• Borut Šuklje
    Borut Šuklje
    Foto: Jaka Jeraša

Angela Merkel ima v rokah ključ za nov zagon držav zahodnega Balkana

petek, 14. julij 2017, 09:36

“Angela Merkel ima dobesedno v rokah ključ novega zagona držav zahodnega Balkana. Tudi zato je njena pričakovana in vnovična volilna zmaga tako pomembna,” o srečanju v Trstu pravi nekdanji politik in po razpadu Jugoslavije prvi slovenski veleposlanik v Beogradu, zadnja leta tudi kolumnist Primorskih novic, Borut Šuklje.

Po zmagi demokratičnih sil v Srbiji so se države zahodnega Balkana nadejale, da bi do nove evropske širitve lahko prišlo po letu 2005. “Evropska unija je uporabljala dva instrumenta merjenja dejanske politične volje balkanskih držav. Prvi je bilo sodelovanje z mednarodnim sodiščem za vojne zločine, storjene na območju bivše SFRJ, in vplivno glavno tožilko Carlo del Ponte, drugi pa vzpostavitev delujočih demokratičnih institucij in zagona gospodarstva v teh državah. Kmalu po letu 2005 se je začel čas nove evropske širitve odmikati in je vse bolj postajal neoprijemljiv in nepredstavljiv,” pojasnjuje Borut Šuklje. Slovenski predsednik Borut Pahor je sicer prišel z zamislijo o Procesu Brdo, v katerem naj bi se usklajevale evropske aktivnosti, a po Šukljetovih besedah to ni bilo zadostno nadomestilo za vse večjo evropsko širitveno utrujenost.

“Angela Merkel, nemška kanclerka, je zato promovirala tako imenovan Berlinski proces. Državam zahodnega Balkana je zelo pragmatično in politično navdušujoče ponudila povsem oprijemljivo, vidno in delujočo rešitev: evropska vlaganja v velike infrastrukturne projekte na Balkanu. Velike finančne vložke v posodobitev in novo gradnjo cestnega in železniškega omrežja ter energetskega sistema,” pojasnjuje. Vendar pa je zaradi begunske krize ter prihajajočih volitev v Franciji in Nemčiji tudi ta proces zastal.

“Prav zato je bilo srečanje v Trstu dobesedno nov začetek,” poudarja Šuklje. “Nov začetek tudi z obema napovedanima projektoma, balkanskega 'new deala', gradnjo avtoceste Beograd-Priština in Beograd-Sarajevo, gradnjo novih plinovodov in rekonstrukcijo glavnega železniškega koridorja skozi države regije.” JK


Povej naprej: