• Aktualna mnistrica za zdravje Milojka Kolar Celarc
    Aktualna mnistrica za zdravje Milojka Kolar Celarc
    Foto: Sta

Ministrstvo je že 24 let neučinkovito

četrtek, 5. oktober 2017, 06:00

Računsko sodišče je v reviziji učinkovitosti ministrstva za zdravje na področju organiziranosti in kadrovske pokritosti zdravstvene dejavnosti v okviru javne zdravstvene mreže v obdobju od leta 1992 do 1. junija 2016 ocenilo, da ministrstvo na tem področju ni bilo učinkovito. Naložilo mu je izvedbo popravljalnih ukrepov.

SLOVENIJA > Revizija je obsegala obdobje od 1. januarja 1992 do 1. junija 2016.

Računsko sodišče ugotavlja, da ministrstvo ni vedno dosledno izvajalo svojih pristojnosti pri določanju javne zdravstvene mreže, ki je temeljna organizacijska struktura na področju izvajanja zdravstvene dejavnosti. Ministrstvo med drugim nima zanesljivih, točnih in ažurnih podatkov ter evidenc, prav tako nima urejene dokumentacije tako, da bi imelo pregled nad urejenostjo oz. organiziranostjo javne zdravstvene mreže. Ta neurejenost velja tako za javne zdravstvene zavode, katerih ustanoviteljica je država, kot tudi koncesionarje.

Milojka Kolar Celarc, ministrica za zdravje: “Vesela sem, da smo revizijsko poročilo dobili, da je bila opravljena revizija, kar potrjuje našo oceno ob prevzemu mandata, v kakšnem stanju je bilo zdravstvo.”

Preveč pasivna vloga

Računsko sodišče je ocenilo, da je bilo ob preveč pasivni vlogi ministrstva javnim zavodom v preveliki meri dopuščeno, da sami izbirajo, katere vrste zdravstvene dejavnosti bodo opravljali.

Poleg tega ministrstvo še vedno nima celovitega in točnega pregleda nad stanjem na področju izdanih dovoljenj in podeljenih koncesij zasebnim izvajalcem zdravstvene dejavnosti, ugotavlja računsko sodišče. Od leta 2000 je vsaj trikrat začelo vzpostavljati evidence o podeljenih koncesijah, ki pa kljub temu še vedno niso popolne in točne. Medtem ko so vsaj nekatere občine podeljevale koncesije z javnimi razpisi, ministrstvo do aprila 2016 ni izvedlo nobenega javnega razpisa za podelitev koncesij na sekundarni ravni. Računsko sodišče meni, da je ministrstvo koncesije podeljevalo na nedosleden, neprimerljiv in netransparenten način.

ZZZS brez nadzora ministrstva

Računsko sodišče je tudi ugotovilo, da ministrstvo nima pregleda nad izkoriščenostjo zdravstvenega kadra ter da ni nadzorovalo zakonitosti delovanja Zavoda za zdravstveno varstvo Slovenije (ZZZS), kljub temu da je za to pristojno od leta 2008. Prav tako ni izvajalo sistematičnih nadzorov nad zbornicami, ki izvajajo javna pooblastila.

Računsko sodišče je ministrstvu naložilo izvedbo popravljalnih ukrepov. Gre predvsem za nadaljevanje aktivnosti, ki jih je ministrstvo že začelo izvajati za bolj ustrezno ureditev revidiranega področja, pri čemer je nekatere aktivnosti izvajalo že pred začetkom revizije.

Računsko sodišče je ministrstvu tudi priporočilo, naj znova preveri notranje delovanje ministrstva, predvsem povezanost in sodelovanje posameznih organizacijskih enot, ki sta po oceni računskega sodišča ključna dejavnika razkritih nesmotrnosti.

STA


Povej naprej:

 

Mnenja