Podjetje Riba toži izolsko občino še za 970.000 evrov

Potem ko je Občina Izola podjetju Riba morala izplačati 890.000 evrov kupnine, ta zahteva še dobrih 970.000 evrov za izpad dobička oziroma povračilo nepovratnega evropskega denarja. V Ribi na podlagi pravnomočne sodbe pričakujejo, da bo sodišče odločalo le o višini odškodnine, po mnenju občine pa se ta sodba bistveno razlikuje od prejšnje.

Izolski župan Igor Kolenc Foto: Tomaž Primožič/Fpa
Izolski župan Igor Kolenc Foto: Tomaž Primožič/Fpa

IZOLA > V prejšnji tožbi je višje sodišče dalo prav podjetju Riba, ki je od občine kupila zemljišče, ki bi ga morala občina komunalno opremiti, a tega ni naredila. Zato je Riba odstopila od pogodbe in zahtevala kupnino nazaj.

V zdajšnji odškodninski tožbi pa Riba od občine terja povračilo nepovratnega evropskega denarja, ki naj ga ne bi mogli dobiti, ker občina Ribi ni izdala zemljiško-knjižnega dovolila za vpis v zemljiško knjigo, je po koncu današnje obravnave pojasnila zagovornica občine Monika Mavsar.

Ribin zastopnik Valter Bogataj je spomnil, da je sodišče v prvi pravdi že pravnomočno odločilo, da občina ni izpolnila svojih pogodbenih obveznosti. Zato meni, da je tudi v tej pravdi podana odgovornost občine in da bo tako sodišče “odločalo zgolj še o višini odškodnine”.

Mavsarjeva pa meni, da se zdajšnja tožba bistveno razlikuje od prejšnje. Občina v tem primeru zavrača odškodninsko odgovornost, saj Riba ni storila vsega, kar bi lahko, da bi dobila evropski denar. Prav tako ni podana vzročna zveza med nepridobitvijo evropskih sredstev in ravnanjem občine, zato tudi ni temelja za odškodninsko odgovornost slednje.

Kot je navedla, Riba sploh ni vložila vloge za pridobitev nepovratnega denarja, občine pa ni v zvezi s tem ničesar zaprosila ali jo seznanila. Mavsarjeva navaja, da Riba prav tako ni pripravila projektne dokumentacije ter je samovoljno spremenila lokacijo, predvideno za gradnjo. Že zato ne bi mogla dobiti gradbenega dovoljenja, ki je bil pogoj za pridobitev evropskega denarja.

“Naše trditve gredo v tej smeri, da Riba dejansko ni imela namena tega graditi,” je poudarila odvetnica in dodala, da če bi imeli v Ribi resen namen, ne bi v vsem tistem času občini poslali zgolj dva dopisa.

Sodnica Mirjana Reberc je obema stranema dala tritedenski rok za pripravo odgovorov na pripravljalne vloge nasprotne strani ter določila nov narok za 6. april.

V zvezi s pravnomočno sodbo je občina medtem Ribi vrnila kupnino, ostajajo pa nesoglasja glede višine obresti, kjer se tolmačenji Ribe in občine razlikujeta za okoli 200.000 evrov. Bogataj verjame, da bodo dosegli dogovor, v nasprotnem primeru pa bodo primorani vložiti še eno tožbo.

Kot je navedla Mavsarjeva, v Ribi zahtevajo zakonite zamudne obresti za ves čas od takrat, ko je bila kupnina plačana, do takrat, ko je bil znesek vrnjen. Pogovori z Ribo po njenih besedah potekajo v smeri, da se izračunajo obresti in se zmanjšajo za že plačano valorizacijo.

STA


Najbolj brano