Izolski RK dobrodelen tudi do lastnega vodstva

Po Izoli je zaokrožilo anonimno pismo, ki navaja, da se v območnem združenju Rdečega križa (RK) dogajajo velike nepravilnosti. Čeprav v zadnjih letih tam opozarjajo, da jim primanjkuje denarja za prehrambene pakete, naj bi si častni predsednik Vlado Ostrouška izplačeval mesečne nagrade v višini 500 do 700 evrov. V krovni organizaciji pravijo, da so z domnevnimi nepravilnostmi seznanjeni in da jih še preverjajo.

Vlado Ostrouška Foto: Mirjana Cerin
Vlado Ostrouška Foto: Mirjana Cerin

IZOLA >Predsednik Vlado Ostrouška naj bi lani z nagradami pridobil 7000 evrov. “To je vrednost, s katero lahko RK nabavi skoraj 500 prehrambenih paketov. Gre za ogromen znesek, v katerega niso všteti stroški in dnevnice, čeprav je RK avtomobile za službene poti posojala občina,” piše v anonimki.

Opozarjajo tudi na plačo sekretarja, ki naj bi za polovični delovni čas dobil kar 1350 evrov mesečno. “Ne gre toliko za višino plače kot za dejstvo, da gre za razmeroma dobro plačo in delo v humanitarni organizaciji, ki temelji na drugačnih vrednotah,” še omenjajo.

“Ne vem, kolikšno plačo ima sekretar, to me niti ne zanima. Pomembno je, da dela, kot je treba,” pa odgovarja Ostrouška. Glede višine svoje nagrade pravi, da na leto dobi kvečjemu 1000 evrov, vendar le, če delo dobro opravi in če je denar na voljo. Zadnji dve leti in pol, odkar ima sekretar zdravstvene težave, naj bi bil na sedežu izolskega RK prisoten najmanj dve uri dnevno. “Ne da bi zahteval kakršen koli dodatek. Nagrade si nikoli nisem izplačal iz zneska, predvidenega za nakup prehrambenih paketov,” poudarja. Navaja še, da je za opravljanje predsedniške funkcije v krovni organizaciji predvidenih 1000 evrov neto mesečne nagrade in da generalna sekretarka Renata Brunskole dobi 3500 bruto plače. “Je kaj več vredna od našega sekretarja?” se sprašuje.

Kandidata za predsednika območnega združenja RK predlaga območno združenje samo. Glavni odbor v Ljubljani pa o njem poda mnenje, ki je zavezujoče. “Načeloma se predlaga primerne kandidate, ki morajo skrbeti za ugled RK. Če delajo v njegovo škodo, jih lahko prijavimo našemu častnemu razsodišču,” pojasnjuje Nečemerjeva. V RK dodajajo še, da so predsedniki za svoje delo odgovorni tudi z lastnim premoženjem.

V krovni organizaciji so nam potrdili, da plača Brunskoletove znaša 3537 evrov bruto, nagrada za predsedniško funkcijo pa največ 1000 evrov. Višino določa glavni odbor RK in je odvisna od mesečnega obsega aktivnosti. Kljub temu je podpredsednica in zakonita zastopnica RK Slovenija Irena Nečemer doslej še ni dobila, čeprav je funkcijo nastopila sredi januarja. Nečemerjeva je z domnevnimi nepravilnostmi v izolskem združenju seznanjena: “Jih preverjamo, s postopki še nismo končali.”

Ostrouški 7. maja poteče štiriletni predsedniški mandat. Za tretji zaporedni mandat se ne bo več potegoval.

Z nekaterimi očitki o delu izolskega RK so seznanjeni tudi na občini, ki mu je lani namenila 83.118 evrov). “Ugotoviti bomo skušali, ali očitki držijo, podrobnosti pa za zdaj ne želimo komentirati,” skopo pojasnjujejo.

MIRJANA CERIN


Najbolj brano