• 

Vaščani Famelj in občinska svetnica Mirjam Frankovič Franetič so predlagali, da se v letošnji divaški proračun vnese 
postavko v višini 30.000 evrov za rekonstrukcijo strehe in ureditev najnujnejših del v notranjosti vodarne Draga v 
Gornjih Vremah, a te pobude občinska uprava ni sprejela, ker stavba  ni v lasti občine, ampak Slovenskih železnic.
    Vaščani Famelj in občinska svetnica Mirjam Frankovič Franetič so predlagali, da se v letošnji divaški proračun vnese postavko v višini 30.000 evrov za rekonstrukcijo strehe in ureditev najnujnejših del v notranjosti vodarne Draga v Gornjih Vremah, a te pobude občinska uprava ni sprejela, ker stavba ni v lasti občine, ampak Slovenskih železnic.
    Foto: Lea Kalc Furlanič

Občani le počasi dobivajo vpliv na občinski proračun

torek, 3. oktober 2017, 06:00

Medtem ko je komenska občina prva na območju Krasa in Brkinov uvedla participativni proračun, v sežanski menijo, da bi občanom ta celo škodoval. V divaški in hrpeljsko-kozinski občini pa so zadnji dve leti dali predlog proračuna v javno obravnavo, da so lahko občani nanj dajali pripombe. Vendar slednjih ni bilo veliko.

KRAS, BRKINI > ”Pripomb na osnutek proračuna za leto 2017 ni bilo veliko, več s strani delovnih teles in občinskih svetnikov ...

Paket Mesečno
Osnovni paket že od 6,99€
Regionalni paket že od 7,99€
Modri paket že od 8,99€
Popolni paket že od 9,99€
Dnevni paket 1,99€
Popolni plus PDF že od 19,99€
Vse cene vsebujejo 22% DDV. Založnik si pridržuje pravico spreminjati nabor rubrik.

Podrobne informacije o naročniških paketih.


Povej naprej: