Zagon za razvoj turizma

V Plačah bodo danes odprli dom krajanov. Večnamenski objekt prinaša domačinom dvorano za badminton in prostore za delo krajevne skupnosti. Urejeno vaško jedro dopolnjujejo parkirna mesta in igrala za najmlajše. Novo podobo dobiva tudi sosednji Vipavski Križ.

V Plačah so dobili dom krajanov. Foto: Alenka Tratnik
V Plačah so dobili dom krajanov. Foto: Alenka Tratnik

PLAČE, VIPAVSKI KRIŽ > V krajevni skupnosti Vipavski Križ, bo letošnje leto v znamenju velikih pridobitev. Danes popoldne bodo slovesno odprli dom krajanov v Plačah. Gradnja večnamenskega objekta je stala okroglih 383.00 evrov, slabih 70.000 evrov je ajdovski občini v okviru 21. člena zakona o financiranju občin zagotovilo ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, preostali znesek pa je prišel iz občinskega proračuna.

Domačini bodo imeli odslej na voljo dvorano, zasnovano za badminton, kjer pa bodo gostili tudi druge športne in družabne prireditve. V pritličju so še servisni prostori, v nadstropju pa sta sejna soba in čajna kuhinja za delovanje krajevne skupnosti. Objekt omogoča samostojen dostop in uporabo invalidnim osebam.

Urejena je tudi okolica, z novo dovozno potjo do vstopa na severni strani, kjer so uredili tudi novo parkirišče, pred objektom so postavili tudi nekaj igral za najmlajše. “Za nas je to velika pridobitev, saj smo četrta največja krajevna skupnost v občini, pa doslej nismo imeli primernih prostorov za delovanje. Prepričan sem, da bo tudi nova dvorana polno izkoriščena,” ob tej priložnosti pravi predsednik sveta KS Vipavski Križ Harij Bat.

Dodaten razlog za zadovoljstvo domačinov je tudi prenova komunalne infrastrukture v slikovitem Vipavskem Križu. S celovito okoljsko prenovo bodo v naselju zgradili 900 metrov fekalne in 600 metrov meteorne kanalizacije. Odpadne vode bodo po novem zbirnem kanalu speljali v čistilno napravo v zaselku pod Vipavskim Križem, nanjo bodo priključili še Plače in Male Žablje. S skoraj dva milijona evrov vredno naložbo bodo obnovili vodovodno omrežje in razsvetljavo, vgradili električno in telekomunikacijsko omrežje in uredili javne površine. V ozkih ulicah že postavljajo nov tlak, ki bo po zasnovi projektantke Nade Gomilšek Curk v dveh odtenkih, s čimer želijo še dodatno opozoriti na dediščino kraja.

Celovita prenova naj bi bila namreč dodatna spodbuda za turistični razvoj srednjeveškega mesteca. “Naša želja je, da v kraju za začetek uredimo manjšo vinoteko s ponudbo naših vinarjev, sirarjev in ostalih ponudnikov. Hkrati bi vzpostavili tudi lokalno turistično vodenje. Idej je še več, naša želja pa je, da bi s skupnimi močmi v turizmu v našem kraju lahko zagotovili tudi nova delovna mesta,” dodaja Bat.

ALENKA TRATNIK


Najbolj brano