Ruda je le rezervna možnost

Od minulega četrtka policijski helikopter ne pristaja več ob izolski bolnišnici. Doslej je, kljub tveganju zaradi slabe varnosti, saj morajo pogosto kakšnega bolnika nujno odpeljati v Ljubljano. Poslej bo v takih primerih pristajal na Rudi pri Izoli, a le začasno, saj mora imeti vsaka bolnišnica urejeno ploščad za helikopter. Tega se resno zavedajo vsi, razen države - ustanoviteljice bolnišnic, tudi izolske.

Piloti policijskega helikopterja so doslej pristajali na ploščadi pred bolnišnico, po kateri hodijo v bolnišnico tudi obiskovalci z zgornjega parkirišča Foto: Silva Križman
Piloti policijskega helikopterja so doslej pristajali na ploščadi pred bolnišnico, po kateri hodijo v bolnišnico tudi obiskovalci z zgornjega parkirišča Foto: Silva Križman

IZOLA, LJUBLJANA > Država oziroma zdravstveno ministrstvo je s tem zapletom dobro seznanjeno. Nanj sta jih že večkrat opozorili vodstvi bolnišnice in letalske policijske enote.

Oboji so izpostavili tudi gradnjo novega urgentnega centra tik ob bolnišnici in opozarjali, da je treba ob novi urgenci urediti tudi ploščad za helikopter. Kakšna mora biti, določajo posebni predpisi in standardi. Ti velevajo, da mora biti ograjena in da po njej ne smejo voditi poti za pešce.

Čez sedanjo ploščad, kjer je doslej v nujnih primerih pristajal helikopter, potekajo peš poti, je tik ob (edinem javnem) vhodu v bolnišnico, hkrati pa ni dovolj utrjena za težo helikopterja. Od tod tudi odločitev, da tam helikopter ne sme več pristajati.

Začelo se je z odpadki

“Tam smo pristajali vsa leta, potem pa so na bolnišnici menjavali okna in gradbeni material odložili kar v neposredno bližino pristajališča,” je povedal vodja pilotov letalske policijske enote Damjan Bregar. “Opozorili smo jih, da tega ne smejo početi, ker lahko piš helikopterja ob pristajanju in vzletanju razmeče material naokoli in ne želimo si, da bi z našimi poleti koga ogrožali.”

Po pobudi iz letalske enote policije so se nato sestali s predstavniki bolnišnice in izvedeli, da v bolnišnici načrtujejo gradnjo urgentnega bloka, da bodo z deli kmalu začeli in da so nameravali helikoptersko pristajališče preseliti na Rudo. Predstavniki letalske policijske enote so si prostor na Rudi ogledali, ga ocenili kot primernega za pristajanje ob pogoju, da tam namestijo vetrno vrečo in se dogovorijo z uporabniki prostora. “Takrat smo glede na začetek gradnje urgence določili tudi rok za selitev,” je pojasnil Bregar.

“Mi ne moremo vsak dan razmišljati o tem, ali so v Izoli začeli graditi ali bodo začeli jutri, ali je heliodrom prazen ali stoji ob njem že gradbeni žerjav … Ne nazadnje letimo tudi ponoči in moramo vedeti, da je pristajalno mesto enako kot takrat, ko smo z njega odleteli nazadnje,” je razložil Bregar in dodal, da so jim iz bolnišnice zagotovili, da je nova lokacija pripravljena.

Po njegovih besedah ni nič neobičajnega, če heliodroma ni na ali ob bolnišnici. Jeseniška si je pred dvema tednoma uredila tak prostor pri karavanškem predoru, v Celju pristajajo v vojašnici, v Slovenj Gradcu na letališču, v Ljubljani pa so 25 let pristajali na Roški cesti.

Čakajo ministrstvo

“Če bi tak prevoz potrebovali danes, bi morali bolnika iz bolnišnice prepeljati na Rudo. Če bi bila Ruda neprimerna, pa na sečoveljsko letališče. Ko pa bodo vzpostavili novo ustrezno pristajališče, bomo spet pristajali ob bolnišnici,” je bil jasen Bregar. “Ne gre za muhe pilotov, ampak za to, da je pristajanje varno. Pristajamo v gorah, na jasah, ponoči, podnevi, vsepovsod, vendar če je ob pristajališču dvigalo ali gradbeni material, tam ne pristajamo,” je še dodal.

“Za rešitev teh zagat je pristojno zdravstveno ministrstvo,” pravi dosedanji direktor bolnišnice Jani Dernič, pritrjuje pa mu sedanji v.d. direktorja Radivoj Nardin. Zdravstveno ministrstvo se tega zaveda, a nobenega obvestila, kaj, kdaj in kako bo to razrešilo, bolnišnica še nima.

Na ministrstvu za zdravje so pojasnili, da je izolska bolnišnica že maja letos - v sklopu priprav na začetek gradnje urgentnega centra - izpostavila to problematiko. “Ker bo tam gradbišče, je bolnišnica zaradi varnosti poiskala začasno nadomestno lokacijo na Rudi. Tam deluje helioport od začetka septembra, bolnišnica je za to pridobila potrebna soglasja lastnika in najemnikov,” so še dodali na ministrstvu. Dogovorili so se tudi, da naj bolnišnica prične z izdelavo dokumentacije za ureditev helioporta (vzhodna stran med bolnišnico in parkiriščem) po izgradnji urgentnega centra.

Začasno na Rudi

Dernič se je o tem, kaj storiti in kako naj bi poskrbeli za pristajanje helikopterja, s predstavniki helikopterske enote policije večkrat pogovarjal. Nazadnje sredi poletja, ko so se po ogledu ploščadi na Rudi pri Izolo (slednjo uporablja izolski AMD) dogovorili, da bo to do ureditve ploščadi ob bolnišnici rezervna možnost za pristanek helikopterja.

Ogledali so si tudi teren ob bolnišnici. Na zelenici, kjer bo zrasel novi urgentni center, je toliko prostora, da bi tam - ob novi urgenci - lahko zgradili še heliodrom. “Gre za zelenico, deloma za klančino in za neutrjeno zemljišče,” pojasnjuje Dernič. “Leži tik ob bodočem vhodu v novo urgenco in je primerna za heliodrom.”

Urejen prostor za pristajanje helikopterja mora imeti vsaka regionalna bolnišnica. Denar zanj mora zagotoviti država, lastnica vseh javnih bolnišnic.

JASNA ARKO,DANIJEL CEK


Najbolj brano