Komunala bo verjetno interventni upravljalec zavetišča

Inšpekcija uprave za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin je zaradi neizpolnjevanja predpisanih pogojev Obalnemu društvu proti mučenju živali, ki do 30. junija še upravlja Obalno zavetišče za zapuščene živali, prepovedala sprejemati nove živali, za tiste v zavetišču pa odredila, da jih morajo v enem mesecu od prejema odločbe oddati novim lastnikom. Odločba je prišla kot naročena, da se je koprska občina odločili, da bodo upravljanje zavetišča zato intervetno podelili najverjetneje Komunali Koper.

V Obalnem  društvu proti mučenju živali so prejeli odločbo 
inšpekcije uprave za varno hrano, veterinarstvo in varstvo 
rastlin. Ta jim prepoveduje sprejemanje novih živali, tiste v 
zavetišču pa morajo v enem mesecu od prejema odločbe   
oddati novim lastnikom. Foto: Zdravko Primožič/Fpa
V Obalnem društvu proti mučenju živali so prejeli odločbo inšpekcije uprave za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin. Ta jim prepoveduje sprejemanje novih živali, tiste v zavetišču pa morajo v enem mesecu od prejema odločbe oddati novim lastnikom. Foto: Zdravko Primožič/Fpa

KOPER > Veterinarja koprskega območnega urada uprave za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin sta si razmere v zavetišču ogledala 9. in 10. junija. Preverila sta skladnost dokumentacije glede zagotavljanja predpisanih pogojev za delovanje zavetišča.

Pomanjkljive evidence o živalih

Ob pregledu sta med drugim ugotovila, da je 31. maja potekla pogodba o opravljanju veterinarskih storitev za zavetišče, ki jo je Obalno društvo proti mučenju živali sklenilo z Veterinarsko ambulanto Koper. Po njihovih navedbah zdaj zavetišče deluje nezakonito, ker ne izpolnjuje pogoja, da je treba za izvajanje storitev zdravstvenega varstva živali v zavetišču skleniti pogodbo z verificirano veterinarsko organizacijo.

Veterinarji nadalje ugotavljajo pomanjkljivo in nepovezano vodenje evidenc. “Težave so pri iskanju sledljivosti podatkov glede posamezne živali, njenega zdravljenja in označevanja. Sprejemnim listom niso priloženi dokumenti o zdravljenju ali drugih terapijah, ni podatkov o opažanjih glede obnašanja ali posebnosti pri posamezni živali, kot tudi ni dnevne evidence opažanj oskrbovalcev živali,” je zapisala direktorica koprskega območnega urada uprave za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin Neva Blažina Sedmak.

V društvu so našli drugo ambulanto

Pritožba zoper odločbo je sicer mogoča, a ne zadrži njene izvršitve. Predsednica Obalnega društva proti mučenju živali (ODPMŽ) Andreja Bogataj Krivec napoveduje pritožbo in se sklicuje na dejstvo, da so prav včeraj podpisali pogodbo z drugo veterinarsko ambulanto. Katero, še ni želela povedati. “Koprska veterinarska ambulanta nam ni želela podaljšati pogodbe za 30 dni. To smo jih prosili, ker nismo imeli na voljo denarja za plačilo manjših dolgov. Ko smo si sposodili denar in plačali dolg, pa je inšpektorica že izdala odločbo in ni hotela počakati, da rešimo zadevo,” je nezadovoljna predsednica ODPMŽ.

Žalosti jo, da so jih v vseh letih delovanja inšpektorji obiskali kar 32-krat, ob tem pa izdali le tri odločbe o pomanjkljivostih. Po njenem mnenju se vse pripombe nanašajo na papirologijo, krivca pa išče v dejstvu, da nimajo na voljo administratorja, ki bi redno srbel za birokracijo. Pred dnevi je dobre tri ure presedela na sestanku z v.d. direktorja Komunale Koper Gašparjem Gašparjem Mišičem. Pravi, da še nista uspela najti skupnega jezika, poleg tega meni, da to javno podjetje v tako kratkem času ni pripravljeno na prevzem upravljanja zavetišča.

Najprej interventni upravljalec, nato razpis

Z novimi dejstvi glede prihodnje usode Obalnega zavetišča za zapuščene živali so se včeraj na seji seznanili tudi koprski občinski svetniki. Direktorica občinske uprave Sabina Mozetič jim je pojasnila, da se v občini ne strinjajo z inšpekcijsko odredbo, po kateri v zavetišče ne smejo sprejemati novih zapuščenih živali, tamkajšnje pa da je treba oddati v enem mesecu.

“Prav zato bomo že v teh dneh poskrbeli za podelitev interventnega upravljanja, najverjetneje Komunali, ki se je registrirala tudi za opravljanje te dejavnosti. Koprski župan Boris Popovič za to začasno rešitev že išče soglasje pri vseh istrskih županskih kolegih. Vzporedno bomo objavili tudi razpis in poiskali najboljšega upravljalca,” napoveduje Mozetičeva. Pri tem ne izključuje možnosti, da bi v Komunali za pomoč prosili ODPMŽ, morebiti v obliki sklepanja kakšne podjemne pogodbe ali prek drugih oblik sodelovanja. Ob tem še dodaja, da lahko občina povsem zakonito dodeli interventno upravljanje določene službe svojemu javnemu podjetju brez razpisa.

Koprski opozicijski svetniki so večkrat opozorili, da po njihovem vedenju občini Izola in Piran ne soglašata z namero Kopra, da bi upravljanje zavetišča v prihodnje dodelili Komunali Koper. Na Primorskih novicah razpolagamo z dokumentacijo, ki dokazuje nasprotno. Piranski župan Peter Bossman je soglasje podpisal 10. aprila, njegov izolski kolega Igor Kolenc pa dan prej.

Sicer pa je je na seji samostojna svetnica Polka Bošković predlagala razširitev dnevnega reda s točko o zagotovitvi zakonitih razmer za delovanje Obalnega zavetišča za živali. Njena pobuda je naletela na gluha ušesa. Predlagala je, da bi do izbire novega upravljalca največ za šest mesecev podaljšali pogodbo o upravljanju z Obalnim društvom proti mučenju živali. “Najkasneje do 15. julija pa bi morale občinske strokovne službe pripraviti besedilo javnega razpisa za izbiro izvajalca javne službe na področju zaščite živali,” je dodala. Tomaž Slavec iz Združene levice je menil, da občina s kopico dokumentacije išče dlako v senu, da bi diskreditirala Obalno društvo proti mučenju živali. “To je avtokratsko obnašanje, ki razkraja civilno sfero,” je bil razočaran.

NATAŠA HLAJ


Najbolj brano