Hitre ceste letos še ne bo

Čeprav so se v Darsu še v začetku poletja nadejali, da bo hitra cesta med Koprom in Izolo prevozna pred koncem leta, časovnih terminov ne omenjajo več.

  Konzorcij  CVP inženiring-Grafist-Hipox bo gradbena dela ob predoru končal za 1,4 milijona evrov, konzorcij Iskra sistemi-Riko-IMP-Javna razsvetljava-Traffic Design pa bo predor opremil za 11,9 milijona evrov Foto: Tomaž Primožič/Fpa
Konzorcij CVP inženiring-Grafist-Hipox bo gradbena dela ob predoru končal za 1,4 milijona evrov, konzorcij Iskra sistemi-Riko-IMP-Javna razsvetljava-Traffic Design pa bo predor opremil za 11,9 milijona evrov Foto: Tomaž Primožič/Fpa

KOPER, LJUBLJANA> Ker je državna revizijska komisija ugodila idrijskemu Kolektorju Kolingu, ki je zahteval revizijo postopkov za izbiro izvajalca za dokončanje hitre ceste, morajo postopke ponoviti. Namesto z gradbenimi deli se bodo do konca leta najbrž ukvarjali s postopki javnega naročanja, čeprav bi hitro cesto dokončali že v 90 dneh.

Javnega razpisa, ki so ga objavili 30. aprila, jim sicer ni treba ponoviti, postopki javnega naročanja pa se utegnejo precej zavleči. Vnovičen izbor ožjega kroga ponudnikov, med katere Kolektorja Kolinga doslej niso uvrstili, in kasnejšega najugodnejšega ponudnika novih pritožb namreč ne izključuje.

Poleg že omenjenega Kolektorja, ki je v konzorciju s slovenjgraškim podjetjem Kostmann oddal drugo najcenejšo ponudbo, se je prijavilo še šest ponudnikov. Najcenejšo je oddal hrvaški GP Krk skupaj z ljubljanskim CBE inženiringom (za 4,12 milijona), najdražjo kranjska Gorenjska gradbena družba (za 4,79 milijona). Vmes je najti še CGP Novo mesto, koprski CPK skupaj z Grafistom ter novogoriška CPG in Ginex International - slednji nastopa v konzorciju z italijanskim podjetjem Prevedello Isidoro. CPK, ki je hitro cesto začel graditi skupaj s propadlim gradbenim trojčkom SCT-Primorje-Kraški zidar, bi jo dokončal za 4,72 milijona.

Po odločitvi državne revizijske komisije bo moral Dars vnovič pretehtati vseh sedem ponudb. “Naša strokovna komisija bo morala ponovno oceniti in preveriti vse ponudbe v postopku oddaje javnega naročila ter predlagati novo odločitev,” potrjujejo v Darsu. V teh dneh se ukvarjajo še z ocenjevanjem in preverjanjem. Sledila bodo pogajanja za znižanje cen z ožjim krogom izbrancev, v katerega so sprva uvrstili štiri ponudnike: novomeški CGP, koprski CPK skupaj z Grafistom, novogoriški CPG in kranjsko Gorenjsko gradbeno družbo. Kdaj bodo izbrali najugodnejšega ponudnika, pa ne navajajo.

Kolektor Koling, ki se med drugim ukvarja z načrtovanjem zgradb, strojne in elektroinštalacije ter njihovo izvedbo, se je na razpis prijavil skupaj z gradbenim podjetjem Kostmann iz Slovenj Gradca. Sedež matičnega podjetja je v Šentandražu v Labotski dolini na avstrijskem Koroškem, podružnice imajo na avstrijskem Štajerskem, Madžarskem, Slovaškem, Hrvaškem, v Romuniji in Sloveniji.

Za razliko od hitre ceste se z dokončanjem predora Markovec zdaj več ne zapleta. Gradbena dela so skoraj končana, nekaj manjkajočih posegov bodo opravili sočasno z izvedbo elektro-strojne opreme. “Dela za to opremo potekajo skladno s terminskim načrtom, bistvenih odstopanj ne beležimo. Pričakujemo, da bodo dela končana konec prihodnjega meseca. Sledila bo odprava morebitnih pomanjkljivosti. Predvidoma v začetku decembra pa bo opravljen tehnični pregled,” so jasni v Darsu.

MIRJANA CERIN


Najbolj brano