Skozi Markovec bi lahko promet stekel že konec maja

Hitro cesto Koper-Izola bo Cestno podjetje Nova Gorica (CPG) dokončalo do 16. maja, so bili danes jasni predstavniki Darsa. Kdaj bodo novo cesto s predorom Markovec vred prepustili voznikom, pa niso želeli napovedati. Navedli so le, da bi bilo to možno že ob koncu maja ali pa malo kasneje, v začetku junija.

 Foto: Zdravko Primožič/Fpa
Foto: Zdravko Primožič/Fpa

IZOLA, KOPER> Dan D za “hitro” vožnjo do Izole je odvisen od uspešno opravljenih treh tehničnih pre gledov, in sicer za elektro-strojno opremo predora, predor sam ter za traso hitre ceste.

Ker z gradnjo hitre ceste med Koprom in Izolo še niso končali, Dars nima končnega obračuna stroškov. Po doslej zbranih številkah pa celoten projekt vrednotijo na 165,3 milijona evrov z davki, kar je 12 milijonov manj, kot so ocenili februarja 2013. Za gradnjo hitre ceste so po rabili 50,5 milijona in za gradnjo predora 45 do 47 milijonov (oboje brez davka, predor pa jih je stal tri do pet milijonov manj, kot so podpisali pogodbo s prvotnim izvajalcem, propadlim CPM). Za elektro-strojno opremo so brez davka odšteli 12 milijonov. Za davke, nadzor, projektiranje in odkupe zemljišč so torej porabili najmanj 56 milijonov evrov.

Z vinjetami ali brez - še vedno uganka

Za prva dva tehnična preskusa se nadejajo, da ju bodo uspešno izpeljali že maja, za tretjega še ne vedo. Odgovorni nadzornik Franc Likar iz DRI, ki za Dars opravlja svetovanje in inženiring, pa je ob današnjem obisku trase hitre ceste zagotovil, da že intenzivno zbirajo projekte za izvedbo del in drugo dokumentacijo, potrebno za tehnične preglede. Pri tem jim pomaga zdajšnji izvajalec hitre ceste CPG.

Ali bodo tudi na novozgrajenem odseku hitre ceste potrebne vinjete, Likar ni odgovoril. “Ne morem pojasniti, kako bo z vinjetami. Za to je pristojno ministrstvo.” Na ministrstvu za infrastrukturo pa nam na naše vprašanje danes niso odgovorili.

Čeprav so predor Markovec zgradili in opremili pred koncem lanskega leta, tehničnega pregleda v njem še ne morejo opraviti. “Tehnični pregled je pogojen s požarno varnostjo. Požarna vaja je zadnji preskus, pred katerim pa je treba preveriti delovanje vseh sistemov,” je jasen Likar.

Spremembe prometnega režima

Likar je povedal, da bodo novo traso delavci že prihodnji teden navezali na zgrajen odsek med Bertoki in Koprom. Z deli bodo začeli takoj po Istrskem maratonu. Promet proti Izoli bodo preusmerili na krožišče na koncu Piranske ceste (proti Semedeli). “Navezave se bomo lotili v ponedeljek in jo najverjetneje končali do petka. Najprej bomo zaprli desni pas (gledano iz smeri Ljubljane),” je napovedal direk tor CPG Kristjan Mugerli. Večjih zastojev zaradi začasne prometne spremembe ne pričakuje. Priključek na obalno cesto pa bodo po Likarjevih besedah ustrezno uredili šele, ko bo glavnina prometa stekla skozi predor. Za to bodo potrebovali štiri do pet dni, sedanjo začasno deviacijo, ki poteka prek obalne ceste, bodo porušili.

CPG ima na gradbišču hitre ceste 60 do 70 delavcev. Deset jih na koprski strani ureja pločnike in območje pred portalom predora. Na izolski strani pa so doslej vgradili vso potrebno podzemno infrastrukturo, torej elektro vode in meteorno kanalizacijo, in začeli z gradnjo cestne konstrukcije. Traso hitre ceste že navezujejo na izolsko obvoznico. Enkrat kasneje jo bodo tudi na novo preplastili.

MIRJANA CERIN


Najbolj brano