• Na osrednjem komenskem trgu so zdaj glavne ceste, parkirani avtomobili in bencinska črpalka
    Na osrednjem komenskem trgu so zdaj glavne ceste, parkirani avtomobili in bencinska črpalka
    Foto: Bogdan Macarol
  • Po preureditvi bi dobili večino prostora na trgu ljudje, črpalko pa bi zamenjal dnevno varstveni center
    Po preureditvi bi dobili večino prostora na trgu ljudje, črpalko pa bi zamenjal dnevno varstveni center
    Foto: Anton Marn

Načrti so že lepi, toda ...

petek, 22. februar 2013, 08:11

Da komenski “plac”, kot domačini imenujejo osrednji trg, potrebuje temeljito prenovo, je občanom, stroki in občinski upravi jasno že vrsto let. Občinski svet podpira predlog arhitekta Antona Marna, a ne brez pomislekov.

KOMEN>“Načrt je zastavljen zelo ambiciozno,” je takoj na začetku predstavitve prenove trga na sredini seji občinskim svetnikom povedal arhitekt Anton Marn. Cilj je predvsem vrniti trg nazaj človeku, zagotoviti centralne funkcije Komna ter poskrbeti, da bo trg služil za promocijo Komna, Krasa in kamna.

Po njegovem načrtu bi bilo po prenovi le 15 odstotkov trga namenjenega cestamsa, bi na njem ostali le še dve državni cesti. Poleg stare šole bi zgradili še eno stavbo za potrebe občanov, v kateri bi bil tudi dnevno varstveni center, veliko parkirišče pa bi uredili za zadružnim domom. Možna je celo podkletitev in izgradnja prostorov, tudi parkirne hiše, pod zemljo.

Futuristična ideja

Da je ideja lepa, se je strinjala večina svetnikov, kljub temu pa so se postavila predvsem vprašanja glede financiranja in s tem povezanih stvarnih možnosti za izvedbo projekta. Ivo Kobal (Nsi) je idejo označil za zelo lepo, a na žalost tudi futuristično. Vid Sorta (SLS) pa je poudaril, da je ureditev trga prevelik zalogaj, če bi se ga lotila občina sama, zato bi morali razmišljati tudi o dejavnostih, ki bi pripeljale investitorje.

Igor Zega (SDS) se boji, da bo zaradi ohranitve samo dveh državnih cest trg le še bolj prometno obremenjen. “So stvari, na katere moramo misliti že zdaj,” pa je pozval Ivo Žvokelj (LDS) in poudaril, da dnevno varstveni center za starejše občane potrebujemo že zdaj, ne pa čez vrsto let, ko bo trg obnovljen. Opozoril je tudi, da je že zdaj parkiranje ob trgovini težavno, saj ljudje čez glavno cesto vozijo nakupovalne vozičke. S parkiriščem za zadružnim domom pa se stanje ne bo izboljšalo, je prepričan Žvokelj.

Bencinska črpalka končno iz vasi

Župan Danijel Božič je na pripombe odgovoril, da “načrte pripravljamo za nadaljnja desetletja, predvsem pa želimo z njimi preprečiti divjaštvo, zato moramo določiti koncepte.” Prednost je treba dati ljudem, ne pločevini, je še poudaril.

Kdaj bo bencinska črpalka zapustila središče vasi, na občini še ne vedo. Vedo pa, da bo prostor zanjo v načrtovani obrtni coni ob podjetju Alukomen.

Prve korake pri preureditvi Komna lahko občani pričakujejo že letos, saj na občini načrtujejo novo krožišče pri osnovni šoli, stekle pa so tudi že priprave za ureditev obvozne ceste proti Kostanjevici in Novi Gorici.

“Če bi se v naslednjih petih, šestih letih začele pojavljati prve spremembe v skladu z načrti, bi bilo to zelo dobro,” je o pričakovanjih za prihodnost povedal Božič. Ko bodo dokumenti pripravljeni, bodo o želenih spremembah povprašali tudi prebivalce Komna in jih vključili v nadaljnje načrtovanje trga.

PETRA MEZINEC


Povej naprej: