Pomoč bolnim, revnim, nemočnim ... Iluzija?

Ob vzpostavitvi nove vlade so pričakovanja ljudi velika. Še toliko večja, ker je zdravstvo v najhujših težavah doslej in ga je bodoča vlada umestila med prednostna področja. So pa hkrati v nezavidljivem položaju šolstvo, znanstveno delo, sociala in javni uslužbenci. V zdravstvu novi premier in resorni minister obljubljata izvedbo eksperimenta s pomočjo interventnega zakona, stresnega testa in z dodatnim denarjem. Bo vse to pometlo tudi anomalije, ki so privedle do sesuvanja javnega zdravstva, izobraževanja, sociale in zanikanja vpliva ljudi?

Bolniki v predolgih čakalnih vrstah upajo, da ta eksperiment uspe in jih končno odreši bolečin ter težav, ki jim preprečujejo normalno živeti. Isto želijo njihovi bližnji, saj se je tudi njim spremenil način življenja, ker jih potrebujejo bolniki, ki bolni sami zase ne zmorejo več v celoti skrbeti.

Nova vlada obljublja upoštevanje interesov, potreb, in stališč prebivalcev ter iskanje konsenza. V poduk naj ji bodo vedno nove ugotovitve, kaj je bilo v minulih dveh letih nedopustno zaradi nepotrebnih in pretiranih ukrepov. Tudi ljudje so se že otresli strahu pred neznanim virusom in spet poslušajo zdravo pamet.

V zvezi z ukrepi nova vlada izpostavlja razjasnitev zmogljivosti zdravstvenega sistema, kar bo hitro znano, sistem naj bi reformirala najkasneje do leta 2024. Stresni test naj bi razgalil slabosti, ki ustvarjajo kaos, uvedli naj bi primernejšo organiziranost ob vpeljavi sodobnega informacijskega sistema z digitalizacijo. Kar bo zahtevalo od vseh v zdravstvu zaposlenih tvorno sodelovanje in izvajanje. Brez ovinkov, ki jih ubirajo nekateri iz lastne koristi. Hkrati je predvideno tudi izkoreninjenje korupcije. Je to uresničljivo?

V 18 mesecih naj bi za vse našteto porabili dodatnih 500 milijonov evrov in skrajšali čakalne vrste ter prenovili vse čakalne sezname. Očistili naj bi jih prijavljenih, ki so že prišli na vrsto drugje ali so umrli. Takih podvajanj je veliko, saj so nekateri na isti pregled za vsak primer prijavljeni v dveh, treh enakih ambulantah, na različnih lokacijah. Med tem so celo nekje že prišli na vrsto, a tega v drugo in tretjo ambulanto, kjer so prav tako na seznamu, niso sporočili! Če bi to storili, bi bile čakalne vrste krajše. Bi pa to sistem sam zaznal, če bi bile vse ambulante po vsej državi vključene v enoten digitaliziran evidenčni sistem, za katerega je zadolžen NIJZ.

Vzpostavitev ustreznega načina dela v osnovnem zdravstvu naj bi omilila stiske tistih brez osebnega družinskega zdravnika. Že vsaj 131.000 jih je. A zdravniki družinske medicine že svarijo, da bi povečan obseg bolnikov okrnil kakovost njihovega dela. Kar bo torej trd oreh.

Med ključnimi nalogami je postavitev sistema, ko denar sledi bolniku. Temu prikimava državna zdravstvena blagajna - zavarovalnica ZZZS. Ta je že leta tarča kritik v zdravstvu zaposlenih in laikov zaradi obsežnega administriranja, saj zahteva vse vrste podatkov, ki jih morajo med pregledi bolnih vpisovati v njene obrazce zdravniki in medicinske sestre v ambulantah. A ZZZS trdi, da je veliko teh opravil že ukinila, s sodobno digitalizacijo sistema pa jih bo odpadlo še več. Pa tudi, da nekateri zaposleni še vedno najprej pišejo “peš” na papir, šele zatem v obrazec na računalniku.

Novi premier obljublja še odločen spopad s prehransko in energetsko draginjo. Negotovost naj bi odpravili do jeseni, kar se sliši spodbudno in nujno. Tudi tovrstna pričakovanja ljudi so velika. Še zlasti tistih z minimalno plačo in pokojnino ali s še nižjimi prihodki, ki so že zdaj življenjsko odvisni od oblik socialne pomoči in humanitarnih organizacij. Ob tej množici narašča tudi vse bolj ranljiva skupina do nedavna dokaj dobro preskrbljenega srednjega sloja. Ta pospešeno izginja. Ob vse hujši draginji ti ljudje padajo v revščino in pomanjkanje. Med njimi je tudi vse več takih, ki zaradi dolgov in rubežnikov pristanejo med brezdomci. Če do pred dobrimi desetimi leti brezdomcev v Sloveniji skoraj ni bilo, je ta množica zdaj iz meseca v mesec večja. Urejenih bivališč zanje je izredno malo, pa še ta so le v največjih mestih.

Na stranskem tiru so tudi mladi in mladi pari, ki zaradi negotove eksistence, brezposelnosti in prekarnosti, slabih plač in pomanjkanja stanovanj z neprofitnimi najemninami ostajajo pri starših. Večina tako ne more načrtovati družine in rojstva otrok. Gre pa za pomembno skupino prebivalstva, ki bi lahko bila zelo ustvarjalna, kreativna in koristna ter bi lahko veliko prispevati za skupno dobro v družbi in državi. Prav na družbo znanja stavi nova vlada, ki je tudi vlaganje v znanje opredelila za prioriteto - da bi vsakdo lahko razvijal svoje talente in vrline!

Vse te naloge je slišati že skoraj kot pravljico. Kot tudi zagotovilo, da bo vladajoča koalicija spoštovala in upoštevala stališča ter prizadevanja vseh vrst in oblik civilne družbe, ki postavljajo zahteve v prid branjenju in ohranjanju skupnega dobra v svojih okoljih in državi. Zahteve civilnih družb so, kot je splošno znano, pogosto v nasprotju s stališči, načrti in odločitvami za posamezna vprašanja zadolženih in plačanih odgovornih, njihovih sodelavcev in svetovalcev. Pa naj gre za posege v prostor ali za načrte o novih oblikah in metodah dela. Pogosto trčita toga, okostenela stroka, ki nekaj načrtuje za pisalno mizo in dokaj na pamet, in za branjenje interesov ter pričakovanj prebivalcev, ki jih lahko vsak premalo premišljen ukrep prizadene, jim škodi in skuša siliti v to, kar nočejo in kar bi poslabšalo njihovo kakovost življenja.

Predhodna vlada je pogosto odločala v nasprotju s hotenji prebivalcev, z odloki in z na hitro sprejetimi odločitvami. Te pogosto niso bile povezane z epidemijo covida-19. Nova vlada obljublja upoštevanje interesov, potreb, stališč in pričakovanj prebivalcev ter iskanje konsenza. V poduk naj ji bodo vedno nove ugotovitve, kaj je bilo v minulih dveh letih nedopustno zaradi nepotrebnih in pretiranih ukrepov. Takšnih napak, navkljub še vedno prisotnemu covidu-19 in njegovemu vnovičnemu razmahu, si nova vlada ne more privoščiti. Tudi ljudje so se otresli strahu pred neznanim virusom in spet poslušajo zdravo pamet.


Preberite še


Najbolj brano