• V okrožnici, ki jo je  ministrstvo za znanost, izobraževanje in šport 6. maja poslalo osnovnim šolam, je zapisano, da s šolskim letom 2013/2014 ukinja uvajanje obveznega drugega tujega jezika v osnovne šole
    V okrožnici, ki jo je ministrstvo za znanost, izobraževanje in šport 6. maja poslalo osnovnim šolam, je zapisano, da s šolskim letom 2013/2014 ukinja uvajanje obveznega drugega tujega jezika v osnovne šole
    Foto: Tomaž Primožič/Fpa

Osnovne šole proti ukinitvi obveznega drugega tujega jezika

sobota, 1. junij 2013, 11:48

Dvanajst slovenskih osnovnih šol je podalo pobudo, s katero se zavzemajo proti ukinjanju obveznega drugega tujega jezika v osnovnih šolah. V skladu z določili Evropske komisije in drugimi mednarodnimi sporazumi, katerih podpisnica je tudi Slovenija, zahtevajo takojšnjo frontalno uvedbo obveznega drugega tujega jezika.

LJUBLJANA > Pobuda je odziv na okrožnico, ki jo je ministrstvo za znanost, izobraževanje in šport 6. maja poslalo osnovnim šolam. V njej je zapisano, da s šolskim letom 2013/2014 ukinja uvajanje obveznega drugega tujega jezika v osnovne šole. Ta poteza ministrstva je, kot pišejo pobudniki, v ostrem nasprotju z Resolucijo o evropski strategiji za večjezičnost (2008), smernicami Evropske komisije (1995) in določili Sveta Evropske unije (2002), ki narekujejo učenje vsaj dveh tujih jezikov v osnovni šoli.

Brez pravih argumentov

Obenem so v nasprotju tudi z Resolucijo o nacionalnem programu za jezikovno politiko 2012/2016, ki določa, da se mora poskrbeti za ustrezno uveljavitev obveznega drugega tujega jezika v osnovne šole. Slovenija še vedno ni implementirala teh zahtevanih sprememb, z novo okrožnico pa se je implementaciji še bolj oddaljila, so zapisali pobudniki obveznega obveznega drugega tujega jezika.

Ukinitev po njihovem mnenju ne temelji na študijah ali drugih tehtnih dokumentih, saj ministrstvo relevantnih pojasnil za ukinitev ministrstvo ni podalo. Razlogi za ukinitev drugega tujega jezika v osnovnih šolah so po mnenju predlagatelja zakona v zelo različnih zmožnostih učencev in potrebi po varčevanju.

Navidezno rezanje proračuna

Pobudniki opozarjajo, da gre za podcenjevanje jezikovnih sposobnosti otrok, hkrati pa za navidezno rezanje proračuna, “in sicer tam, kjer je najmanj smotrno in državotvorno, poleg vsega pa še v nasprotju z določbami listin EU”. “Z ukinitvijo obveznega drugega tujega jezika v osnovnih šolah se jezikovne možnosti otrok siromašijo, odvzema se sposobnost za kvaliteten razvoj družbe, šolstva in konkuriranja na domačem in evropskem trgu delovne sile. Hkrati gre za namerno potiskanje učenja jezikov v zasebni sektor”, so še zapisali.

Vodja iniciativnega odbora je OŠ Prežihovega Voranca iz Ljubljane, v odboru pa so še Osnovne šole Janka Padežnika v Mariboru, Križe v Tržiču, Frana Albrehta v Kamniku, Dušana Flisa v Hočah, Janka Glazerja v Rušah, Šmartno pod Šmarno goro, Antona Globočnika v Postojni, Rudolfa Ukoviča v Podgradu, Prežihovega Voranca v Srednji Bistrici, Josipa Vandota v Kranjski Gori in Rudolfa Maistra Šentilju.

Pobudo podpira 147 osnovnih šol iz celotne Slovenije, ki sodelujejo v projektu uvajanja obveznega drugega tujega jezika od leta 2008, so še zapisali v sporočili za javnost.

STA


Povej naprej: