O družbi


Časopisno-založniška družba ima 70-letno tradicijo izdajanja najmočnejšega regijskega časnika in najbolj branega tiskanega medija na Primorskem.


Naše poslanstvo:

Časopisno-založniška družba Primorske novice, d.o.o., je izdajatelj časopisa PRIMORSKE NOVICE, s 70-letno tradicijo izhajanja, od tega 12 let v dnevniški obliki, časopisnih brezplačnih mesečnikov GORIŠKA in ISTRA, spletne www.primorske.si, revijalne tedenske priloge TV-OKNO ter občasnika Slovenske počitnice. Za posredovanje vsebin do bralcev družba uporablja tudi sodobne tehnologije. Mobilna izdaja Primorskih novic je tako uporabnikom dostopna na tabličnih računalnikih in pametnih telefonih, Primorske novice pa s svojimi vsebinami sooblikujejo socialni omrežji Facebook in Twitter.


Slovenske geografske pokrajine se med seboj zelo razlikujejo, Primorska pa je s svojo zgodovinsko preteklostjo še posebej specifična. Zato so svojevrstne tudi potrebe njenih prebivalcev. Ena od njih je zagotovo tudi nujnost, da ima Primorska lasten dnevnik in lastne medije.

Naša poglavitna funkcija je zadovoljevanje potreb prebivalcev predvsem po informacijah iz ožjega (regionalnega), slovenskega in sosednjega prostora ter po pomembnih globalnih informacijah.

Vizitka

Naziv:  Primorske novice, časopisno založniška družba d.o.o.
Skrajšano:  Primorske novice, d.o.o.
E-pošta:  info @ primorske. si
Spletna stran:  www.primorske.si
Registracija:  Okrožno sodišče v Kopru, reg. št. 1/00340/00
ID št. Za DDV:  SI 82328684
Matična št.:  5048885000
Transakcijski račun:  10100-0000059165 pri Banki Koper
 

Sedež družbe

Sedež:  Ulica OF 12, 6000 Koper
Telefon.:  056648100
Faks:  056648110 (uredništvo)
 

Enota Nova Gorica

Sedež:  Delpinova 12, 5000 Nova Gorica
Telefon.:  053359310

Kje smo?

Kje smo?  

Koper

 


Nova GoricaVodstvo družbe

Nadzorni svet

Skupščina družbe je za mandat štirih let v nadzorni svet imenovala:

 • Ksenija Mahnič, predsednica nadzornega sveta
 • Miroslav Grča, namestnik predsednice
 • Peter Ivanež, član nadzornega sveta
 • Elen Twrdy, članica nadzornega sveta
 • Tea Vatovec, članica nadzornega sveta

Vodstvo

Družbo vodi in zastopa direktor Rok Hladnik.

 • Poslovodstvo
  Direktor
  Rok Hladnik
 • Uredništvo
  Odgovorni urednik
  Antiša Korljan
 • Trženje
  Vodja trženja
  Pavel Gentillini Komel
 • Časopisni marketing
  Vodja časopisnega marketinga
  Tanja Robič
 • Računovodstvo
  Vodja financ in računovodstva
  Patricija Ukmar
Uredništvo
 • Uredništvo
  odgovorni urednik

  Antiša Korljan

 • Uredništvo
  izvršna uednica

  Silva Križman

 • Uredništvo
  izvršna uednica

  Sonja Ribolica

 • Uredništvo
  Goriška

  Mitja Marussig

 • Uredništvo
  Istra

  Denis Sabadin

 • Uredništvo
  Srednja Primorska

  Marica Uršič Zupan

 • Uredništvo
  Kultura

  Andraž Gombač

 • Uredništvo
  Kronika

  Sijan Pretnar

 • Uredništvo
  Šport

  Bojan Gluhak

 • Uredništvo
  Sobota

  Sašo Dravinec

 • Uredništvo
  7. Val

  Sašo Dravinec

 • Uredništvo
  Splet

  Ilona Dolenc

 • Uredništvo
  Fotograf

  Leo Caharija

 • Uredništvo
  tehnični urednik

  Milan Glavina

Zgodovina

Razvojni mejniki družbe:


2. november 2011

Primorske novice začnejo izhajati na tabličnih računalnikih. Kasneje se dostop s preprostim dotikom na zaslon omogoči tudi uporabnikom pametnih telefonov.

23. april 2008

Izhajati začne brezplačni mesečnik Istra.

8. november 2007

Družba praznuje 60 letnico z izdajo brezplačne jubilejne številke časopisa, ki jo prejme vseh 96.000 primorskih domov, z javnimi razpravami o vitalnih vprašanjih življenja Primorske - Valovanja, z jubilejnim krosom Primorskih novic, z dokumentarnima fotografskima razstavama v Novi gorici in Kopru ter s slovesno zdravico za rojstni dan na sedežu družbe v Kopru. Praznovanje spremlja oglaševalska kampanja s sloganom Beseda nam tečejo. Že 60 let.

14. februar 2006

V Primorskih novicah in dnevniku Večer začne izhajati revijalna priloga Bonbon v nakladi preko 70.000 izvodov, ki ponuja poljudno branje o zdravju, modi, kulturi, turizmu, kulinariki in zanimive reportaže ter intervjuje.

27. september 2004

Primorske novice postanejo prvi slovenski regionalni dnevnik in izhajajo šest dni v tednu.

10. januarja 2003

Skupaj z regionalnimi časopisi Novi tednik, Štajerski tednik, Gorenjski glas in Pomurski vestnik pričnemo izdajati tedensko prilogo revijalnega formata TV Okno. Priloga izhaja vsak četrtek v skupni nakladi preko 90.000 izvodov s televizijskimi sporedi ter filmskimi, glasbenimi in drugimi razvedrilnimi vsebinami.

18. septembra 2002

Izhajati začne brezplačni mesečnik Goriška, ki ponuja zanimivo branje o dogodkih in ljudeh na severnem delu Primorske – Goriški statistični regiji. Goriška je bila na samem začetku natisnjena v nakladi 16.000 izvodov.

1997

V jubilejnem 50. letu začnejo Primorske novice izdajati še tretjo tedensko izdajo, Soboto, in izdajo Zbornik Primorske s pregledom preteklih 50 let na Primorskem.
Končana je gradbena in tehnična prenova delovnih in upravnih prostorov v palači Tarsia v Kopru, razširjeni in prenovljeni so tudi poslovni prostori novogoriške organizacijske enote.

1996

Na internetu zaživi domača stran Primorskih novic.
Dolga leta delujočim dopisništvom v Idriji, Ilirski Bistrici, Postojni in Tolminu se pridružita še dopisništvi v Sežani in Ljubljani.

1995

Časopis se prvič predstavi bralcem v barvnem tisku.
Podjetje zaključi svojo lastninsko preobrazbo in v sodni register je vpisana družba z omejeno odgovornostjo Časopisno založniška družba Primorske novice. Podjetje ima 51 družbenikov, ki so zaposleni, bivši zaposleni in upokojenci, in imajo skoraj 68 odstotkov lastninskega deleža.
V središču Nove Gorice podjetje poveča svoje poslovne prostore.
Delovati začne marketinška agencija za tržno komuniciranje in informiranje Atis.

1994

Podjetje odkupi od Občine eno najlepših baročnih stavb v Kopru, palačo Tarsia, v kateri je sedež podjetja že več kot štirideset let.

1992

Ob torkih je časopis obogaten s prilogo Športne novice, ob petkih pa izhaja priloga 7. val s poglobljenimi prispevki z vseh področij življenja.

1990

Bivše ustanoviteljice časopisa, občinske konference SZDL (socialistične zveze delovnega ljudstva), se umaknejo in Časopisno založniško podjetje Primorske novice postanejo samostojen izdajatelj časopisa.
Podjetje začne z lastninsko preobrazbo.

8. januar 1980

Primorske novice začnejo izhajati dvakrat tedensko, ob torkih in petkih.

Od leta 1968 do 1984

Časopis izhaja ob petkih in ima koprsko ter novogoriško izdajo.

1. maj 1963

Ob ustanovitvi enotnega okraja Koper za vso Primorsko se združita goriški tednik Primorske novice z naklado 13.000 izvodov in Slovenski Jadran z naklado 5500 izvodov. V Koper se preseli uredništvo novega tednika, v Novi Gorici se ohrani dopisništvo.
Tednik obdrži ime Primorske novice in je okrajno glasilo SZDL za celotno Primorsko.

3. januar 1953

Nova Gorica se preimenuje v Primorske novice, ki so glasilo za okraje Gorica, Sežana, Postojna in Tolmin.

4. januar 1952

Iz Istrskega tednika se razvije Slovenski Jadran.

5. marec 1950

V Kopru v coni B Svobodnega tržaškega ozemlja začne izhajati glasilo Osvobodilne fronte koprskega okraja Istrski tednik v nakladi 5500 izvodov.
Tednik Nova Gorica izhaja že v 10.000 izvodih.

1948

"Nova Gorica" postane tednik.

8. november 1947

V Solkanu izide prva številka glasila Osvobodilne fronte za Goriški okraj z imenom "Nova Gorica". Štirinajstdnevnik izhaja v nakladi 3200 izvodov.

Edicije

Primorske novice

So prvi slovenski splošno informativni regionalni dnevni časopis in vodilni dnevnik na Primorskem.

Od ponedeljka do sobote prinašajo informacije o dogajanju na Primorskem, v Sloveniji in po svetu. Vse rubrike, od aktualnih novic, politike, gospodarstva do kulture in športa, so regionalno obarvane. Poleg beleženja dnevnega utripa na območju zahodne Slovenije se Primorske novice vsakodnevno posvečajo izbranim tematskim sklopom, ki zanimajo naše bralce: zaposlovanje, zdravje, rekreacija, kulinarika. Vsak petek v prilogi 7. val najdete poglobljene prispevke z vseh področij življenja. Priloga Sobota pa prinaša vsebinski sklop, ki ga bogatijo zgodbe o ljudeh, zanimive reportaže, astrologija, ezoterika, razvedrilo in mnoge druge vsebine, primerne za kratkočasenje ob koncu tedna.

 

SPLETNA STRAN www.primorske.si

www.primorske.si spletna stran je bila v letu 2014 prenovljena in posodobljena. Nova spletna stran je postala interaktivna in zanimiva za vse željne dnevnih informacij, poleg tega pa prinaša tudi informacije o dogodkih, prireditvah, aktivnostih (kulturnih, športnih itd. na Primorskem, pa tudi drugje po Sloveniji in tujini s poudarkom na bližnjih - Italiji in Hrvaški).

GORIŠKA in ISTRA

Brezplačni mesečni izdaji Primorskih novic. Goriška razveseljuje bralce severne Primorske od leta 2002, Istra pa je je začela izhajati pet let kasneje in jo prejemajo vsa gospodinjstva treh obalnih občin – Koper, Izola in Piran. Za obe izdaji je značilna pozitivna vsebinska naravnanost. Reportaže, portreti znanih ljudi iz domačega okolja ter informacije o dogodkih v posameznem mesecu pritegnejo k prebiranju vse člane gospodinjstev.

Slovenske počitnice

Tematska turistična priloga šestih slovenskih regionalnih časopisov. Prilogo prejmejo bralci Primorskih novic, Gorenjskega glasa, Dolenjskega lista, Štajerskega tednika Ptuj, Novega tednika Celje in Vestnika Murska Sobota. Vsebina prinaša predstavitve slovenskih turističnih destinacij, namige za aktivno preživljanje prostega časa in ideje za turistično obarvane krajše ali podaljšane konce tedna. Rdeča nit priloge je trajnostni razvoj, ki zajema področje turizma in enogastronomije Slovenije. Slovenske počitnice izhajajo dvakrat letno, in sicer v poletni in zimski izdaji.

Gospodarska priloga Izzivi

Revijalna priloga dnevnika Primorske novice, katere uredniški poudarki so merjenje gospodarske klime, odpiranje vprašanj o možnostih gospodarskega razvoja v regiji in širše ter iskanje novih izzivov za ustvarjanje boljše prihodnosti. V prilogi župani primorskih občin in predstavniki podjetij predstavijo svoje poslovne načrte, vezane na okolje, nove izzive in investicije.

Priloga Gradimo in opremljamo

Priloga časopisnega formata, ki v Primorskih novicah izide maja, septembra in oktobra. Tematsko je vezana na letni čas izida in opravila, ki so za ta čas primerna. Priloga bralcem prinaša nasvete za gradnjo in opremo doma ter okolice. Oglaševalci v prilogi predstavijo zanimive ponudbe in ugodne popuste.

Za javnost

Kontakt

 

Kako priti v stik z nami

 


Za vse, ki želijo vzpostaviti neposredni stik z uredništvom priloge 7.val.


Za vse, ki bi želeli poslati prispevek za rubriko Bralci poročajo.


Za vse, ki želijo poslati sporočilo komurkoli od članov uredniškega odbora.


Za vse, ki želijo komunicirati z urednikom fotografije, pošiljati fotografije za objavo ali sodelovati v fotografskih natečajih PN.


Za vse, ki želijo splošne informacije.


Za vse, ki želijo vzpostaviti neposredni stik z uredništvom Istre.


Za vse, ki želijo vzpostaviti neposredni stik z uredništvom črne kronike.


Za vse, ki želijo vzpostaviti neposredni stik s kulturnim uredništvom.


Za vse, ki se želite naročiti na Primorske novice in nam sporočiti morebitne reklamacije ali spremembe vaših podatkov.


Za vse, ki želijo vzpostaviti neposredni stik z uredništvom v Novi Gorici.


(Koper)
Za vse, ki želijo poslati gradivo za oglase, male oglase, razpise, objave, zahvale.


(Nova Gorica)
Za vse, ki želijo poslati gradivo za oglase, male oglase, razpise, objave, zahvale.


za vse, ki bi želeli poslati prispevek za rubriko Pisma bralcev


Za vse, ki želijo vzpostaviti neposredni stik z uredništvom aktualnih strani.


Za vse, ki želijo vzpostaviti neposredni stik z uredništvom turistične rubrike Na potep.


Za vse, ki želijo vzpostaviti neposredni stik z uredništvom priloge Sobota.


Za vse, ki želijo vzpostaviti neposredni stik s športnim uredništvom.


Za vse, ki želijo vzpostaviti neposredni stik z uredništvom Srednje primorske.


Za vse, ki bi želeli poslati prispevek za prilogo TV okno.


Za vse, ki želijo objaviti vabila, napovedi ali obvestila v vsakodnevni rubriki Modri vodnik.


Za vse, ki želijo vzpostaviti neposredni stik z uredništvom priloge Zdravje.

Kontakt

Telefon: 05 66 48 100
Fax: 05 66 48 110
E-mail: info @ primorske. si


 


Primorske novice so splošno-informativen, nestrankarski dnevni časopis, ki namenja osrednjo pozornost dogajanju na Primorskem. Izdajatelj so Primorske novice, d.o.o., časopisno založniška družba z redakcijama v Kopru in Novi Gorici. Časopis izhaja vsak dan razen nedelj in praznikov.