• Najbolj obetavno napoved zaposlovanja so oddali delodajalci v proizvodni panogi.
    Najbolj obetavno napoved zaposlovanja so oddali delodajalci v proizvodni panogi.
    Foto: Tomaž Primožič/Fpa

Za zadnje četrtletje ugodne napovedi zaposlovanja

torek, 12. september 2017, 10:45

Delodajalci v Sloveniji za zadnje četrtletje pričakujejo nadaljevanje ugodnega zaposlitvenega utripa. Napovedi so boljše od tistih za tretje četrtletje, v primerjavi z enakim obdobjem lani pa razmeroma stabilne, kaže najnovejša raziskava družbe Manpower.

LJUBLJANA > Neto napoved zaposlovanja za letošnje zadnje četrtletje po sezonski prilagoditvi znaša plus 13 odstotkov. V primerjavi s prejšnjim četrtletjem se je rast napovedi zaposlovanja povečala za dve odstotni točki, v primerjavi z enakim obdobjem lani pa je ostala na približno enaki ravni.

“Delodajalci poročajo o pozitivnem zaposlitvenem utripu skozi vse letošnje leto, kar kaže na nadaljevanje zaupanja v stabilnost trga dela. Zaposlitveni obeti so v prihajajočem četrtletju še močnejši in bodo iskalcem zaposlitve omogočili nove možnosti, predvsem v proizvodni panogi,” je dejal direktor Manpower Slovenija Robert Vovk.

Med 620 delodajalci v Sloveniji, ki so sodelovali v raziskavi, jih 11 odstotkov načrtuje rast zaposlovanja, dva odstotka načrtujeta upad, 81 odstotkov pa sprememb v zaposlitveni strukturi ne predvideva. Delodajalci iz vseh desetih panog, štirih regij in štirih velikostih podjetij poročajo o pozitivnih namerah.

Najbolj obetavno v proizvodni panogi

Najbolj obetavno napoved so oddali delodajalci v proizvodni panogi, saj pri njih neto napoved znaša plus 23 odstotkov. Optimistični so tudi delodajalci v gradbeni panogi, v panogi finančnih in poslovnih storitev, zavarovalništva in nepremičnin, v panogi transporta, logistike in komunikacij ter gostinstva in hotelirstva.

Ugoden bo tudi zaposlitven utrip v panogi kmetijstva, lova, gozdarstva in ribolova. Nekaj zaposlitvenih možnosti bo tudi v panogi trgovine na debelo in drobno. V napovedih za zadnje četrtletje so ob tem najbolj zadržani delodajalci v panogi oskrbe z elektriko, vodo in plinom z neto napovedjo plus sedem odstotkov.

Delodajalci v štirih zajetih regijah pričakujejo, da bodo v novem četrtletju zaposlovali. O najmočnejšem zaposlitvenem utripu poročajo delodajalci v jugovzhodni regiji (+14 odstotkov), sledijo napovedani zaposlitveni utrip v jugozahodni (+12 odstotkov), severovzhodni (+11 odstotkov) in osrednji regiji (+10 odstotkov).

Vsi iz raziskave, razdeljeni v štiri skupine po velikosti podjetij, napovedujejo, da bodo v obdobju prihodnjih treh mesecev zaposlovali. Najbolj aktivni bodo delodajalci v skupini velikih podjetij (+32 odstotkov), v skupini srednjih podjetij (+16 odstotkov), malih podjetij (+12 odstotkov) ter skupini mikro podjetij (+6 odstotkov).

Madžarska z najmočnejšo napovedjo zaposlovanja

V Evropi, na Bližnjem vzhodu in v Afriki delodajalci pričakujejo nekaj zaposlitvenih možnosti, zatišje na področju zaposlovanja se obeta le iskalcem zaposlitve v Švici. V primerjavi s tretjim četrtletjem so se napovedi zaposlovanja izboljšale v 13 državah v regiji, upadle v devetih državah, v treh pa so ostale nespremenjene.

Kot je še ocenil Vovk, prvič po letu 2008 oziroma prvič po svetovni gospodarski krizi beležimo zgolj pozitivne zaposlitvene namere v vseh državah, ki jih raziskava zajema. Optimistično vzdušje se torej širi po svetu, zato bo razumevanje prihodnjih trendov ključno za vse organizacije.

“Vsi delodajalci v 43 državah poročajo o pozitivnih zaposlitvenih možnostih,” je dejal Vovk in izpostavil države v bližnji okolici. Lep primer je Italija, kjer je napoved zaposlovanja prvič po treh letih pozitivna. Optimistično je tudi v Avstriji in Nemčiji, izstopa pa Madžarska, ki ima po trditvah Vovka že drugič zapored najmočnejšo napoved zaposlovanja. To so “dobre priložnosti in dobri signali za naše izvoznike”, je poudaril.

Pozitivni zaposlitveni obeti v vseh državah nekako sovpadajo z gospodarsko rastjo. Ta je povezana z novimi priložnostmi, potreba po večji proizvodnji in večji prodaji pa s povečanjem delovne sile, je ocenil Vovk.

Vendar je opozoril, da kljub pozitivnim napovedim razkorak med pričakovanji kandidatov za zaposlitev in zaposlovalci ostaja še vedno precejšen. “To povzroča neskladja na lokalnem trgu dela,” je izpostavil ob predstavitvi rezultatov raziskave.

STA


Povej naprej: