Župan, kam greste?

“Župan, kam greste,” je vprašal svetnik liste Goriška.si Klemen Miklavič, odgovorilo pa mu je sedemnajst svetnikov, ki so s glasovi za potrdili proračun mestne občine Nova Gorica za leto 2015. V zraku je vseeno ostal občutek, da najpomembnejši občinski dokument ne dosega pričakovanj.

Novogoriški župan Matej Arčon. Foto: Tomaž Primožič/Fpa
Novogoriški župan Matej Arčon. Foto: Tomaž Primožič/Fpa

NOVA GORICA > Socialni demokrati so že pred sejo mestnega sveta javno in ostro kritizirali letošnji proračun, zato ni presenečenje, da so bili tudi ob drugi obravnavi zelo ostri. Valter Vodopivec SD je v imenu svetniške skupine predlagal več amandmajev, s katerimi bi zmanjšali plače občinski upravi in podžupanom ter denar namenili izobraževanju, kulturi in socialnim dejavnostim. Svetniki so vse zavrnili. Podobna usoda je doletela predloge svetnika Gregorja Veličkova, ki je želel doseči, da bi športu, mladini in kulturi dali del denarja od prireditev, gostinskih dejavnosti in prvenstev. Svetniki so, ni jasno, če namenoma ali povsem pomotoma, potrdili le njegov predlog, da se povečajo sredstva za programe tehnične kulture. Denar so na predlog Mirana Vidmarja (ZZP) namenili tudi pripravi dokumentacije za čistilno napravo Ozeljan-Šmihel-Šempas, zavrnili pa so njegov predlog, da se zagotovi še 18.000 evrov za kanalizacijo Branik, čeprav je pojasnil, da sedanji znesek ni dovolj za plačilo že narejenih del, financiranje aktivnosti, ki so v teku, in dela, ki so nujna za to, da se bo lahko priklopilo vsaj nekaj uporabnikov.

Množično podporo svetnikov je dobil predlog Antona Hareja (NSi), ki jemlje deset tisočakov Goriškemu muzeju in jih namenja obnovi nepremične kulturne dediščine. Vsoto naj bi razdelili preko razpisa in sicer kot sofinanciranje tretjine stroškov obnove lastnikom stavb, ki sodijo v kulturno dediščino. Tudi cerkva.

Razen še nekaterih manjših popravkov je torej proračun, ki je upošteval le nekaj pripomb iz prvega branja, sprejet. Še največji premik se je zgodil za krajevne skupnosti, ki so dobile nekaj tisočakov več za vzdrževanje zelenih površin in igrišč.

Luka Manojlović, kandidat liste Goriška.si, in sedanji župan Matej Arčon sta kot nasprotnika v drugem krogu županskih volitev delovala zelo prijateljsko in napovedovala sodelovanje ter skupno delo v dobro občanov. Glasovanje o proračunu je ohladilo čustva. “Gospoda župana sprašujemo 'quo vadis?'. Že oktobra smo se oglasili pri njemu z željo, da nam razkrije svojo politiko in svojo razvojno vizijo, a se to do danes ni zgodilo. Ker ne vemo, kam pelje to občino, se tudi ne moremo odločiti o proračunskih postavkah,” je vodja svetniške skupine Klemen Miklavič obrazložil odločitev, da proračuna ne bodo podprli.

V razpravi so svetniki opozarjali predvsem na to, da nekatere postavke niso realne. “Investicijski program za telovadnico Osnovne šole Dornberk predvideva, da bo gradnja stala tri milijone evrov. Če seštejemo znesek v letošnjem proračunu in znesek v načrtu razvojnih programov v 2016 ugotovimo, da denarja ni dovolj,” je opozorila svetnica Tanja Pipan (SD), ki je bila kritična tudi do dejstva, da se je v pol leta vrednost naložbe dvignila za več kot milijon. Njena svetniška kolegica Karmen Saksida je navedla še nekaj postavk, ki so “morda tam le zato, da zavajajo občane”.

Razpravo je s svojim nagovorom v povsem drugo smer obrnil Robert Golob, ki je s svojo listo v županovi koaliciji: “Vsi pravite, da proračun ni razvojno naravnan. Jaz ga vidim kot proračun, ki končno zapira eno veliko črno točko te občine. Ta župan bo dokončal projekt centralne čistilne naprave, po tem ko dva njegova predhodnika nista storila ničesar,” je poudaril Golob.

VESNA HUMAR


Najbolj brano