• Da ljudje iz Saksida pridejo v Novo Gorico z avtobusom, 
morajo naprej pešačiti po robu vozišča in ob varovalni 
ograji.
    Da ljudje iz Saksida pridejo v Novo Gorico z avtobusom, morajo naprej pešačiti po robu vozišča in ob varovalni ograji.
    Foto: Ambrož Sardoč
  • V Saksidu predlagajo, da bi avtobus za Novo Gorico potnike 
“pobiral”  bližje vasi, na edinem razpoložljivem prostoru tik ob 
cesti.
    V Saksidu predlagajo, da bi avtobus za Novo Gorico potnike “pobiral” bližje vasi, na edinem razpoložljivem prostoru tik ob cesti.
    Foto: Ambrož Sardoč

Avtobus morajo čakati kar na cesti

četrtek, 20. april 2017, 06:00

Tako kot v nemalo drugih vaseh, si tudi ljudje v Saksidu želijo dobiti avtobusno postajališče ob državni cesti, ki vodi mimo naselja. Glede na to, kaj pravijo pristojni, je rešitev lahko še dokaj oddaljena, se pa med tem dopušča nevarno čakanje na medkrajevni avtobus.

SAKSID > Prebivalci te spodnjevipavske vasi so nedavno KS Dornberk prosili, da bi jim pomagala dobiti avtobusno postajališče ob državni cesti med Sežano in Novo Gorico. Njihovi otroci - dijaki ter posamezni odrasli - namreč predvsem na avtobuse, ki peljejo do središča regije, čakajo praktično na prometnici in predvsem na nevarnem kraku.

Kot je poudarila predsednica krajevne skupnosti Štefka Susič, stojijo čakajoči ”pred varovalno ograjo, za katero je škarpa.” Skupaj zdomačini nam je pokazala, da se to dogaja na ozkem nasipu nadvoza čez železnico pri Steskah. Hoja od Saksida do tja prav tako ni prijetna, saj je treba hoditi med varovalno ograjo in asfaltom, oznak za postajališče seveda tudi ni. Podobno velja ob postankih avtobusa za Sežano, le da večina potnikov v Saksidu (in hkrati Steskah) tam izstopa in ne čaka na prevoz na nevarnem mestu.

Pri šoloobveznih otrocih pa je zgodba drugačna. V Saksid jih prihaja iskat in pripelje nazaj kombi. Oddelek za družbene dejavnosti v mestni upravi glede te storitve doslej ni prejel pritožb.

V vasi si zato želijo predvsem postajališče za prevoze proti Novi Gorici. Našli so mesto, ki se jim zdi primerno, in krajevna skupnost je mestno občino zaprosila za mnenje, ali je zamisel tam uresničljiva. Načelnica oddelka za gospodarstvo v občinski upravi Martine Remec Pečenko je povedala, da “smo s strani občanke prejeli ustno pobudo za ureditev avtobusnih postajališč v Saksidu in jo posredovali Direkciji RS za infrastrukturo.” Preden se bo iz tega kaj izcimilo oziroma ali se bo, pa bo najbrž preteklo kar nekaj časa.

“Iz odgovora direkcije izhaja, da je treba izdelati projektno nalogo, ki bo podlaga za uvedbo postopka za pridobitev soglasja upravljalke državne ceste, direkcije, in osnova za izdelavo ustrezne projektne dokumentacije,” je namreč pojasnila Remec Pečenko. Ddodala je, da se bo zato, ker so postajališča strošek občine, ta letos lotila izdelave potrebne projektne dokumentacije, ki je podlaga za pridobitev soglasij, ko bo zagotovljen denar, pa ureditve postajališča.

AMBROŽ SARDOČ


Povej naprej: