En zavod, en vodja, več za ljudi?

Pobuda, da bi v Novi Gorici združili športni zavod in mladinski center, je v javnosti naletela na mešane odzive. Direktorja ustanov menita, da ideja ni najboljša, saj zavoda opravljata različne dejavnosti in si že delita nekatere stroške. “Pozdravljam združevanje, ki prinese sinergije,” pravi župan Matej Arčon, a dodaja, da morajo najprej pretehtati prednosti in slabosti.

Športni zavod in mladinski center sta že pod isto streho pod tribunami novogoriškega stadiona. Ali ju bodo  združili v en zavod, pa še ni jasno. Zdaj tehtajo prednosti in slabosti. Direktorja pa nista za.  Foto: Leo Caharija
Športni zavod in mladinski center sta že pod isto streho pod tribunami novogoriškega stadiona. Ali ju bodo združili v en zavod, pa še ni jasno. Zdaj tehtajo prednosti in slabosti. Direktorja pa nista za.  Foto: Leo Caharija

NOVA GORICA > “Prednosti novega 'združenega' zavoda bi bile predvsem ohranitev ali nadgradnja obstoječih programov v kontekstu pozitivnega združevanja, finančni prihranek, saj bi se izognili več direktorskim plačam in zmanjšali strošek administracije, z razširitvijo dejavnosti v enem zavodu bi po moji oceni združili več zaposlenih, kar bi omogočalo koncentracijo več znanja na enem mestu,” pobudo, da bi združili javna zavoda Športni zavod in Mladinski center Nova Gorica, utemeljuje svetnik županove liste Uroš Komel. Kot dodatni argument navaja, da imajo športne in mladinske dejavnosti združene v enem zavodu v kar nekaj občinah.

Direktorja nista navdušena nad idejo

Pobuda je sprožila živahno, tudi polemično razpravo. Medtem ko se komentarji na družabnih omrežjih bolj ali manj vrtijo okrog tega, ali v omenjenih zavodih delajo dobro ali ne, je stališče direktorjev obeh zavodov jasno: ideja ni najboljša. “Programsko smo na dveh bregovih. Športni zavod vzdržuje in upravlja s športnimi objekti, mladinski center pa izvaja primarno preventivo, programe za otroke in mladino, vodi e-hišo ... Sodelovali pa bi lahko pri dogodkih in prireditvah,” ocenjuje direktorica mladinskega centra Lara Brun, ki je bila, zanimivo, svoj čas odlična atletinja. Kot poudarja, je letos občina MC namenila 20 odstotkov manj denarja za program: “Kljub temu pa smo lani pridobili 50.000 evrov na trgu, kar je bistveno več kot leto pred tem, ko smo jih pridobili 18.000. Mladinski center je postal širše prepoznaven.” Kot poudarja, imajo športne in mladinske dejavnosti združene v en zavod občine, ki so bistveno manjše od novogoriške in imajo bistveno manj infrastrukture in programov, s športnim zavodom pa MC že ima isto računovodstvo in čiščenje, torej tu finančnega učinka ne bi bilo.

Podobno pravi direktor športnega zavoda Uroš Jug, ki se je ravno včeraj udeležil sestanka na to temo na občinskem oddelku za družbene dejavnosti. “Ne vem, kaj z združevanjem pridobimo. Morda bi se prihranilo za enega direktorja, a bi potrebovali vodjo mladinskega centra,” meni, da večjega prihranka ne bi bilo. Tudi on navaja, da izvajata zavoda različne dejavnosti, da pa tudi sodelujeta: “MC, na primer, brezplačno uporablja naše zunanje površine.” Letos so tudi športnemu zavodu oklestili financiranje, na očitke, da bi moral več denarja pridobivati na trgu, pa Jug odgovarja: “Ustanovljeni smo za zagotavljanje javnih dejavnosti. Lahko sicer organiziramo koncerte, lahko bazen napolnimo s pripravami športnikov, a javni del, občani, društva in klubi od tega ne bodo imeli nič.”

Treba je preveriti “pluse in minuse”

“Vsako združevanje, ki prinese sinergije, pozdravljam,” ocenjuje župan Matej Arčon, ki pa se še ne želi izreči, ali je za združitev omenjenih zavodov. “Vsebinsko se v to še ne bi spuščal. Oddelek za družbene dejavnosti bo pripravil strokovna stališča o 'plusih in minusih', na podlagi teh se bo mogoče odločati,” pravi. Neuradno se sicer namiguje, da je predlog združevanja športa in mladine le predpriprava za večji zalogaj: združitev Mestnih storitev in Komunalne energetike Nova Gorica. Arčon potrjuje, da je tudi to možnost, vendar ... “O tem še ni bilo poglobljene razprave. V teh časih skušamo iskati sinergije, racionalizacijo. Ljubljana ima, na primer, te dejavnosti združene v holding. Vse pa je stvar premisleka, ne pa izvedba z danes na jutri,” odgovarja.

Prav na to, da je treba zadeve najprej doreči in se nato odločati, opozarjajo v listi Goriška.si. “Predlog združevanja zavoda za šport in mladinskega centra je tipičen primer parcialnega reševanja zadev z argumentom, da je premalo denarja. Najprej je treba doreči, kaj želimo doseči, kaj v občini razvijati in v skladu s tem iskati rešitve. Zato smo županu že predlagali ustanovitev koordinacijske skupine za oblikovanje dolgoročne strategije razvoja Nove Gorice,” opozarja njen svetnik Klemen Miklavič.

MITJA MARUSSIG


Najbolj brano