Ustvarjalka vedrega, mladostno navihanega, tehtnega sloga

V Galeriji Luka Koper ob koprskem Bastionu so sredi aprila odprli razstavo oblikovalke vidnih sporočil, Koprčanke Darje Vuga, ki je dve desetletji oblikovala večino tiskovin in drugih vizualij za Gledališče Koper. Razstavo z naslovom Gradniki, ki se bolj kot na vsebino sporočil osredotoča na zanimive likovne pojave, ki vnašajo radost v delo oblikovalke, je v uvodnem nagovoru, ki ga na tem mestu objavljamo v celoti, predstavil likovni kritik in kustos Dejan Mehmedovič.

  Vizualna sporočila Gledališča Koper že vrsto let zaznamuje 
oblikovanje Darje Vuga.  Foto: DAV
Vizualna sporočila Gledališča Koper že vrsto let zaznamuje oblikovanje Darje Vuga.  Foto: DAV

V nizu razstav, ki so se vrstile zadnjih sedem let na zidni Galeriji Luke Koper, mimoidoče prvič nagovarja razstava grafičnega oblikovanja. Razstava je postavljena ob obletnici revije Gledga, ki jo je avtorica razstave oblikovala dolga leta. Darja Vuga je univ. diplomirana oblikovalka vizualnih sporočil. Živi in dela v Kopru.

Razstava nosi naslov Gradniki. V skladu z naslovom nam avtorica v nizu osmih razstavnih panojev predstavlja proces svojega dela, saj pred gledalca postavlja nekakšne fragmente, osnutke zamisli, izhodiščne dele, ki jih je uporabila pri izvedbi nekaterih oblikovalskih projektov in jih ne gre razumeti kot dokončne izdelke. Gradniki predstavijo temo, vsebino v zastavljenem “motivu”.

Oblikovalska stroka ne sodi neposredno pod strogo umetniško dejavnost, vendar je v nekem delu delovnega procesa njej povsem enaka. Razlikuje se v končnem rezultatu, torej funkciji in predvsem namenu. Ima določen in običajno precej omejen cilj, ki ga narekuje naročilo. In običajno predstavlja izpolnitev zastavljene naloge v kompromisu med hotenim in željo naročnika, izkaz avtorske stabilnosti in moči posameznega grafičnega ustvarjalca.

Umetnik je pri tem v precej drugačnem položaju in deklarativno povsem svoboden. Pa tudi baza gradnikov, ki so mu na razpolago za njegovo delo, je veliko obsežnejša in formalno nedefinirana.

Po funkciji bi morda prve zametke oblikovanja vizualnih sporočil lahko videli že v iluminiranem rokopisju, kar pomeni, da gre na tem področju za več kot tisočletno tradicijo. Vendar je ta začetna stopnja bližja tistemu, kar je danes knjižna ilustracija, saj se oblikovanje vidnih sporočil že dolgo opira na osnovnejše likovne elemente in ne dekoracijo oziroma figuralno upodobitev. Tukajšnja razstava je ravno prezentacija teh elementov - gradnikov. Izpostavlja kaligrafični segment, koloristični izbor, linijsko konstrukcijo, formalno strukturo, idejni koncept, skratka avtorski profil, s katerim je Darja Vuga izpolnjevala svoja dela, vezana na oglaševalsko gradivo Gledališča Koper, reviji Gledga, Svetilnik itd.

Lahko bi rekli, da je grafični design umetelnost, ki v vidnem kodu skozi estetiziran nagovor vodi v neko izjavo. Inventivnost v smeri rešitve problema in skladna uporaba likovnih elementov zagotavlja dober rezultat. Vsekakor pa je grafično oblikovanje posredno zastavljena sporočilnost, ki vzporedno indikativno dopolnjuje vsebino.

Morda bi kot izhodišče tega poslanstva vzeli tri postulate: lepoto, objektivnost realnega in etiko. Pulchra sunt quae vita placit, lepo, estetsko je tu nekakšna podlaga, podstat, okolje, ki privlači in prepriča. Objektivnost forme je realnost lepote, ki jo opredeljuje geometrijska, matematična resnica kot, na primer, Platonova telesa (prava telesa), frekvenčni spekter svetlobe, Fibonacijeva števila ali Mobiusov trak, skratka, določena možnost razvoja forme v meji realnega. V okviru možnega pa izstopajo določene forme, ki so stvar časa in prostora oziroma splošne zavesti okolja. To je strokovna kategorija.

Kot sklepni in povezovalni člen pa se tu izpostavlja etika. Načelo, ki ga razumemo v smislu Kantovega kategoričnega imperativa, in naj bo to morala, empatija in etika narave. Kompleksno združenje slednjega botruje k določenemu načinu izraza, ki v temelju zastavlja kakovostno delo oblikovalca vizualnih sporočil.

Vsekakor se vse rečeno nanaša na delo ustvarjalke, ki se zaveda vizualnih znamenj in usmerjenosti simbolov. Potrošnja, sociala, kultura, humanizem so vsebine, s katerimi se je večkrat ukvarjala. In izziv vseskozi zelo resno reševala. Darja Vuga je oblikovalka poudarjenega sloga. Njeno delo je v izrazu vedro, odprto, upali bi reči, včasih kar mladostno navihano, vedno pa premišljeno zastavljeno in dosledno v konceptu vsebine. Njena avtorska prepoznavnost temelji na omenjenih postulatih, in ravno zaradi tega je pri svojem delu uspešna v polju kulturno-izobraževalne oziroma humanistične dejavnosti. Prepoznavnost pa je le dobra pot do prepričljivosti. Oblikovnost, ki ustvari optični proizvod, iluzijo vidnega v kontekstu rečenega, je v lastnem poslanstvu dovršeno izpolnjena.”


Najbolj brano