Zakaj bolnišnica ne poveča števila storitev?

V sredo, 11. aprila 2018 je bil v Primorskih novicah objavljen prispevek novinarja Ambroža Sardoča “Plačljiva MR in CT končno tudi na Goriškem?”, v katerem je beseda direktorice Splošne bolnišnice Franca Derganca o možnih sanacijskih ukrepih za odpravo primanjkljaja, med drugim tudi uvedba samoplačniških ambulant. Radi bi poudarili, da Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS) podpira ukrepe, ki bi oziroma bodo privedli do finančne sanacije in uspešnega poslovanja Splošne bolnišnice Franca Derganca v Šempetru pri Gorici. Med naštetimi predvidenimi ukrepi so v prispevku posebej izpostavljene samoplačniške storitve pri specialistih v revmatologiji, urologiji, gastroenterologiji in pri slikovni diagnostiki MR, CT, ultrazvok in rentgen.

Za te storitve so v naši bolnišnici dolge čakalne dobe. Te so na primer za stopnjo nujnosti redno od 167 dni na gastroenterološki ambulanti do 236 dni na revmatološki ambulanti. Tudi čakalne dobe na slikovni diagnostiki so za stopnjo nujnosti redno od 46 dni na rentgenu do 106 dni na CT. Čakalne dobe je možno znižati s povečanjem števila storitev. Če bolnišnica razmišlja o uvedbi samoplačniških ambulant, potem kader in opremo gotovo ima. Sprašujemo se, zakaj v takem primeru bolnišnica ne poveča števila storitev v rednem programu in s tem skrajša čakalne dobe. ZZZS v letu 2018 plačuje vse opravljene preglede v revmatoloških in uroloških ambulantah (le gastroenterološki ambulanti še ne ) in vso slikovno diagnostiko ultrazvoka, MR, CT in rentgena, po dejanski realizaciji, torej količinsko neomejeno, glede na dejanske potrebe zavarovanih oseb. Zakaj bi torej prebivalci naše regije dodatno plačevali iz svojega žepa za storitve, ki jih SB Šempeter lahko opravi tudi v rednem programu in jih je ZZZS pripravljen tudi plačati?

Po našem mnenju samoplačniške ambulante ne bodo rešile pričakovanj prebivalcev, niti zanje ni potrebe zaradi izboljšanja finančnega poslovanja bolnišnice. Tudi morebitna pričakovanja, da bodo samoplačniške kapacitete zapolnili prebivalci iz sosednje Italije so nerealna, saj je slikovna diagnostika na drugi strani meje po pravilu cenejša od tega, kar dobi bolnišnica plačano od ZZZS. Seveda pa je pri pripravi sanacijskega načrta bolnišnica samostojna in ni naš namen posegati v to. Na koncu pa bi radi poudarili tudi, da je ZZZS vsa leta do sedaj, in tudi v letu 2017, izpolnil vse svoje pogodbene obveznosti do bolnišnice.

MIRAN BIZJAK, direktor območne enote ZZZS Nova Gorica


Pišite nam


Najbolj brano