Športno sobivanje z Luko Koper

Še do 18. oktobra je čas, da si Ankarančani pogledajo elaborat, v katerega je občina umestila športne in rekreacijske vsebine, ki jih lahko ob dovoljenju vlade začasno uredi na Sv. Katarini.

Načrt umestitve športnih in rekreacijskih dejavnosti na Sv. 
Katarino  Foto: občina Ankaran
Načrt umestitve športnih in rekreacijskih dejavnosti na Sv. Katarino  Foto: občina Ankaran

SV. KATARINA > V prostorih občinske uprave v Regentovi ulici je na ogled elaborat lokacijske preveritve za začasno rabo na območju vodnih športov in komunalnih privezov Sv. Katarina. Območje lokacijske preveritve zajema mandrač ter nogometna in odbojkarska igrišča.

Največ za sedem let

Občina Ankaran je pobudnica lokacijske preveritve, saj bi rada do sprejetja in realizacije trajne zasnove območja razširila programski nabor splošnih javnih in športno-rekreativnih vsebin, jih smiselno umestila v prostor ter vzpostavila bolj urejeno celovito podobo območja. Občina želi na Sv. Katarini urediti javni večnamenski športnorekreacijski park, v njem pa načrtuje naslednje vsebine: parkirišče, park, pasji park, krajevno pristanišče, center vodnih športov, otroško igrišče, športna igrišča (košarka, odbojka, tenis, balinišče), tekaško stezo ter kolesarski in rolkarski poligon pump track.

S predlaganimi začasnimi rabami in ureditvami soglaša tudi Vlada Republike Slovenije, vendar začasna raba ne sme trajati več kot sedem let.

Vpliv pristanišča za mednarodni promet

Območje Sv. Katarine se stika s pristaniščem za mednarodni promet v Kopru ter je kot kontaktno in soodvisno območje vključeno v Državni prostorski načrt za celovito prostorsko ureditev pristanišča za mednarodni promet v Kopru.

Čeprav je programska in prostorska zasnova območja v domeni lokalne skupnosti, jo je potrebno uskladiti s pristaniščem in spremljajočimi ureditvami državnega pomena.

Z elaboratom lokacijske preveritve občina predstavlja predlagano pobudo, preverja in presoja učinke in sprejemljivost začasne rabe ter ureditev z vidika pogojev veljavnih prostorskih aktov in načrtovanega prostorskega razvoja območja.


Najbolj brano