“Goriška je lahko vodilna na področju športnega turizma!”

Soča, Trnovska in Banjška planota z Lokvami na čelu, vzletišče na Lijaku, sodoben skate park in športni park v Novi Gorici, kolesarske in pohodniške poti so magneti, ki bi lahko iz Goriške naredili izjemno destinacijo za športni turizem, so prepričani v listi Goriška.si. Prizadevajo si združiti akterje na tem področju “od spodaj navzgor”, projekt pa mora postati prioriteta občine, so prepričani. Župan Arčon mu je načeloma naklonjen.

Soča je že ena od točk, zaradi katere na Goriško prihajajo 
športniki.  Foto: Leo Caharija
Soča je že ena od točk, zaradi katere na Goriško prihajajo športniki.  Foto: Leo Caharija

NOVA GORICA > Številni Novogoričani se še dobro spomnijo osemdesetih let, ko je bilo nekaj povsem običajnega po mestu in okolici srečevati domače in tuje športnike, od Skandinavije do Balkana, ki so na Goriško prihajali na priprave. To je sčasoma zamrlo, Nova Gorica se je usmerila predvsem v igralništvo, zdaj pa je čas, da se potencial spet zbudi, so prepričani v listi Goriška.si oziroma njeni skupini za športni turizem.

“Imamo to, česar drugi nimajo,” poudarja koordinator skupine, nekdanji vrhunski atlet in zdaj trener Oliver Batagelj. “Naravna lega Goriške z izjemnimi podnebnimi lastnostmi je izjemna priložnost in temelj za razvoj,” dodaja drugi koordinator, nekdanji nogometaš in zdaj mestni svetnik Simon Rosič, ki se zaveda, da pot do cilja ne bo lahka, a je uresničljiva.

Priložnost je izjemna

Kot pravi, ima Goriška vse: poleg naravnih danosti, ki ponujajo možnosti za priprave za različne športne panoge čez vse leto, tudi ogromno strokovnjakov na področju športa (od trenerjev do fizioterapevtov), turizma, nenazadnje je bila regija prav zaradi tega že znana kot destinacija za priprave. “Tudi športna infrastruktura je za začetno fazo dovolj dobra,” pove in kot magnete našteje Lokve, Lijak, Sočo, skate park ... “Sposobni smo ustvariti okolje v mednarodnem merilu tako za profesionalne športnike kot za rekreativce, za starejše, mlajše ...” je prepričan.

Projekt je treba umestiti v dolgoročno strategijo razvoja mestne občine, mogoče pa je začeti takoj, so prepričani v Goriška.si. V prvih nekaj letih bi bilo treba povezati vse akterje na tem področju. “Na osnovi povezovanja bi lahko z majhnimi koraki in vložki iztržili veliko,” poudarja Batagelj. V naslednjem desetletju pa bi morali zgraditi nove športne objekte, povečati nastanitvene zmogljivosti, organizirati nove športne prireditve, ponuditi kakovostne storitve s področja fizioterapije, športne medicine, fitnesa in podobno. “Odprla se bodo nova delovna mesta, to je priložnost za mala podjetnike, omogočen bo razvoj neoporečno zdravega gospodarstva in športne znanosti ter in obenem trajnostni razvoj. Z vsemi temi predpogoji je mogoče kandidirati za denar EU,” Batagelj našteva, kaj vse bi takšna usmeritev prinesla Goriški.

Brez sodelovanja ljudi ne bo šlo

“Izkušnje uspešnih projektov športnega turizma kot sta Medulin in Rogla kažejo, da je pripravljenost lokalnega okolja in pobuda ljudi ključnega pomena,” poudarja Rosič, ki pravi, da odločitev za strategijo ni nastala med štirimi stenami, pač pa so šli z njo med ljudi. “Odzvalo se je veliko kompetentnih ljudi s številnimi predlogi, odziv je nad pričakovanji, kar kaže, da občani želijo biti aktivni,” pravi Rosič. Predloge še vedno zbirajo, saj projekt še razvijajo. “Veliko strategij v mestni občini je ostalo v predalu ali pa jih ljudje niso sprejeli, ker niso imeli možnosti vplivati na to, kaj se bo na njihovem območju dogajalo. Dolgoročno strateški dokument želimo sestaviti 'od spodaj navzgor', le tako bo sprejemljiv in izvedljiv,” pa poudarja vodja Goriške.si Luka Manojlović.

“Zato je ključno, da dosežemo politični konsenz, ta strategija mora postati prioriteta župana, njegovega kabineta in mestnega sveta. V institucijah morajo to voditi kompetentni ljudje in ne uradniki,” je prepričan svetnik Goriške.si Klemen Miklavič in pojasnjuje: “Mestna občina mora prilagoditi prostorske akte, spodbujati gospodarstvo v tej panogi, se prijavljati na ustrezne razpise, skratka ustvarjati pogoje za razvoj športnega turizma.”

Arčon računa na zavod za turizem

Župan Matej Arčon je ideji naklonjen: “Pobuda gre v pravi smeri, gre v koncept, ki ga tudi sam zagovarjam z ustanovitvijo skupnega zavoda za turizem za območje šestih občin.” Športni turizem ima perspektivo, predvsem padalstvo na Lijaku, dodaja. “Temeljno vprašanje pa je, katere so tri glavne prioritete na področju turizma, ki bi privabile veliko število obiskovalcev na Goriško. Odgovor pričakujem od bodočega direktorja zavoda za turizem,” pravi. Odlok o ustanovitvi zavoda naj bi v Novi Gorici svetniki prvič obravnavali julija, zavod bi formalno ustanovili do konca leta, vanj vključene občine naj bi nato zagotovile denar za njegovo delovanje, direktor pa bi pripravil strukturo zavoda ter vizijo in strategijo razvoja turizma. “Že v vmesnem času pa bo mestna občina sodelovala pri pripravi analize stanja in potencialnih priložnosti,” dodaja Arčon.

MITJA MARUSSIG


Najbolj brano