• Za selitev iz notranjsko-kraške v obalno-kraško si je  prizadevala občina Ilirska Bistrica, a je že letos  spomladi postalo jasno, da ji vlada ne bo ugodila
    Za selitev iz notranjsko-kraške v obalno-kraško si je prizadevala občina Ilirska Bistrica, a je že letos spomladi postalo jasno, da ji vlada ne bo ugodila
    Foto: Danijel Cek

Notranjsko-kraška je postala primorsko-notranjska

sobota, 28. december 2013, 10:04

Notranjsko-kraška statistična regija se po novem imenuje primorsko-notranjska regija. Statistični urad je namreč za potrebe regionalnih statistik v EU spremenil imena in meje nekaterih statističnih regij v Sloveniji.

LJUBLJANA > V zahodnem delu Slovenije je edina sprememba preimenovanje notranjsko-kraške v primorsko-notranjsko regijo. Za selitev iz notranjsko-kraške v obalno-kraško si je sicer prizadevala občina Ilirska Bistrica, a je že letos spomladi postalo jasno, da ji vlada ne bo ugodila. Selitev Ilirske Bistrice bi namreč utegnila poslabšati njene razvojne možnosti, saj je obalno-kraška regija zaradi že dosežene visoke stopnje razvitosti upravičena do manj razvojnih sredstev iz EU skladov.

Spremembe v členitvi Slovenije tudi sicer niso obsežne. Poleg notranjsko-kraške, ki je po novem primorsko-kraška statistična regija, je novo ime dobila še spodnjeposavska regija. Po novem bo to posavska regija. V drugo statistično regijo so se preselile tri občine v vzhodni polovici države.

Statistični urad je členitev Slovenije spremenil na podlagi spremenjene uredbe EU o oblikovanju skupne klasifikacije statističnih teritorialnih enot (NUTS). Členitev je pomembna za usklajevanje regionalnih statistik v EU in za črpanje evropskih sredstev.

Čeprav je do preimenovanja in selitev prišlo že zdaj, bodo pristojne institucije uredbo za pošiljanje statističnih podatkov evropskemu statističnemu uradu Eurostat uporabljale od 1. januarja 2015 dalje.

JK


Povej naprej: