Idrija bo le dobila plin

Po treh desetletjih zapletov z različnimi koncesijami za napeljavo plinovodnega omrežja do Idrije in Spodnje Idrije so težave rešene. Tako so zatrdili vodilni predstavniki občine, Kolektorja, Petrola in Plinovodov, ki so s podpisom pogodbe o oskrbi s plinom zagotovili, da bo ta v občini čez tri leta.

Podpisnika pogodbe Bojan Sever in Rok Vodnik sta  skupaj s 
Stojanom Petričem in Marjanom Eberlincem prepričana, da 
bo plin ena največjih pridobitev za občino.  Foto: Saša Dragoš
Podpisnika pogodbe Bojan Sever in Rok Vodnik sta skupaj s Stojanom Petričem in Marjanom Eberlincem prepričana, da bo plin ena največjih pridobitev za občino.  Foto: Saša Dragoš

IDRIJA > Prvi koncesionar za napeljavo omrežja in oskrbo občine z zemeljskim plinom je zaradi geografsko težavnega terena od koncesije dvignil roke že pred dvema desetletjema. Sprva je obupal tudi njegov naslednik Petrol. Ko sta se zadeve analitično lotila še Kolektor in Občina Idrija, so jo v dveh letih rešili. “Pred gradnjo plinovoda iz Kalc do Godoviča ni več nobene ovire. Gradnja je najlažji del posla,” je zagotovil direktor družbe Plinovodi Marjan Eberlinc. Podobno je zatrdil tudi Rok Vodnik, član uprave Petrola, ki bo plinovod zgradil med Godovičem in Idrijo.

Ogljikov dioksid bi skoraj prepolovili

Ko je Petrol nad plinovodom obupal, je občina s strategijo trajnostnega razvoja za glavni energent izbrala biomaso. “V Kolektorju smo ogrevanje z biomaso vsestransko preučili. Tudi s pomočjo primerov dobrih praks v Avstriji. A študije so tehtnico nagnile v prid plinu,” je povedal Stojan Petrič iz Kolektorja. Koncern se je aktivno vključil v reševanje vseh mogočih zadreg s plinovodom in h koncesiji skupaj z občino ponovno pritegnil Petrol.

“S konvencijo županov smo se obvezali k 20-odstotnemu znižanju ogljikovega dioksida v občini, letos bomo pristopili k obvezi za 40-odstotno znižanje do leta 2030. Prepričan sem, da nam bo to s plinom, ki sicer ni obnovljiv, a je priznani zeleni energent, to uspelo. Izkoriščanje domače biomase bi bilo neprimerljivo dražje. Sočasno se po prehodu številnih občanov nanjo srečujemo s povečanjem trdih delcev v zraku. Plin bo zdravju prijaznejši. Današnji podpis pogodbe je za občino resnično velik dan,” je povedal župan Bojan Sever.

“V Petrolu upravljamo tudi s sistemi ogrevanja na biomaso, a ima plin ogromno prednosti pred njo. Ne le da je cenejši in fosilni energent z najnižjim ogljičnim odtisom, pač pa je najbolj stabilen in zlasti za gospodarstvo pomemben razvojni energent,” ga je podprl Rok Vodnik.

70 kilometrov za deset milijonov

Podobno kot Eberlinc je zagotovil, da pred gradnjo plinovoda med Godovičem in Idrijo, ki je doslej veljala za nemogočo, ni več ovir. Trasa bo iz Godoviča, kjer bo v industrijski coni merilno regulacijska postaja, potekala čez vas in naprej po francoski cesti do Ključ ter se ob lokalni cesti strmo in skozi ovinke spuščala v mesto.

V Idriji so sočasno z gradnjo kanalizacije že zgradili več kot 20 kilometrov omrežja. Dopolnili naj bi ga s še 44 kilometri. Vod naj bi segal do Spodnje Idrije, če bo Hidria zainteresirana zanj. “S Hidrio dobro sodelujemo. Po današnjem podpisu pogodbe bomo začeli pogovore z njo,” je optimističen Vodnik.

Zato so poldrugi milijon kubičnih metrov načrtovanega plina namenili Spodnji Idriji, enkrat več pa Idriji. Omrežje bodo v strnjenem delu vasi zgradili tudi v Godoviču. Vod, ki bo dovajal plin do tja, bo iz Kalc potekal ob glavni cesti Keltiki in jo dvakrat prečkal. Oba voda naj bi začeli graditi spomladi leta 2017 in vse omrežje leto dni pozneje dali v uporabo. Naložba ima predračunsko vrednost deset milijonov evrov. “Pri dobavi plina že 40 let sodelujemo z Rusijo in Alžirijo in še nikoli ni prišlo do prekinitve dobave. Tudi v krizi leta 2009 ne. Rusija je stabilen partner,” je Eberlinc zagotovil zanesljivo dobavo plina.

SAŠA DRAGOŠ


Najbolj brano