Kupčkanje v izolskih odborih

Lista Izolanov je umaknila predloge za svoje kandidate iz vseh odborov in komisij občinskega sveta (razen iz nadzornega odbora). S takšno potezo protestirajo proti preglasovanju, ki naj bi ga bili deležni; od 82 mest, kolikor jih je v odborih in komisijah, bi Listi Izolani pripadala le dva. O sestavi odborov bodo odločali na današnji seji občinskega sveta.

Drago Mislej Mef Foto: Maja Pertič
Drago Mislej Mef Foto: Maja Pertič

IZOLA > “V listi Izolani smo globoko razočarani nad načinom demokratičnega odločanja v izolski občini, katerega edini argument je oblast večine nad manjšino,” pravi Drago Mislej Mef iz Liste Izolani. A koalicija, ki se je izoblikovala pred drugim krogom županskih volitev, ima le en glas več kot polovico; SD, SMC, Oljka, Združeni za Izolo in Nova lista za Izolo imajo skupaj enajst občinskih svetnikov. Ostale stranke in liste jih imajo deset, ki pa niso povezani v opozicijo.

Razočarani nad predlagano delitvijo mest v odborih občinskega sveta in komisijah v Listi Izolani napovedujejo, da bodo skušali spremeniti zakon o lokalni samoupravi. Doseči želijo, da bi se zastopanost strank in list izražala tudi v sestavi delovnih teles in drugih organov oziroma, da bi bila sorazmerna s številom predstavnikov v občinskem svetu.

Kandidata se umikata

Mislej je pričakoval, da bo podobno tudi razmerje v odborih, komisijah in drugih delovnih telesih občinskega sveta. A na rešetu kupčkanja sta ostala le dva kandidata, ki jih je predlagala Lista Izolani (ta ima sicer dva občinska svetnika). “Na ta način so odrekli soodločanje skoraj polovici izolskih volilcev, ki so na volitvah glasovali za stranke, ki niso v koaliciji in za našo listo,” dodaja. Zato sta se pred današnjo sejo še ta dva kandidata umaknila.

“Že komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja je sestavljena v razmerju, ki nima nobene osnove v volilnih rezultatih ali številu mandatov posamezne politične stranke ali liste. Novo razočaranje je sledilo pri pripravi predloga sestave delovnih teles in predstavnikov v javnih zavodih. Pripravljalci predloga so si prilastili vse organe, tistim, ki niso del skromne večinske koalicije, pa so namenili le simbolično prisotnost,” opozarja Mislej.

En svetnik - osem mest

V odborih in komisijah je skupaj kar 82 mest. Iz Oljke, na primer, ki ima le enega občinskega svetnika, je vanje predlaganih osem članov. Po sedem mest naj bi pridalo kandidatom Nove liste za Izolo in Združenim za Izolo, ki imata prav tako po enega svetnika. Lista Izolani, ki pa ima dva svetnika, pa bi dobila samo dve mesti. Največ med predlaganimi kandidati jih je iz stranke SMC, kar 17. In čeprav ima Desus tako kot SMC štiri občinske svetnike, vendar niso v županovi koaliciji, bi dobil le osem mest, se pravi več kot polovico manj od SMC, našteva Mislej. Protest je usmerjen proti načinu razmišljanja koalicije, ki se obnaša, kot bi imela dvotretjinsko večino.

Kandidatom Liste Izolanov niso namenili več mest v odborih, ker so morali upoštevati pravilo, da je v odboru polovica občinskih svetnikov, je pojasnil predsednik komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja Igor Franca. Priznava pa, da so pri številu kandidatov upoštevali tudi sodelovanje v koaliciji. Dodaja, da je pred današnjo sejo občinskega sveta še nekaj mest v odborih prostih, in da dokončni predlogi še niso izoblikovani. Za pojasnilo smo želeli prositi tudi župana Igorja Kolenca, a se včeraj popoldne na naše klice ni odzval.

HELENA RACE


Najbolj brano