.

Dars je svojo prvotno odločitev o izbiri deveterice utemeljil s tem, da cenejši trojček ni predložil zahtevanih referenc. Ker je na novem odseku hitre ceste predviden 275 metrov dolg viadukt (omogočal bo križanje hitre ceste in krožišča - priključka Lucija), je zahteval, naj za odgovornega projektanta priložijo vsaj eno referenco za najmanj 250-metrski viadukt ali most oziroma za najmanj 100-metrski pokriti vkop, predor ali galerijo. Ker je omenjeni viadukt Irgo Consultig razumel kot nadvoz, je navedel reference, ko je z Darsom sodeloval pri načrtovanju premostitvenih objektov in portala predora za avtocesto Draženci-Gruškovje. A Dars se s takšnimi dokazili ni strinjal, češ da se ne nanašajo na predor.

Državna revizijska komisija je ugodila Irgovemu zahtevku in razveljavila Darsovo odločitev. Čeprav je Irgovo ponudbo mogoče označiti kot formalno nepopolno, je ocenila, da z naknadno predložitvijo referenčnega potrdila za predor “ne bi posegel v noben element ponudbe, v katerega ni dovoljeno posegati”.

Po naših informacijah je trojček Irgo Consulting-Lineal-Gradis BP zahteval dodatno obrazložitev Darsa in se bo najverjetneje znova obrnil na državno revizijsko komisijo. Menijo namreč, da Dars ne upošteva stališč državnih revizorjev.

Dars ni pozval Irgo Consultinga k naknadni predložitvi referenčnega potrdila za predor, ampak je sam preveril reference njegovega arhitekta, ki je sodeloval pri gradnji avtoceste Draženci-Gruškovje. Ugotovil je, da Irgov arhitekt ni projektiral najmanj 100-metrskega predora, kot so zahtevali v razpisni dokumentaciji, ampak le 21-metrski in 22-metrski portal predora. “Zato ne izpolnjuje kadrovske zahteve Darsa za arhitekturno oblikovanje konstruktivnih elementov objektov“. Irgova ponudba naj bi vsebovala tudi računsko napako, zaradi katere naj bi se predvidena cena gradnje spremenila.

Ker so skupno prijavo Irgo Consultinga, Lineala in Gradisa BP izločili iz postopka javnega naročila, je postala najcenejša ponudba devetčlanskega konzorcija, zbranega okrog PNZ svetovanje, projektiranje. Ta naj bi v celoti zadostila Darsovim razpisnim pogojem.

MIRJANA CERIN


Najbolj brano