Krošnje namesto golih štrcljev

V začetku letošnjega marca so delavci izolske Komunale na kopališču pod Belvederjem korenito obrezali in znižali vseh enajst topolov. Takrat so za sabo pustili gole štrclje, nad čimer so se mnogi zgražali, zdaj pa imajo topoli že bujne krošnje. Komunala Izola na leto obreže 25 dreves.

Topoli pod Belvederjem te dni ... Foto: Mirjana Cerin
Topoli pod Belvederjem te dni ... Foto: Mirjana Cerin

IZOLA > Pred petimi meseci so nam v izolski Komunali pravilno napovedali, da bodo topolom do poletja zrasle tako stranske veje kot listje. Igor France, ki je koordiniral poseg pod Belvederjem, saj je referent za hortikulturo in agronom po izobrazbi, pravi, da je prav za ta drevesa značilna hitra rast in da pridobijo meter do dva na leto. Na topole pod Belvederjem pa ugodno vpliva tudi podtalnica.

Do začetka leta 2014 so bili topoli tudi v Drevoredu 1. maja. Ko so zboleli, so jih namreč zamenjali s platanami. “Ker so že krasile ta drevored in za razliko od topolov niso alergene ter dajejo več sence,“ utemeljuje France. V Drevoredu 1. maja je videti tudi breste in okrasne kostanje, topole pa v Cankarjevem drevoredu v bližini skate parka. Tudi koprivovci niso alergeni in imajo bogato krošnjo pa še sušo dobro prenašajo. Navadni koprivovec je celo simbolno drevo Istre.

Delavci Komunale obrezujejo drevesa pozno jeseni ali pozno pozimi. “Za korenite reze se odločimo le, ko so drevesa nevarna in ogrožajo ljudi, sicer jih le malo obrežemo. Prizadevamo si, da v naravo čim manj posegamo,” zagotavlja France.

Včasih morajo kakšno drevo obrezati ali odstraniti tudi po silovitem poletnem neurju s tramontano ali po močni burji v jesensko-zimskem času. Odlomi se veja, zvrne se drevo. Odzovejo se tudi na klice občanov iz Livad ali z različnih koncev Izole, kjer so v sedemdesetih in osemdesetih letih prejšnjega stoletja drevesa sadili preblizu blokov in hiš. “Dokler so drevesa majhna, ni težav, ko pa zrasejo in se preveč nagnejo k hiši ali bloku, je bolje pravočasno ukrepati.”

Na javnih površinah se za ukrepanje odločijo skupaj z občino oziroma njenim uradom za gospodarske dejavnosti, investicije in komunalni razvoj. Po Francetovih besedah pripravijo prednostni načrt.

Pa vendar v Komunali opozarjajo, da so v zadnjih petih letih posadili 47 dreves, sedem več, kot so jih posekali. Do konca leta 2018 bodo posadili še 67 dreves in za ta namen so aprila letos začeli projekt Izola - zeleno mesto. Na novo so posadili koprivovce, devet na Svetilniku in šest na otroškem igrišču v Jagodju.

Prihodnje leto bodo s platanami in oleandri dodatno ozelenili Cankarjev drevored, ob parkirišču pri ladjedelnici, in Tomažičevo ulico pri hotelu Delfin. Sledijo načrtu, kjer so opredelili, kje in kdaj saditi. Nanašajo pa se tudi na elaborat, v katerem so ugotovili, katere vrste so avtohtone in nealergene.

MC


Najbolj brano