• Od 387 učencev OŠ Livade jih ima  13   odločbe   za usmerjanje otrok s posebnimi potrebami, 50 jih  potrebuje dodatne oblike dela in pomoči znotraj šole, 20  bi prav prišla  celostna psihoterapevtska obravnava
    Od 387 učencev OŠ Livade jih ima 13 odločbe za usmerjanje otrok s posebnimi potrebami, 50 jih potrebuje dodatne oblike dela in pomoči znotraj šole, 20 bi prav prišla celostna psihoterapevtska obravnava
    Foto: Mirjana Cerin

Psihoterapevt za šole in vrtce

sobota, 22. junij 2013, 06:00

V največjo izolsko osnovno šolo, Vojke Šmuc, je vpisanih 513 učencev, od katerih jih kar 130 potrebuje dodatne oblike pomoči. Šola jo zagotavlja približno 70 otrokom in mladostnikom, zunanji strokovnjaki, logopedi, specialni ali socialni pedagogi in defektologi, pa pomagajo 30. Težave preostalih 30 učencev bi bilo najbolje reševati skupaj z družinami in psihologom ali psihoterapevtom. Kot vse kaže, bo to mogoče z novim šolskim letom.

IZOLA > Občinski svet je na četrtkovi seji sprejel odločitev, da bo občina eni od osnovnih šol zagotovila psihologa-psihoterapevta, ki pa ga bodo na pomoč lahko poklicale tudi druge izolske osnovne šole in vrtci. Občino bo to v desetih mesecih stalo 36.650 evrov.

Od 1547, kolikor jih je vpisanih v izolske vrtce in osnovne šole, jih ima približno 250 težave na vzgojnem, čustvenem, izobraževalnem ali drugem področju.

Z dodatnimi 27.400 evri bo v vzgojno-izobraževalnih zavodih omogočila delovanje strokovnih delavcev koprskega Svetovalnega centra za otroke, mladostnike in starše. Svetovalno, diagnostično in psihoterapevtsko delo bodo od septembra izvajali dvakrat na teden.

Četrtina učencev potrebuje pomoč

Čeprav se na prvi pogled zdi, da dodatne oblike pomoči v OŠ Vojke Šmuc potrebuje veliko učencev, skoraj četrtina, številke ne odstopajo od slovenskega povprečja, pojasnjuje tamkajšnja svetovalna delavka Irena Sivka.

Dodatne pomoči se poslužujejo tudi v drugih dveh šolah. V OŠ Dante Alighieri jo koristi slaba šestina učencev, 18 od 105, s tem da zunanji strokovnjaki sodelujejo z manj kot desetimi. “Nekaterim od slednjih bi prav prišla tudi psihoterapevtska pomoč,” meni svetovalna delavka šole z italijanskim učnim jezikom Ambra Šlosar Karbič. Šestina učencev, 63, potrebuje pomoč tudi v OŠ Livade s 387 šolarji. 50 pomagajo znotraj šole. Psihoterapevtsko obravnavo pa bi potrebovalo 20 učencev skupaj z družinami, ocenjujejo v šoli.

Takšna pomoč bi koristila tudi 12 od 122 otrok v vrtcu L'Aquilone, eden od malčkov pa bo kmalu deležen zunanje strokovne pomoči. Od 520 vpisanih v vrtec Mavrica jih zunanjo pomoč dobiva osem, čeprav bi prav prišla 28, po enemu iz vsakega oddelka. “Nekaterim staršem bi ob ločitvah ali ko pri vzgoji naletijo na težavo, ki ji niso kos, lahko ustrezno svetoval psihoterapevt,” meni ravnateljica vrtca Mavrica Suzana Božič. Da potrebujejo psihoterapevta so ravnateljice šol in vrtcev nedavno opomnile vodstvo občine in občinski svet.

Odločbe o pomoči izda komisija

Vzgojno-izobraževalnim zavodom že zdaj pomagajo strokovnjaki koprskega Svetovalnega centra za otroke, mladostnike in starše, pa tudi portoroškega Centra za korekcijo sluha in govora ter strunjanskega Centra za usposabljanje Elvire Vatovec. Ta pomoč se začne s formalnimi odločbami za usmerjanje otrok s posebnimi potrebami, ki jih - na pobudo staršev oziroma šol in vrtcev - izda pristojna komisija, ki deluje pod okriljem koprskega zavoda za šolstvo.

Otroci s posebnimi potrebami se soočajo z različnimi težavami. Lahko imajo govorno-jezikovne motnje ali primanjkljaje na posameznih področjih učenja, ki so običajno najpogostejše. Lahko so dolgotrajno bolni, gluhi ali naglušni, slepi ali slabovidni, gibalno ovirani, imajo čustvene in vedenjske motnje ali motnje v duševnem razvoju.

MIRJANA CERIN


Povej naprej: