• Fotografija je simbolična.
    Fotografija je simbolična.
    Foto: Alenka Tratnik

Dela pri obnovi hitre ceste Razdrto-Selo so se zavlekla

torek, 12. september 2017, 08:46

Dela pri obnovi hitre ceste Razdrto-Selo so se zaradi nepredvidenih zapletov zavlekla za slab mesec dni, so povedali na Darsu. Zaradi poškodb je bila potrebna zamenjava dilatacije na viaduktu Selo, dobavitelj iz Nemčije pa gradbenega elementa ni dobavil v predvidenem roku. Dars je izvajalcema podaljšal dovoljenje za zaporo do 17. septembra.

AJDOVŠČINA > Glede meritev obnovljenega vozišča, ki jih je izvedla pooblaščena institucija in na podlagi katerih se določajo neravnine, na Darsu pojasnjujejo, da pričakujemo zaključno poročilo, nato pa se bodo odločali o morebitnih nadaljnjih ukrepih glede odprave neravnin.

V okviru naslednje faze bodo obnovili dotrajana vozišča na delih odsekov hitre ceste Vipava-Ajdovščina in Ajdovščina-Selo v skupni dolžini 7,7 kilometra na posamezno smer. Na javni razpis za naslednjo fazo obnove je prispela ena ponudba - skupni nastop družb Kolektor CPG Nova Gorica in CPK Koper v vrednosti 12,4 milijona evrov. Postopek oddaje javnega naročila je že zaključen.

V okviru teh del, ki naj bi se po napovedih Darsa začela v prvi polovici prihodnjega leta, bodo obnovili tudi dotrajano vozišče priključka Ajdovščina (vse štiri izvozno-uvozne krake) ter vrsto objektov, med katerimi so osem manjših mostov in štirje podvozi. Na viaduktu Lijak bodo zamenjali dilatacije - presledki v gradbenem objektu, ki so narejeni zaradi predvidenega raztezanja.

Izvedeni bodo tudi drugi ukrepi za večjo prometno varnost, saj bodo razširjene in podaljšane obstoječe odstavne niše, tako kot na odseku, ki ga sedaj obnavljajo, pa bosta smerni vozišči po obnovi ločeni z betonsko varovalno ograjo, ki omogoča višjo raven varovanja.

Predviden rok za izvedbo vseh del v naslednji fazi obnove je skupno 149 dni.

Vipavska hitra cesta sicer ni tako močno prometno obremenjena, ima pa razmeroma veliko tovornega prometa.

STA


Povej naprej: