Kozina je dočakala luč

Leta se v slovenskih občinah in na ravni države vijejo iskanja rešitev, s katerimi bi starejši, ranljivejši populaciji omogočili primerno domsko bivanje, posebno onemoglim in bolnim, ki zase ne morejo več sami skrbeti. Mreža domov za ostarele, ki jo je vzpostavila država, namreč ne samo da ne vzdrži več vse večjega števila starostnikov, ki potrebujejo domsko oskrbo, ampak je tudi nekoliko slabo razpredena. Vsaj na južnem Primorskem.

Zato ne pokrije dela Krasa in Brkinov, saj med Koprom, Sežano, Pivko in Ilirsko Bistrico ni nobenega upokojenskega doma, v teh mestih pa so prepolni. Prebivalcev na tem območju, v hrpeljsko-kozinski občini, pa je vsaj štiri tisoč, od tega je dobrih 500 starejših od 70 let. In kar dodatno skrbi lokalno upokojensko društvo in občinsko upravo, ki si že več kot desetletje prizadeva za dom upokojencev na Kozini, je razseljenost starejših ljudi po vaseh, kjer so mnogi sami ostali v hišah, na kmetijah. Daleč od središč, zato pa toliko bolj izpostavljeni samoti, slabši preskrbljenosti in pomanjkljivi ali nikakršni negi.

Novim stanovanjem za starejše navkljub se občina zdaj ne sme poleniti. Dom upokojencev mora ostati njena prioriteta.

Ob vsem tem, pa še zaradi zelo zaskrbljenega počutja ljudi ob širitvi okužb s koronavirusom, je zato novica, da bo država oziroma zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje na Kozini v novem bloku v Brinju vzpostavil skoraj 50 najemnih in oskrbovanih stanovanj za upokojence in starejše, kot svetloba na koncu predora.

Ker neprofitne najemnine v teh stanovanjih niso tako visoke kot tržne in ker imajo stanovalci v bloku na voljo storitve, ki jih vsak dan potrebujejo za svoje življenje, je bivanje v takem centru za starejše zagotovo zelo prijetno. Četudi se ostareli težko selijo iz svojih domov in četudi si nekateri te najemnine ne bodo mogli privoščiti, si bo vseeno lahko na Kozini varovan in oskrbovan dom našlo vsaj sto starejših ljudi.

Vendar - tej svetli novici navkljub - se občina zdaj ne sme poleniti. Dom upokojencev mora ostati njena prioriteta, skupaj z ureditvijo infrastrukture, po kateri nove stanovanjske soseske, ki zaradi ugodnih cen in lege mesta rastejo kot gobe po dežju, kar kličejo. Obvoznica, še en podhod pod železnico, pločniki, parki, knjižnica, urejena zdravstvena oskrba, ukinitev tranzitnega tovornega prometa so osnove, ki bi jih že včeraj, ne šele danes, potrebovala hitro razvijajoča se Kozina.


Preberite še


Najbolj brano