•  Parkiranje v starem mestnem jedru  povzroča Pirančanom 
največ težav.
    Parkiranje v starem mestnem jedru povzroča Pirančanom največ težav.
    Foto: Nataša Čepar

Miselnost Pirančanov se je spremenila

četrtek, 12. januar 2017, 08:52

Na piranski občini so v okviru priprave celostne prometne strategije preučili problematiko, med drugim so tudi analizirali predloge občanov, zdaj pa bodo na dveh javnih obravnavah, v Piranu in Luciji, predstavili ukrepe za izboljšanje razmer. Piranski župan Peter Bossman ugotavlja, da se je miselnost Pirančanov glede avtomobilov v mestu precej spremenila.

PIRAN > “Piranske prometne zagate niso nove, je pa bilo iz javnih razprav razbrati precej nov način razmišljanja Pirančanov. Iz zbranih predlogov je povsem jasno razvidno, da si ne želijo živeti v tako tesnem oklepu pločevine kot doslej in da so bolj naklonjeni takšni prometni ureditvi, ki bi večino avtomobilov iz središča umaknila na obrobje mesta,” je včeraj dejal piranski župan Peter Bossman. Pri tem je poudaril, da v tem trenutku še ni mogoče zapreti mesto za promet, a to ostaja njegov dolgoročni cilj.

Predlog o omejitvi parkiranja

Na občini se bodo posvetili predvsem iskanju takšne rešitve, ki bi zagotovila bolj racionalno rabo parkirnih prostorov v mestu - po načelu: kdor parkirno mesto v središču mesta potrebuje bolj, mora do njega priti lažje. “Dogaja se, na primer, da ostajajo vozila po več tednov na istem mestu, s tem pa se onemogoča drugim, ki to bolj potrebujejo, da bi tam parkirali,” pojasni župan. Na vpašanje, kako naj bi to dosegli, je Ljubo Bertok, vodja urada za gospodarstvo in turizem, odvrnil, da je to mogoče urediti z določenimi omejitvami parkiranja v občinskem odloku, a bolj konkreten ni želel biti, češ da bodo vse predloge najprej predstavili občanom na javni obravnavi.

Vzporedno z ukrepi za zmanjšanje parkiranih avtomobilov v starem mestnem jedru na občini napovedujejo povečanje števila avtobusnih prevozov, pa tudi električnih vozil za prevoz in dostavo ter koles. “Vse je odvisno od sredstev, ki jih nameravamo pridobiti na razpisih,” je o tem, koliko novih vozil bodo nabavili, povedal Bertok.

Javni obravnavi v okviru priprave celostne prometne strategije v piranski občini bosta v torek, 17. januarja, ob 17. uri v Gledališču Tartini Piran in v sredo, 18. januarja, ob 17. uri v dvorani Krajevne skupnosti Portorož.

Odkup garažne hiše

“Ni skrivnost, da se občina pogovarja z Banko Koper za odkup garažne hiše na Fornačah, saj je le tako mogoče izpeljati celovito prometno strategijo,” je izpostavil Bossman. O tem so govorili že na zadnji seji občinskega sveta. Predstavniki občine in banke so se na to temo sestali pred novim letom, a se obe strani nista mogli uskladiti glede cene. Kot eno izmed možnosti je župan omenil tudi, da bi odkupili le del parkirnih mest, o čemer so razmišljali že pred leti. Bossman je v zvezi z nakupom garažne hiše še dodal, da je razlog za to potezo večje število parkirnih mest v upravljanju, pa tudi vpliv na cenovno politiko parkiranja v mestu.

Prvi razpis za sofinanciranje občinskih prometnih strategij so na ministrstvu za infrastrukturo napovedali že za letošnje leto. Na občini pa so poudarili, da računajo tudi na druga sredstva iz evropskih skladov. Višina sofinanciranja projektov, ki jih bodo dokončno oblikovali v okviru strategije, bo predvidoma 85-odstotna.

NATAŠA ČEPAR


Povej naprej: