• Vitoslav Türk
    Vitoslav Türk
    Foto: Sta

“Brez avtoceste bo Ilirska Bistrica stopicala na mestu”

sreda, 30. november 2011, 14:52

Vitoslav Türk kot kandidat SDS v bistriški volilni okraj prihaja iz Ljubljane. Bolj kot pomočnik direktorja Elektro Slovenije je bržkone neznan po tem, da je brat predsednika republike. Če postane poslanec, se bo primarno zavzemal za gradnjo avtoceste Jelšane-Postojna, ki zamuja zaradi različnih stališč občin do umestitve v prostor.

>Kako bi se lotili državnega prostorskega načrta za osrednje vadišče Poček, pri katerem ministrstvo vztraja kljub nasprotovanju občanov?

“V okviru obiskov krajevnih skupnosti sem v ponedeljek obiskal Knežak. V zelo čustvenem dialogu s strani občanov sem ugotovil nekaj temeljnih dejstev. Najprej, da jih ministrstvo za obrambo ne obravnava enakopravno, predvsem pa obljublja rešitve, ki niso nikjer zapisane in po pravilu ostanejo v zraku. Občani razumejo potrebe države, vendar pričakujejo, da se bo država do njih ravnala pravično: redno poravnavala ustrezno rento, tekoče poračunavala odškodninske zahtevke, predvsem pa, da se bo slovenska vojska držala dogovora o številu dni v letu, ko dostop lastnikov do njihovih zemljišč ne bo mogoč. Po trditvah krajanov se ta dogovor krši po principu pravice močnejšega. Kot poslanec bi deloval v smeri sklenitve ustreznega pisnega sporazuma, ki bi bil zavezujoč za obe strani, za vojsko pa prinašal finančne sankcije v primeru kršenja dogovora. Krajani namreč trdijo, da sožitje ni sporno, če obe strani ravnata pošteno.”

> Kaj menite o neizkoriščenem potencialu slovenskih gozdov za namene lesnopredelovalne panoge?

“Ta tema je bila druga najbolj vroča tema ponedeljkovega pogovora. Industrija ni le v krizi, ampak v popolnem razsulu. Po mojem poznavanju problematike tak položaj odraža naravnanost branže v preteklih dvajsetih letih. Izhodišča za spremembe so, saj je naravni potencial velik, tehnični kader pa dobro usposobljen. Organizacijsko neprilagojen, daleč od sodobnih gospodarskih tokov v EU. Razmišljanje stroke je preveč zazrto v preteklost, na produkte s premajhno dodano vrednostjo. Potrebni bodo radikalni in ambiciozni preobrati, usmerjeni daleč čez meje Slovenije, primarno v države EU. Ostaja pa vprašanje, kdo bo financiral prilagoditveno obdobje.”

>Kako hitro bi lahko pripravo DPN za avtocestni krak Jelšane-Postojna/Divača pripeljali do konca?

“Že v prejšnjem mandatu je vlada Janeza Janše sprejela resolucijo o nacionalnih razvojnih projektih za obdobje 2007 do 2023, v kateri so določeni tudi prioritetni odseki javnih cest. Med njimi je tudi dodatni avtocestni program Divača/Postojna-Jelšane. Še vedno stojimo za tem programom. Poleg tega smo decembra 2009 v zakonodajni postopek vložili predlog zakona o gradnji prioritetnih odsekov javnih cest, ki je poleg odsekov javnih cest iz resolucije o nacionalnih razvojnih projektih za obdobje 2007-2023 določil kot prioritetne odseke javnih cest še nekatere druge. Zakon je sedanja koalicija zavrnila. Seveda pa bo najprej potrebno preveriti roke in oceniti zamudo, ki je pri teh projektih nastala, nato pa intenzivirati delo na teh projektih. Glavni problem teh zamud je umestitev v prostor zaradi različnih stališč posameznih občin, na območju katerih bo potekala bodoča trasa. Če nam bodo volivci zaupali mandat, bomo skušali projekt realizirati v naslednjem mandatu.”

>V svojem volilnem programu pravite, da ponujate konkretne rešitve za konkretne probleme. Kako boste gradili na pravičnosti, delovnih mestih in trajnostnem razvoju v Ilirski Bistrici, kjer kandidirate?

“Trajnostni razvoj pomeni med drugim naslednje: vse premoženje države na teritoriju občine Ilirska Bistrica bo preneseno na občino, ki bo tudi sicer dobila večjo avtonomijo. Sicer pa vlada predpostavlja olajšave za podjetja. Na primer zniževanje prispevkov pri zaposlovanju mladih, pavšalni davek za mala podjetja, davčne olajšave za visokoinovativna podjetja, enostavnejše postopke za tuje vlagatelje ...”

>Za kaj se boste v prihodnjih štirih letih zavzemali v primorski regiji?

“Primarno za gradnjo avtoceste Jelšane-Postojna. Brez tega bo namreč občina, iz katere se dnevno na delo vozi med 4000 in 5000 ljudi, stopicala na mestu. Sama gradnja avtoceste pa bo tudi intenzivirala gospodarske aktivnosti v tem delu Slovenije. Prav tako bo za nadaljnji razvoj potrebno izboriti čim več denarja iz strukturnih skladov EU, vsaj v prehodnem obdobju naslednjih štirih let.”

LORI FERKO


Povej naprej: