Zakaj je tožilstvo zavrglo ovadbo zoper Mihajloviča in Letriko?

Dne 02. 3. 2018 sva Darjo Stepančič in Ivan Lisjak prejela sklep Okrožnega državnega tožilstva v Novi Gorici z dne 27. 2. 2018, s katerim je okrožna državna tožilka Andreja Žvanut najino kazensko ovadbo zaradi krive ovadbe zavrgla, ker, kot pravi, ni bil podan utemeljen sum, da sta osumljenec Igor Mihajlović in družba Mahle Letrika d. o. o. storila naznanjeno kaznivo dejanje.

Ne glede na obsežno argumentacijo in kazenski ovadbi priloženo dokazno gradivo je okrožna državna tožilka, ne da bi komentirala dokazno gradivo, sprejela odločitev, da zavrže kazensko ovadbo, kot je v obrazložitvi navedeno, pretežno na osnovi izpovedi ovadenega Igorja Mihajlovića.

V izpovedi Igorja Mihajlovića in obrazložitvi okrožne državne tožilke je vrsta netočnosti in zavajajočih trditev. O tem, s kakšno skrbnostjo je bil pripravljen sklep o zavrženju kazenske ovadbe, kažejo tudi napake pri navajanju posameznih datumov. Za pripravo sklepa o zavrženju kazenske ovadbe je tožilstvo potrebovalo šest mesecev, od 30. 8. 2017 pa do 27. 2. 2018.

Prijavitelja v postopku obravnave kazenske ovadbe na okrožnem državnem tožilstvu pa sploh nisva bila kontaktirana.

Iz zgoraj navedenih dejstev se sam po sebi ponuja sklep, da je tožilstvo moralo zavreči našo z dokazi argumentirano ovadbo, da s tem prikrije svoje napake, storjene v preteklosti v postopku proti nam. Namreč v obtožnico proti nam je le prepisalo lažne navedbe iz ovadbe, ki jo je podal Igor Mihajlovič in kasneje vodstvo Letrike še dvakrat dopolnilo. Tudi v nadaljevanju postopka na sodišču je kljub neizpodbitnim nasprotnim dokazom na obtožnici slepo vztrajalo, namesto da bi od pregona odstopilo.

V zaključku sklepa naju je okrožna državna tožilka napotila, da lahko v roku osem dni od prejema sklepa sama nadaljujeva kazenski pregon proti ovadenim, kar je dobesedno ironično, še zlasti ker sva finančno šibkejša stran v nadaljevanju postopka. V postopku, ki je bil voden proti nam, in to na državne stroške, sva že utrpela veliko finančno škodo in doživela psihično trpljenje. V kolikor državne inštitucije, v tem primeru tožilstvo, noče izvajati nalog, ki so jim z zakonom predpisane, jih tudi midva ne bova namesto njih.

Vse, kar se je odvijalo proti nam od začetka kazenske ovadbe v novembru 2009, pa tudi odziv na kazensko ovadbo, ki sva jo vložila zaradi krive ovadbe, kaže na delovanje nevidne roke vplivnih omrežij iz ozadja na državne institucije.

Zelo nazorno opisuje stanje v naši družbi reklamni spot Hita iz 90. let prejšnjega stoletja, ki pravi: “Psi lajajo, karavana gre dalje.”.

DARJO STEPANČIČ, IVAN LISJAK


Pišite nam


Najbolj brano