• Finančna ministrica Mateja Vraničar Erman
    Finančna ministrica Mateja Vraničar Erman
    Foto: Sta

Vlada našla denar za bolnišnice

četrtek, 5. oktober 2017, 15:00

Vlada je na današnji seji sprejela predlog novele zakona o izvrševanju državnih proračunov za leti 2017 in 2018, s katero se zagotavlja denar za finančno sanacijo bolnišnic. Denar bodo zagotovili s prerazporeditvami, ne da bi bil potreben rebalans proračuna, je povedala finančna ministrica Mateja Vraničar Erman.

LJUBLJANA > Zaradi milijonske izgube je vlada sklenila javnim zdravstvenim zavodom še letos zagotoviti 136 milijonov evrov. S tem namenom je v začetku septembra pripravila predlog interventnega zakona za sanacijo bolnišnic, Mateja Vraničar Erman je ob tem ocenila, da bo potreben rebalans proračuna. Hkrati je vlada sprejela sklep o začasnem zadržanju izvrševanja proračuna.

“A rebalans se pripravlja, kadar bi bila presežena zgornja meja odhodkov državnega proračuna,” je na novinarski konferenci po seji vlade povedala ministrica. V tem primeru pa se to ne bo zgodilo, tako namreč kažejo nova ocena realizacije prihodkov in odhodkov do konca leta ter učinki začasnega zadržanja prevzemanja novih obveznosti proračunskih uporabnikov, je dodala.

“To pomeni, da na posameznih postavkah ostajajo dovolj visoka neporabljena sredstva, da lahko s prerazporeditvami zagotovimo 136,2 milijona evrov za ministrstvo za zdravje,” je pojasnila.

Neporabljen je ostal denar za poplačilo odškodnin v sodnih postopkih, poleg tega bo zaradi rasti zbranih prispevkov za socialno varnost potreben nižji transfer v pokojninsko blagajno od načrtovanega, prav tako bodo nižji od načrtovanih tudi zahtevki za vplačilo v skupni evropski proračun. “Vse te prerazporeditve so v pristojnosti finančnega ministrstva, zato za finančno sanacijo zdravstvenih zavodov ne bo treba zmanjševati pravic porabe pri drugih proračunskih uporabnikih,” je poudarila.

Vraničar Ermanova je že v začetku septembra zagotovila, da dosedanje izvrševanje državnega proračuna za letos kaže, da je moč denar za bolnišnice zagotoviti, ne da bi to poslabšalo končni rezultat državnega proračuna, kot si ga je vlada zastavila s programom stabilnosti.

Danes je ponovila, da bo proračunski primanjkljaj letos celo nižji od načrtovanega. V skladu z veljavnim proračunom, ki ga je DZ sprejel decembra lani, bi moral ta doseči 681,4 milijona evrov, glede na dosedanjo realizacijo proračuna pa je videti, da bo za več kot sto milijonov evrov nižji.

Zakon o interventnih ukrepih za zagotovitev finančne stabilnosti javnih zdravstvenih zavodov, ki ga je DZ že sprejel in je v soboto začel veljati, bo po besedah ministrice za zdravje Milojke Kolar Celarc razbremenili likvidnostni krč v bolnišnicah, da bodo lažje poslovale. Transfer iz državnega proračuna v višini nekaj več kot 136 milijonov evrov po njenih besedah predstavlja 80 odstotkov njihove izgube.

STA


Povej naprej:

 

Mnenja