Primorska bo praznovala v Renčah

sreda, 14. september 2011, 13:42

Jutri bo minilo 64 let od uveljavitve pariške mirovne pogodbe, ki je takratni Jugoslaviji in s tem tudi Sloveniji dodelila velik del ozemlja Primorske. Osrednja proslava ob dnevu vrnitve Primorske k matični domovini bo prihodnjo soboto, 24. septembra, v Renčah.

PRIMORSKA > Dan vrnitve Primorske k matični domovini, ki ga obeležujemo 15. septembra, je od leta 2005 državni praznik; ne pa tudi dela prost dan.

Številčnejša podpora organizatorjem

Potem, ko je država pred dvema letoma zaradi varčevanja oklestila število državnih proslav - proslave, ki so vezane na določeno regijo, potekajo le vsakih pet let v sodelovanju med državnimi in lokalnimi oblastmi -, so skrb nad vsakoletno dostojno obeležitvijo dneva vrnitve Primorske k matični domovini prevzele kar primorske občine same.

Lansko praznovanje v Ilirski Bistrici je žal zaznamoval skromen odziv za sofinanciranje prireditve; gostiteljici Ilirski Bistrici so finančno priskočile na pomoč le še štiri primorske občine.

Bo pa zato letošnja proslava v Renčah, ki jo pripravljata Območno združenje borcev za vrednote NOB Nova Gorica in občina Renče-Vogrsko, številčnejše podprta. Kot je povedal Miran Pahor, predsednik borčevske organizacije iz Renč, so denar zanjo prispevale tudi občine Nova Gorica, Brda, Kanal, Miren-Kostanjevica, Šempeter-Vrtojba, Ajdovščina, Ilirska Bistrica, Kobarid, Tolmin, Komen, Piran, Izola in Postojna. “Upamo sicer, da se bo še katera od 22 primorskih občin odločila za sofinanciranje prireditve, ki je ocenjena na okoli 10.000 evrov,” je optimističen Pahor.

70 let OF na Goriškem

Letošnje praznovanje ob vrnitvi Primorske k matični domovini pa sovpada s 70. obletnico ustanovitve OF na Goriškem. Na Kremencah nad Renčami je bil pred 70 leti posvet komunistov in antifašistov Goriške, Vipavske doline in Krasa. Sestanek je pripravil in vodil organizator OF Anton Velušček-Matevž. Po tem sestanku se je začel širiti upor na Goriškem. Najprej na Gradišče, Opatje selo, Vrtojbo, Solkan in Kračice-Kanal. Delavsko društvo Svoboda je pred 90 leti razvilo svoj prapor - rdeči prapor, ki je simboliziral upor proti raznarodovanju.

“Proslavo smo želeli pripraviti že to soboto, 17. septembra, a ker naj bi se prav tega dne predsednik države dr. Danilo Türk udeležil vseslovenskega zborovanja za mir na Cerju, smo se odločili za izjemo in izbrali kasnejši termin, saj nismo želeli zmanjševati pomena proslavi na Cerju. V prihodnje pa se bomo držali pravila, da bomo proslavo organizirali čim bliže prazničnemu dnevu,” je pojasnil Pahor.

Da jih ne bi presenetilo slabo vreme, so se organizatorji odločili, da bo proslava v dvorani Kotalkarskega kluba Renče, v kateri je prostora za 1500 ljudi. Kulturni program bo med drugim oblikoval tudi Ženski pevski zbor Kombinat, osrednja govornika prireditve pa bosta predsednik ZZB Janez Stanovnik in tržaški pesnik Miroslav Košuta, letošnji dobitnik Prešernove nagrade za življenjsko delo.

PV


Povej naprej:

 

Mnenja