• Cesto proti Gradišču pri Divači bodo do začetka prihodnjega 
leta temeljito prenovili.
    Cesto proti Gradišču pri Divači bodo do začetka prihodnjega leta temeljito prenovili.

Do sv. Helene vendarle po boljši cesti

četrtek, 13. julij 2017, 18:22

Do februarja prihodnje leto načrtuje divaška občina obnoviti dober kilometer ceste proti Gradišču. Za oživitev obiska tamkajšnje cerkvice sv. Helene pa še vedno ni zanimanja.

GRADIŠČE > Še do konca tega tedna imajo gradbinci čas za prijavo na javno naročilo za obnovo in razširitev približno 1100 metrov ceste proti Gradišču pri Divači ter gradnjo podpornega zidu z zaščitno ograjo.

“Cesta je dotrajana, preozka za današnji promet in že vrsto let v programu obnove. Izmere smo naredili že v času župana Matije Potokarja,” investicijo utemeljuje Iztok Felicjan, direktor občinske uprave. Za rekonstrukcijo ceste se je dolgo zavzemal tudi pokojni občinski svetnik Alojz Mahorčič. Koliko bo stala obnova ceste, ki je ne bodo le preplastili, ampak tudi ponekod izravnali njene ovinke, na občini še ne povedo, načrtujejo pa z deli začeti v novembru in jih zaključiti konec februarja prihodnje leto. Načrte so risali v studiu Krasinvesta. Felicjan seznanja, da se do včeraj še nihče ni javil na razpis za izvajalca del.

Vasica Gradišče je zaščitena kot kulturni spomenik in je naselbinska dediščina. Poleg tega pa so tam zaščitena še arheološko najdišče, ena od domačij kot stavbna dediščina ter gotska cerkvica sv. Helene s freskami Janeza s Kastva (ta je poslikal tudi hrastoveljsko cerkev), ki je razglašena celo za spomenik lokalnega pomena. Vendar ne občina ne Razvojni center še nista zasnovala ustrezne turistične strategije, prek katere bi obisk cerkvice in Gradišča vključila v turistično ponudbo Divače. Občina, tako Felicjan, o tem za zdaj še ne razmišlja.

LKF


Povej naprej: