• Foto: Sta

Ne ustavnega sodišča istrskim občinam

četrtek, 20. april 2017, 16:23

Ustavno sodišče je zavrglo zahtevo za oceno ustavnosti 22. člena zakona o skladu kmetijskih zemljišč in gozdov, ki jo je podala občina Izola.

LJUBLJANA > Zahteva se je nanašala na prenos zemljišč, ki naj bi jih zakonodajalec po končanih postopkih denacionalizacije iz sredstev sklada prenesel nazaj na občine. Občine (Izoli sta se pridružila še piranski in koprski občinski svet), ki jih je zastopala odvetniška družba Monika Mavsar, so trdile, da omenjena določba omejuje njihovo lastninsko pravico, škodo pa naj bi utrpele s tem, ker so onemogočene pri samostojnem urejanju prostorskega razvoja in pri razpolaganju z nepremičninami.

Državni zbor in vlada sta očitke občin zavrnila, ustavno sodišče pa je nato soglasno (sedem glasov za, nihče proti) sprejelo sklep, da se zahteva zavrže, saj se je postavilo na stališče, da prenos kmetijskih zemljišč in gozdov na sklad ni bil zgolj začasen ukrep in da občine na zemljiščih, ki so prešla na sklad, niso imele lastninske pravice. Zato ne morejo pričakovati ponovne vzpostavitve lastninske pravice, posledično pa tudi ta ureditev ni nedorečena in ni posegala v ustavne pravice lokalnih skupnosti, so ustavni sodniki zapisali v obrazložitvi. DES


Povej naprej: