Župan: “Vse skupaj je absurdno!”

“Lepo je. Ne vidiva, da bi kaj manjkalo,” sta povedala krajana, ki smo ju srečali v parku pred dvorcem Lanthieri. Ob robu parka namreč stoji obvestilo gradbene inšpekcije o prepovedi uporabe, saj po prenovi nima uporabnega dovoljenja. Ker občina ukrepa ne spoštuje, ji je inšpektor izrekel tri kazni v skupnem znesku 55.000 evrov. Grozi ji nova za 30.000 evrov. Župan odgovarja: “Vse skupaj je absurdno.”

Obvestilo gradbenega inšpektorja že leto dni stoji ob robu parka, 
a ga  občina ne upošteva.  Foto: Alenka Tratnik
Obvestilo gradbenega inšpektorja že leto dni stoji ob robu parka, a ga občina ne upošteva.  Foto: Alenka Tratnik

VIPAVA > Občina Vipava je pred dvema letoma prenovila baročno zasnovan park pred dvorcem Lanthieri. Za dobrega pol milijona evrov so odstranili stara in bolna drevesa, na novo zasadili prvi del lipovega drevoreda, zasejali travo in zelene površine obdali z živo mejo. Prenovili so glavno pohodno pot skozi park, ki v enem delu vodi tudi čez mostiček, s katerim so rešili korenine kavkaškega oreškarja, postavili nove klopi in drugo urbano opremo, uredili razsvetljavo, dodatna parkirna mesta in ob robu parka zgradili pločnik.

Glavna gradbena dela so zaključili konec leta 2020, a občina za park ni dobila uporabnega dovoljenja, zato ji je gradbeni inšpektor lani z odločbo prepovedal uporabo zelenice, pločnikov, ceste s parkirišči in ostale infrastrukture. Uporabnega dovoljenja še vedno ni, a park je ves čas odprt, zato je gradbeni inšpektor ukrepal.

Goran Kodelja

župan

“Vsi posegi so bili načrtovani in predstavljeni v dokumentih, ki smo jih priložili vlogi za izdajo gradbenega dovoljenja. Dovoljenje smo dobili in dela so bila izvedena tako, kot piše v njem. Vse skupaj je absurdno.”

Denarne kazni se kopičijo

“Ker občina prepovedi uporabe objekta ne spoštuje, jo inšpektor z denarnimi kaznimi prisiljuje k izpolnitvi obveznosti. Občina je že plačala prvo denarno kazen v višini 10.000 evrov. Sledila je denarna kazen v višini 20.000 evrov, ki še ni plačana, je pa v postopku izterjave. Izrečena je bila že tretja denarna kazen v višini 25.000 evrov, ki še ni plačana, rok za plačilo še ni potekel. S sklepom je zagrožena nova denarna kazen v višini 30.000 evrov,” so pojasnili v inšpektoratu.

Vipavski župan Goran Kodelja je potrdil, da so plačali 10.000 evrov kazni. Prizadevajo si, da bi dobili uporabno dovoljenje. “Vloga je na upravni enoti in upam, da bodo o njej v kratkem presojali. Trenutno ne vidimo več zadržkov, zato sem optimist,” pojasnjuje župan. Vzroka za težave ne razume: “Zapletlo se je pri interpretaciji gradbenega inšpektorja, da zadeve niso narejene, kot bi morale biti. Mi trdimo nasprotno. Vsi posegi so bili načrtovani in predstavljeni v dokumentih, ki smo jih priložili vlogi za izdajo gradbenega dovoljenja. Dobili smo ga, dela so bila izvedena, kot piše v njem. Vse skupaj je absurdno.”

55.000

evrov kazni je gradbeni inšpektor že izrekel občini, ker ni zaprla parka, ki je brez uporabnega dovoljenja, dodatnih

30.000

evrov kazni občini še grozi

“Pomanjkljivosti smo popravili”

Kot so pojasnili v inšpektoratu, gradbeni inšpektor v primeru Lanthierijevega parka vodi dva postopka. “V drugem je pri nadzoru prenove ugotovil, da niso izpolnjene bistvene zahteve univerzalne graditve in uporabe objekta. 24. februarja 2021 je bila Občini Vipava izdana odločba, s katero ji je gradbeni inšpektor odredil odpravo nepravilnosti,” navajajo. Župan priznava, da je inšpektor ugotovil več neskladnosti med projektom in izvedbo. “Pri klančinah je res prišlo do pomanjkljivosti, kar pa je bila napaka izvajalca, ki je tudi prevzel stroške popravila. Popravili smo še nekaj drugih podrobnosti, nikakor pa se ne moremo strinjati, da je treba iz parka umakniti klopi in mostiček, s katerim smo skladno s smernicami zavoda zaščitili korenine kavkaškega oreškarja. To smo predvideli že v vlogi za gradbeno dovoljenje. Zakaj niso že tedaj rekli, da se ne strinjajo z rešitvami?” sprašuje župan.

Občina na upravnem sodišču

Občina se je na odločbo pritožila, ministrstvo za okolje in prostor pa je pritožbo junija 2022 zavrnilo. Inšpektor je na kontrolnih pregledih res ugotovil, da je občina nekaj pomanjkljivosti odpravila, ne pa vseh, trdijo na inšpektoratu. “Ker zavezanka vseh obveznosti iz odločbe do roka ni izpolnila, je inšpektor izdal sklep o dovolitvi izvršbe, v katerem je zavezanki zagrozil z denarno kaznijo, če tudi v dodatnem roku ne bi izpolnila vseh obveznosti iz odločbe.” Občina je na odločbo ministrstva vložila tožbo na upravno sodišče, župan Kodelja se nadeja, da bo njihov primer obravnavalo prednostno. “Ta park je prinesel dodatno kakovost v prostor, ljudje radi posedajo v njem, obiskujejo ga tudi učenci Ciriusa in varovanci varstveno delovnega centra. Pisno so nam potrdili, da so zadovoljni z izvedbo,” je dejal.


Najbolj brano