Ni bilo posluha za dve denarni nagradi

četrtek, 20. april 2017, 20:10

Le malo je manjkalo, da bi danes sejo koprskega občinskega sveta začasno zaprli za javnost. Med svetnike je razdor vnesla točka o občinskih priznanjih. Nekateri so menili, da bi tokrat lahko dvema kandidatoma podelili denarno nagrado, kar pa se ni skladalo s predlogom komisije za priznanja in nagrade.

KOPER >Komisija, ki ji predseduje Marko Štrkalj, je namreč sprejela sklep, da priznanje 15. maj z denarno nagrado 5000 evrov prejme Dušan Milenkovič za “njegovo dolgoletno odgovorno in predano delo na področju športa, zlasti nogometa ter za izjemen prispevek pri razvijanju in vključevanju obrti v razvoj občine”. Komisija je še presodila, da si priznanje z veliko plaketo zasluži Angela Lampe za dolgoletno, požrtvovalno in nesebično delo pri skrbi in zagotavljanju pogojev za izboljšanje kakovosti bivanja in življenja otrok s posebnimi potrebami.

Tudi po njeni zaslugi se je po dolgih letih birokratskega zavlačevanja lani vendarle začela gradnja Centra Obala na Debelem rtiču, kjer bodo predvidoma septembra nastanili prve varovance. Starši jih tako ne bodo več vozili v oddaljene zavode. Velika podpornica Lampetove je tudi občinska svetnica iz vrst SLS Olga Franca. Svetnike je pozvala, naj se ji namesto velike plakete raje podeli priznanje z denarno nagrado. “Gradnja Centra Obala je izjemno pomemben in human projekt. Lampetova je za ta življenjski projekt žrtvovala veliko svojega časa in pri tem sama nosila tudi precej finančnih bremen. Mislim, da bi ji denarna nagrada še kako prav prišla,“ je Olga Franca danes trkala na vest kolegov v občinskem svetu. Predlagala je, da se komisija ponovno sestane in sprejme drugačno odločitev. Spomnila je na pravno podlago za podelitev dveh priznanj 15. maj z denarno nagrado, in dodala, da bi lahko denarno nagrado, ki je lani niso podelili, prenesli v letošnje leto.

Z njo so se strinjali tudi v SMC in ZL, podprli pa so jo še Mojca Hilj Trivič (SDS) ter samostojna svetnika Aleš Bržan in Polka Bošković. “Če je volja, se najde pot,” je bilo slišati med svetniki. Štrkalj jih je seznanil, da občinski svet ne more spreminjati sklepov komisije, ker to lahko storijo le njeni člani. Jani Bačič (KJN) je pripomnil, da je govora o ljudeh in ne o številkah, zato se mu zdi razprava neumestna. Podžupan Alberto Scheriani, ki je tudi tokrat vodil sejo namesto župana Borisa Popoviča, pa je svetnike pozval, naj glasujejo o pripravljenih predlogih. “Ne gre drugače. Zdaj ni poti nazaj,” je menil. In glasovalni stroj je opravil svoje delo. Če bi vsi glasovali proti, bi se morda komisija lahko ponovno sestala in pripravila drugačen predlog.

NATAŠA HLAJ


Povej naprej: