Bolnikom bi pomagala čezvesoljska cerkev

Tudi Nova Gorica naj bi sčasoma dobila ambulanto za osebe brez zdravstvenega zavarovanja. A ne bi je uredil zdravstveni dom, da bi jo vzpostavila v bodočem humanitarnem centru se ponuja Čezvesoljska zombi cerkev blaženega zvonjenja. “Največ bo odvisno od tega, kakšne so dejanske potrebe,” pravi načelnica oddelka za družbene dejavnosti Marinka Saksida. Občina je ideji o takšni ambulanti sicer naklonjena.

Mestna občina mora najprej obnoviti nekdanji samski dom, da bi lahko tja umestila socialne programe. Med njimi morda tudi pro bono ambulanto za osebe brez zavarovanja. Foto: Ambrož Sardoč
Mestna občina mora najprej obnoviti nekdanji samski dom, da bi lahko tja umestila socialne programe. Med njimi morda tudi pro bono ambulanto za osebe brez zavarovanja. Foto: Ambrož Sardoč

NOVA GORICA > “Zdravstveni dom trenutno nima prostorskih možnosti za izvajanje dodatne dejavnosti, saj se srečujemo s težavami že pri vzpostavljanju rednih ambulant splošne medicine. ZD nima sredstev za izvajanje takšne dejavnosti, torej na ta vir sredstev ne moramo računati. Vsekakor smo pripravljeni pomagati z informacijami, ki so potrebne za izvajanje zdravstvene dejavnosti,” je pojasnila predsednica sveta zavoda ZD Nova Gorica Lara Beseničar Pregelj. Po tem, ko so pro bono ambulanto odprli v Kopru, se je namreč pojavilo več pobud, da bi jo odprli tudi v Novi Gorici. Med drugim jo je na mestnem svetu predlagala svetnica SD Tanja Pipan.

Čezvesoljna zombi cerkev bi pomagala

Čeprav v zdravstvenem domu niso rekli “da”, ideja ni pokopana. Prav nasprotno. Vzpostavitev ambulante pro bono je namreč sprožila tudi Čezvesoljska zombi cerkev blaženega zvonjenja, ki jo na Goriškem zastopa Ana Jug, sicer tudi svetnica liste goriška.si. V odboru mestnega sveta za socialno varstvo in zdravstvo so ideji naklonjeni. Kot je povedala njegova predsednica Lara Beseničar Pregelj, so “se strinjali, da bi ambulanta sodila v humanitarni center, ki se vzpostavlja in za katerega ima občina tudi rezervirana sredstva. Omenjena cerkev je dobrodelna ustanova in bi financirala in vzela pod okrilje to ambulanto.” To je potrdila tudi Ana Jug. Delovanje pro bono ambulante bi organizirali po vzoru ambulante v Mariboru, ki jo vodi tamkajšnja Karitas.

“V Čezvesoljski zombi cerkvi blaženega zvonjenja smo ustanovili Hišo dobrot s sedežem v Novi Gorici, v okviru katere bi uredili vse potrebno. Pro bono ambulanta bi pokrivala potrebe več goriških občin. Od mestne občine ne pričakujemo denarja, pač pa prostore, kjer bi se izvajala dejavnost. Ostale občine pa bi prosili, da nam materialno pomagajo, ne nujno v denarju. Seveda pa bi se prijavili na čim več razpisov, tudi EU,” pojasnjuje Jugova.

Zbirajo podatke o dejanskih potrebah

“Ambulanta pro bono bi verjetno res sodila v humanitarni center,” meni načelnica občinskega oddelka za družbene dejavnosti Marinka Saksida. Kot pravi, natančnih podatkov o tem, koliko ljudi bi te storitve potrebovalo, še nimajo. “Nekaj podatkov že imamo zbranih, čakamo pa še podatke zdravstvene zavarovalnice. Največ bo odvisno prav od tega, kakšne so dejanske potrebe,” pojasnjuje. Ker takšna ambulanta že deluje v Kopru, bodo preverili tudi njihove izkušnje.

Jugova pravi, da so sami, podobno kot mnogi drugi, prišli do ugotovitve, da je takšna ambulanta še kako potrebna. “Natančnih podatkov sicer še ni, a zaznali smo, da je mesečno socialno in zdravstveno brez zavarovanja približno 400 oseb. Ugotavljamo, da niso toliko problem brezdomci. Teh je v mestni občini 18. Veliko večji problem so prekarni delavci, ki morajo odpreti s.p., a ne zaslužijo niti toliko, da bi pokrili stroške prispevkov in zavarovanj,” poudarja Jugova.

Kot pravi, so se že pogovarjali z nekaterimi zdravniki, ki bi potencialno lahko delali v tej ambulanti. “Nihče od teh, s katerimi smo se pogovarjali, ni rekel ne,” je zadovoljna, da so tudi zdravniki pripravljeni nekaj ur na teden nameniti za pomoč osebam v stiski.

Humanitarni center da, a kdaj?

Za zdaj je sicer vse skupaj še na začetku in v zraku. Mestna občina, ki je lani kupila nekdanji samski dom Primorja v Bidovčevi ulici, mora najprej urediti prostore, v katerih bo humanitarni center. “V proračunu imamo 38.000 evrov. V prvi fazi, računamo, da že letos, bi tam uredili program za brezdomce, na katerega čakamo že dolgo,” napoveduje Saksidova. Če pa bodo hoteli zagotoviti še ostale programe, od javne kuhinje z razdelilnico hrane za socialno ogrožene do večnamenskega prostora za razne socialne dejavnosti, bo morala občina objekt temeljito obnoviti. Kdaj, je veliko vprašanje. “Denarja za to v proračunu ni, zato ga bo treba poiskati na razpisih,” pravi načelnica.

MITJA MARUSSIG


Najbolj brano