Ministrstvo še proučuje pobudo za izvzetje ceste skozi Markovec iz vinjetnega sistema

Ministrstvo za infrastrukturo v okviru obstoječe zakonodaje še proučuje pobudo županov Kopra in Izole glede cestninjenja novozgrajenega odseka hitre ceste Koper-Izola, da bi cesto skozi predor Markovec izvzeli iz sistema vinjet.

Ministrstvo za infrastrukturo v okviru obstoječe zakonodaje še proučuje pobudo županov Kopra in Izole glede cestninjenja novozgrajenega odseka hitre ceste Koper-Izola, da bi cesto skozi predor Markovec izvzeli iz sistema vinjet. Foto: Zdravko Primožič/Fpa
Ministrstvo za infrastrukturo v okviru obstoječe zakonodaje še proučuje pobudo županov Kopra in Izole glede cestninjenja novozgrajenega odseka hitre ceste Koper-Izola, da bi cesto skozi predor Markovec izvzeli iz sistema vinjet. Foto: Zdravko Primožič/Fpa

LJUBLJANA > Čeprav na ministrstvu proučujejo vse zakonske možnosti, pa obenem navajajo, da so v skladu z zakonom o javnih cestah vinjete obvezne na vseh cestah, ki so v upravljanju in vzdrževanju Družbe za avtoceste v RS (Dars), in so določene kot cestninske.

Ministrstvo podpira, da se obalna cesta Koper-Izola prekategorizira v občinsko cesto

Ministrstvo sicer podpira pobudo obeh občin, da se obalna cesta Koper-Izola prekategorizira v občinsko cesto, saj bo odsek obstoječe državne ceste nadomeščen z dograditvijo hitre ceste čez predor Markovec. Pri tem pa je, kot dodajajo, potrebno upoštevati tudi uredbo o merilih za kategorizacijo javnih cest.

Uredba namreč določa, da se v primeru zgraditve hitre ceste obstoječa državna cesta ali odsek te ceste, ki poteka vzporedno z novozgrajeno daljinsko cesto in povezuje najmanj dve središči regionalnega pomena, prekategorizira med regionalne ceste.

"To pomeni, da bosta morali občini v primeru prekategorizacije obalne ceste v občinsko cesto zagotoviti drugo vzporedno cestno povezavo, ki bo sposobna prevzeti promet zlasti v primeru prometne nesreče ali drugega izrednega dogodka na hitri cesti skozi predor Markovec," dodajajo.

Kot še poudarjajo, cestninjenje novozgrajenega dela hitre ceste ne more biti vzrok za nastajanje prometnih zastojev, saj gre zgolj za podaljšanje trase obstoječe hitre ceste mimo Kopra, ki je že danes uvrščena med cestninske ceste.

Zastoje nato lahko pričakujemo v Luciji

Po drugi strani pa se zavedajo, da se bo ozko prometno grlo, s katerim se danes soočamo pri izvozu Semedela, prestavilo na Jagodje, "po izgradnji naslednjega odseka hitre ceste Jagodje-Lucija pa lahko zastoje pričakujemo na območju Lucije". Prometnim zastojem na tem delu se bo tako mogoče izogniti šele v trenutku, ko bo dokončana predmetna cestna povezava s Hrvaško.

Konec februarja so se na trasi hitre ceste Koper-Izola začela zaključna dela. Dela v predoru Markovec so se končala, ostala so le nekatera manjša dela, ki so vezana prav na dokončanje del na trasi in se bodo izvajala sočasno z dokončanjem hitre ceste. Predviden rok za dokončanje del na hitri cesti je 90 dni.

Kot je ob nedavnem podpisu pogodbe za dokončanje del na hitri cesti pojasnil prvi mož Darsa Matjaž Knez, skupna vrednost naložbe v predor in hitro cesto znaša okoli 157 milijonov evrov.

STA


Najbolj brano