Dobrodošli v Ajdovščini

Že bežen pregled spletne ponudbe najemnih stanovanj v Ajdovščini in vsej ajdovski občini pokaže, da je ponudba pičla, ustavi se že pri številu prstov na eni roki. Nekoliko večja je ponudba za prodajo stanovanj in stanovanjskih hiš, a ponujene cene so za marsikoga nedosegljive. Ob gospodarskem valu, ki je v zadnjem obdobju v ajdovski občini prinesel več kot tisoč novih delovnih mest, in ob želji mladih, da bi po šolanju ostali v domačem kraju oziroma se vrnili iz večjih središč, saj ugotavljajo, da je doma pravzaprav najlepše, je reševanje stanovanjske problematike eden ključnih izzivov aktualne občinske politike.

Želja po stanovanjih je predvsem v Ajdovščini, ker je, kakor ugotavljajo v inštitutu za mladinsko politiko, trend selitev v urbana okolja, ki so ravno prav velika, blizu narave, domačinom prijazna, z vrtci, šolami, razgibanim kulturnim in družabnim življenjem ter z ostalo ponudbo, kar Ajdovščina z nekaj manj kot 7000 prebivalci v bistvu tudi ponuja. In če tu ni mogoče zadovoljiti vseh želja, je tik pred nosom hitra cesta, po kateri si v slabi uri v Ljubljani ali v Kopru.

Še ne deset let nazaj je bilo ob veliki stopnji brezposelnosti v občini težko napolniti nova stanovanja, zdaj je slika drugačna.

Na vse to stavi tudi občinska politika, ki je za prihodnje leto, če bo uspešno zaključila pogovore z investitorji, napovedala začetek gradnje treh novih večstanovanjskih sosesk v mestu. V njih bo kmalu na voljo približno 300 novih stanovanj. In to ne le za tiste z globljimi žepi, marveč tudi za starejše uporabnike in mlade ter mlade družine, ki jim bo občina pri reševanju stanovanjskega problema namenila dodatne spodbude. Kljub kritikam, da temu področju doslej ni namenila dovolj pozornosti, se vendarle zdi, da izbrana pot ni bila tako napačna. Še manj kot pred desetimi leti je bilo ob zlomu gospodarskih družb in veliki stopnji brezposelnosti v občini težko napolniti nova stanovanja, zdaj je slika drugačna, občina pa razmišlja tudi širše. Novim delovnim mestom in stanovanjem mora slediti ostala infrastruktura. Zato se že glasno govori o novem 20-oddelčnem vrtcu v Ajdovščini, o širitvi šol in uvajanju novih srednješolskih programov. Za prijaznejšo podobo bo poskrbela s prenovo mestnega središča, ureditvijo kolesarskih poti ter s ponudbo novih vsebin v mestnem jedru. Kako uspešno, bo pokazal čas, a zdi se, da stvari pelje v pravo smer.


Najbolj brano